Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA)

Περίληψη

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) παρέχει ασφαλείς ευρωπαϊκές υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης, προωθεί την εμπορευματοποίηση δεδομένων και υπηρεσιών Galileo, EGNOS και Copernicus, συμμετέχει σε ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες (GOVSATCOM & IRIS2) και λειτουργεί το γραφείο EUSST. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη διαπίστευση της ασφάλειας όλων των στοιχείων του Διαστημικού Προγράμματος της ΕΕ. Ενισχύοντας την καινοτομία στον διαστημικό τομέα και άνω και συνεργαζόμενη με την κοινότητα του διαστήματος της ΕΕ, η EUSPA συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στην ψηφιακή μετάβαση, ενισχύει την ασφάλεια της Ένωσης και ενισχύει την αυτονομία και την ανθεκτικότητα.

Περιγραφή Προγράμματος

Η αποστολή του ορίζεται από τον κανονισμό για το Διαστημικό Πρόγραμμα της ΕΕ και αφορά τον προσανατολισμένο προς τους χρήστες επιχειρησιακό Οργανισμό του Διαστημικού Προγράμματος της ΕΕ, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την εκτέλεση της αποστολής της, η EUSPA βασίζεται σε ισχυρές συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και ιδιωτικούς φορείς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 48.1 εκατομ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Βιομηχανία
 • Διάστημα
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Πληροφορική

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

EUSPA: https://www.euspa.europa.eu/about/contact

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: com@euspa.europa.eu

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Copernicus-based applications for businesses and policy-making

  Κλειστή

  Κωδικός: 31504 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2023-SPACE-01-43 | Όνομα Προγράμματος: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2024

  Οι εφαρμογές σε αυτό το θέμα θα βασίζονται σε δεδομένα του Copernicus και στις πιο πρόσφατες εξελίξεις των υπηρεσιών Copernicus και ενδέχεται να τα συνδυάζουν με άλλες πηγές δεδομένων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε πληροφορίες επί τόπου/εδάφους και, κατά περίπτωση, άλλες διαστημικές χωρητικότητες όπως δεδομένα συλλογή, satcom, πλοήγηση, ιδίως οι ευρωπαϊκές δορυφορικές υπηρεσίες εντοπισμού θέσης/πλοήγησης/χρονομέτρησης και τεχνολογίες EGNSS.

 • EGNSS - Closing the gaps in mature, regulated and long lead markets

  Κλειστή

  Κωδικός: 31501 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2023-SPACE-01-42 | Όνομα Προγράμματος: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2024

  Το θέμα στοχεύει στη δημιουργία κενών σε ώριμες, ρυθμιζόμενες και μακροπρόθεσμες αγορές και στην παροχή συγκεκριμένων οδών προς την τυποποίηση και την πιστοποίηση προς την ευρύτερη υιοθέτηση του EGNSS.

 • EGNSS - Transition toward a green, smart and more secure post-pandemic society

  Κλειστή

  Κωδικός: 31498 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2023-SPACE-01-41 | Όνομα Προγράμματος: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2024

  Ο σκοπός αυτής της δράσης είναι η ανάπτυξη συνεργιστικών τεχνολογιών που βασίζονται στο διάστημα για πράσινες, έξυπνες και πιο ασφαλείς λύσεις που αντιμετωπίζουν μια ποικιλία κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που προέκυψαν κατά την κρίση της πανδημίας COVID-19.
  Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες EGNSS συμπεριλαμβανομένων των διαφοροποιητών τους (OSNMA, HAS, RLS, CAS κ.λπ.), οι προτάσεις θα πρέπει να αναπτύξουν εφαρμογές και τεχνολογίες που επικεντρώνονται στην εμπορική εκμετάλλευση.

 • EU GOVSATCOM for a safer and more secure EU

  Κλειστή

  Κωδικός: 31495 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2023-SPACE-01-61 | Όνομα Προγράμματος: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2024

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτού του θέματος στοχεύουν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τεχνολογικών προκλήσεων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών GOVSATCOM και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση ασφαλών υπηρεσιών που παρέχονται από την GOVSATCOM και θα δεσμεύουν τους χρήστες, τις δημόσιες αρχές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στο μέγιστο έκταση.

 • Designing space-based downstream applications with international partners

  Κλειστή

  Κωδικός: 31492 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2023-SPACE-01-46 | Όνομα Προγράμματος: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2024

  Τα έργα θα συμβάλουν στους ακόλουθους στόχους:

  • Οδηγός σε νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες – χρησιμοποιώντας διαστημικές τεχνολογίες της ΕΕ (Copernicus, EGNSS ως ενεργοποιητής) που είναι ικανές να δημιουργήσουν μια εμπορεύσιμη λύση για την τοπική αγορά.
  • Μεγιστοποίηση και διαδώστε τα πλεονεκτήματα των διαστημικών εφαρμογών και λύσεων που επιτρέπονται από το EGNSS ή/και το Copernicus, για την αξιοποίηση της διαστημικής αριστείας κατάντη, ιδίως των ΜμΕ και των πανεπιστημίων, για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την προώθηση της υιοθέτησης από την αγορά.
  • Δημιουργία εταιρικών σχέσεων με οντότητες εκτός ΕΕ προς την εμπορευματοποίηση, για την ενεργοποίηση δημόσιων ή/και ιδιωτικών επενδύσεων από την Ευρώπη και πέραν αυτής για την αξιοποίηση των ευκαιριών της αγοράς στην Ευρώπη ή τις τοπικές αγορές.
  • Δημιουργία ικανότητα και ευαισθητοποίηση γύρω από εφαρμογές και λύσεις που βασίζονται στο EGNSS και το Copernicus, ιδιαίτερα στους ρυθμιζόμενους τομείς.

