Κοινή Επιχείρηση Καθαρής Αεροπορίας (CAJU)

Περίληψη

Η Κοινή Επιχείρηση Καθαρής Αεροπορίας (CAJU) είναι μια επιτυχημένη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής βιομηχανίας που βρίσκεται καθ’ οδόν προς την επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής της απόδοσης.

Η Κοινή Επιχείρηση Καθαρής Αεροπορίας θα αναπτύξει ανατρεπτικές νέες τεχνολογίες αεροσκαφών για να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Πράσινο Συμφωνία και κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Αυτές οι τεχνολογίες θα αποδώσουν καθαρά αέρια θερμοκηπίου (GHG) μειώσεις τουλάχιστον 30%, σε σύγκριση με το 2020 τελευταίας τεχνολογίας. Η τεχνολογική και βιομηχανική η ετοιμότητα θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων αεροσκαφών που θα ενσωματώνουν αυτές τις τεχνολογίες το αργότερο το 2035, επιτρέποντας την αντικατάσταση του 75% του παγκόσμιου στόλου πολιτικής αεροπορίας έως το 2050. Το αεροσκάφος που αναπτύχθηκε θα να επιτρέψουν καθαρές μειώσεις CO2 έως και 90% όταν συνδυάζονται με την επίδραση βιώσιμων καυσίμων «απόθεσης», ή μηδενικές εκπομπές CO2 κατά την πτήση όταν χρησιμοποιείται υδρογόνο ως πηγή ενέργειας.

Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας της Clean Aviation που σχετίζονται με την αεροναυπηγική, με επίκεντρο την ανακάλυψη τεχνολογικές πρωτοβουλίες, θα συμβάλουν στην παγκόσμια βιώσιμη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αεροπορική βιομηχανία. Η ευρωπαϊκή ικανότητα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της αεροπορίας θα ενισχυθεί μέσω της εταιρικής σχέσης, επιτρέποντας τη θέσπιση νέων και φιλόδοξων παγκόσμιων προτύπων.

Περιγραφή Προγράμματος

Περισότερα στο αγγλικό κείμενο.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Βιομηχανία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Νομικές Οντότητες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Κοινή Επιχείρηση Καθαρής Αεροπορίας

Ιστοσελίδα: https://www.clean-aviation.eu/
Τηλέφωνο: +32 2 221 81 52
Φαξ: +32 2 221 81 50
Διεύθυνση: Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Δεν βρέθηκαν προσκλήσεις