Ενημερωτικά Δελτία

Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται τα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) της Πύλης, τα οποία θα αποστέλλονται περιοδικά, όποτε κρίνουμε απαραίτητο να ενημερώσουμε το κοινό σχετικά με σημαντικά νέα, εκδηλώσεις και σεμινάρια που αφορούν στα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Απώτερος στόχος μας είναι αφενός να προωθήσουμε την ενημέρωση και αφετέρου να ενισχύσουμε την ικανότητα των πολιτών για εξασφάλιση χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα και για επιτυχή διαχείριση των Προγραμμάτων αυτών.

Για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία στο email σας, χρειάζεται να κάνετε εγγραφή, είτε μέσω της αρχικής σελίδας της Πύλης ή κάνοντας εγγραφή μέσω του Τμήματος Μελών, όπου υπάρχει η σχετική επιλογή.


οΚΤΏΒΡΗΣ 2021

Ενημερωτικό Δελτίο

Οκτώβρης 2021

οΚΤΏΒΡΗΣ 2021 (1)

Ενημερωτικό Δελτίο

Νοέμβρης 2021

οΚΤΏΒΡΗΣ 2021 (2)

Ενημερωτικό Δελτίο

Δεκέμβρης 2021

mar2022_el

Ενημερωτικό Δελτίο

Μάρτης 2022

οΚΤΏΒΡΗΣ 2021 (1)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ιούνης 2022

Newsletter_Nov2022_el

Ενημερωτικό Δελτίο

Νοέμβρης 2022

Newsletter-Jan2023_el

Ενημερωτικό Δελτίο

Ιανουάριος 2023

newsletter_april2023_el

Ενημερωτικό Δελτίο

Απρίλης 2023

newsletter2023_072023_el

Ενημερωτικό Δελτίο

Ιούλιος 2023

October2023_el

Ενημερωτικό Δελτίο

Οκτώβριος 2023

January2024_el

Ενημερωτικό Δελτίο

Ιανουάριος 2024

March2024_el

Ενημερωτικό Δελτίο

Μάρτιος 2024

Newsletter_April2024_EL

Ενημερωτικό Δελτίο

Απρίλιος 2024