  Οι δράσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στις τεχνικές εξελίξεις των εφαρμογών/λύσεων που βασίζονται στο διάστημα της ΕΕ, στη διάδοση, στην ευαισθητοποίηση, καθώς και στην παροχή ευκαιριών για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με προσανατολισμό τις επιχειρήσεις μεταξύ της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των διεθνών εταίρων.

 • EGNSS applications for Smart mobility

  Κλειστή

  Κωδικός: 25171 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-51 | Όνομα Προγράμματος: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2023

  Η δράση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εφαρμογών μεταφοράς και υπηρεσιών κινητικότητας κοντά στην αγορά EGNSS μέσω της υλοποίησης έργων επίδειξης και υλοποίησης μεγάλης κλίμακας, υποδεικνύοντας τις απαραίτητες ανάγκες κλιμάκωσης για ευρεία υιοθέτηση στην Ευρώπη και παγκοσμίως και συναφή πρότυπα και πιστοποίηση. Θα εξεταστούν εφαρμογές σε τομείς αερομεταφορών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, οδικών μεταφορών, καθώς και προσεγγίσεις πολλαπλών τρόπων μεταφοράς.

 • Public sector as Galileo and/or Copernicus user

  Κλειστή

  Κωδικός: 25169 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-52 | Όνομα Προγράμματος: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2023

  Το θέμα είναι αφιερωμένο σε φορείς της δημόσιας διοίκησης για την προμήθεια έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης που εκμεταλλεύεται διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες (π.χ. Galileo και/ή Copernicus) και που ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Επιπλέον, οι προτάσεις θα πρέπει να βασίζονται στις ανάγκες προμηθειών των συμμετεχόντων οργανισμών, υποστηρίζοντας την υιοθέτηση της αγοράς EGNSS, Galileo ή/και Copernicus σε όλη την Ευρώπη και επιδεικνύοντας τη βιωσιμότητα των λύσεων πέρα από τη διάρκεια ζωής του προτεινόμενου έργου.

 • Copernicus downstream applications and the European Data Economy

  Κλειστή

  Κωδικός: 25165 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-54 | Όνομα Προγράμματος: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2023

  Η δράση στοχεύει να υποστηρίξει την υιοθέτηση του Copernicus και τις προηγμένες τεχνολογίες ICT (π.χ. Big Data και AI) και να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές υποδομές δεδομένων, όπως οι πλατφόρμες Copernicus DIAS, οι ευρωπαϊκές πύλες ανοιχτών δεδομένων και τα βιομηχανικά δεδομένα πλατφόρμες. Το θέμα θα συμβάλει στις προκλήσεις ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, προωθώντας την ενσωμάτωση και υιοθέτηση του Copernicus στην οικονομία και ανοίγοντας καινοτόμες επιχειρηματικές ευκαιρίες, υποστηρίζοντας τις κοινωνικές προκλήσεις.

 • GOVSATCOM Service developments and demonstrations

  Κλειστή

  Κωδικός: 25143 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-61 | Όνομα Προγράμματος: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2023

  Η δράση υποστηρίζει την ενοποίηση περιπτώσεων ολοκληρωμένης χρήσης και την επίδειξη της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών GOVSATCOM της ΕΕ σε περιβάλλον πραγματικού χρήστη, αντιμετωπίζοντας τις εξελίξεις των υπηρεσιών για την υποστήριξη όλων των Αναγκών Χρηστών Υψηλού Επιπέδου (High Level User Needs), συμπεριλαμβανομένης της άμεσης συμμετοχής των χρηστών και με έμφαση στους πολιτικούς χρήστες και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

 • Designing space-based downstream applications with international partners

  Κλειστή

  Κωδικός: 25140 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-56 | Όνομα Προγράμματος: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2023

  Η δράση επικεντρώνεται στις τεχνικές εξελίξεις των διαστημικών εφαρμογών/λύσεων της ΕΕ, στη διάδοση, στην ευαισθητοποίηση, καθώς και στην παροχή ευκαιριών για τη δημιουργία επιχειρηματικών εταιρικών σχέσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με διεθνείς εταίρους. Με αυτόν τον τρόπο, η δράση στοχεύει στην επίτευξη μιας κρίσιμης μάζας ιστοριών επιτυχίας εφαρμογών που βασίζονται στο διάστημα, καταδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τις διαφοροποιήσεις των διαστημικών λύσεων και υπηρεσιών της ΕΕ και καθιστώντας την ελκυστική επιλογή για τις δημόσιες αρχές, τις ιδιωτικές βιομηχανίες και τους ιδιώτες επενδυτές στην Ευρώπη και αλλού-κάπου αλλού.

 • Large-scale Copernicus data uptake with AI and HPC

  Κλειστή

  Κωδικός: 25137 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-55 | Όνομα Προγράμματος: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2023

  Η δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της απορρόφησης και της εμπορικής εκμετάλλευσης δεδομένων του Copernicus, ενισχύοντας τη συνεργασία παραγόντων ICT, τόσο από τη βιομηχανία όσο και από τον ακαδημαϊκό χώρο, με τους φορείς παρατήρησης της γης/διαστήματος και τους χρήστες του Copernicus. Δημιουργεί επίσης μια σημαντική ευκαιρία για καινοτομία διασυνδέοντας υποδομές δεδομένων, αξιοποιώντας το παράδειγμα AI/HPC, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των χρηστών.