Προγράμματα Υφυπουργείου Ναυτίλιας

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

  • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
  • Άλλοι Δικαιούχοι
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

21/10/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Ναυτιλίας, Κυπριακή Δημοκρατία
Διεύθυνση: Οδός Κυλλήνης 4007, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός
Τηλέφωνο: +357 25 848100,
Φαξ: +357 25 848200
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηmaritimeadmin@dms.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.shipping.gov.cy

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Δεν βρέθηκαν προσκλήσεις