Ενημερωτικά Δελτία

Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται τα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) της Πύλης, τα οποία θα αποστέλλονται περιοδικά, όποτε κρίνουμε απαραίτητο να ενημερώσουμε το κοινό σχετικά με σημαντικά νέα, εκδηλώσεις και σεμινάρια που αφορούν στα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Απώτερος στόχος μας είναι αφενός να προωθήσουμε την ενημέρωση και αφετέρου να ενισχύσουμε την ικανότητα των πολιτών για εξασφάλιση χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα και για επιτυχή διαχείριση των Προγραμμάτων αυτών.

Για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία στο email σας, χρειάζεται να κάνετε εγγραφή, είτε μέσω της αρχικής σελίδας της Πύλης ή κάνοντας εγγραφή μέσω του Τμήματος Μελών, όπου υπάρχει η σχετική επιλογή.

Ενημερωτικό Δελτίο Πύλης #1 (13/09/2019)
Ελληνικά