Πρόγραμμα Δικαιοσύνη

Περίληψη

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Περιγραφή Προγράμματος

Πιο συγκεκριμένα έχει στόχο να προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, να βοηθήσει στην εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων νομικών επαγγελματιών, καθώς και να στηρίξει τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Η νομοθεσία της Ένωσης για τον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από το συμβατικό δίκαιο και αφερεγγυότητα σε δικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των θυμάτων.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη αποτελεί συνέχεια των εξής τριών προγραμμάτων: Αστική Δικαιοσύνη, Ποινική Δικαιοσύνη και Πρόληψη της Τοξικομανίας, και Προγράμματα Πληροφόρησης (Civil Justice, Criminal Justice and Drug Prevention and Information Programmes).

Το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη θα ενισχύσει την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή τους, και θα εξασφαλίσει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστη Χρηματοδότηση 90%.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Διεύθυνση: Λεωφ. Αθαλάσσης 125, 1461 Στρόβολος, Λευκωσία
Ιστοσελίδα: http://www.mjpo.gov.cy/

Άτομο Επικοινωνίας:
Χρίστος Χατζηιωάννου
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλέφωνο: +357 22 80 59 92
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: chadjiioannou@papd.mof.gov.cy

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

  Κλειστή

  Κωδικός: 32010 | Κωδικός Ταυτοποίησης: JUST-2024-JCOO | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Δικαιοσύνη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Διευκόλυνση και υποστήριξη της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και προώθηση του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του δικαστικού σώματος, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης τις προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης και την αποτελεσματική επιβολή των αποφάσεων.

 • Call for proposals for action grants to support transnational projects on training of justice professionals covering civil law, criminal law or fundamental rights

  Κλειστή

  Κωδικός: 32008 | Κωδικός Ταυτοποίησης: JUST-2024-JTRA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Δικαιοσύνη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2024

  Πρωταρχικός στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη κατάρτιση για την προώθηση της ψηφιοποίησης των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης. Εκπαίδευση που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο αυτή η πρόσκληση αναμένεται να οικοδομήσει την «ψηφιακή ικανότητα» των επαγγελματιών της δικαιοσύνης και να προωθήσει η ψηφιακή μετάβαση των δικαστικών μεθοδολογιών κατάρτισης, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στους τομείς του αστικού δικαίου, του ποινικού δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μη διακρίσεων, της ισότητας και του κράτους δικαίου.

 • Call for proposals for action grants to support transnational projects in the fields of e-Justice, victims’ rights and procedural rights

  Κλειστή

  Κωδικός: 28929 | Κωδικός Ταυτοποίησης: JUST-2023-JACC-EJUSTICE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Δικαιοσύνη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους, και αποτελεσματικής ένδικης προστασίας, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα (e-Justice), προωθώντας αποτελεσματικές αστικές και ποινικές διαδικασίες και προωθώντας και υποστηρίζοντας τα δικαιώματα όλων των θυμάτων έγκλημα καθώς και τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες.

 • Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

  Κλειστή

  Κωδικός: 25716 | Κωδικός Ταυτοποίησης: UST-2023-JCOO | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Δικαιοσύνη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι η διευκόλυνση και υποστήριξη της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και η προώθηση του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του δικαστικού σώματος, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη των προσπαθειών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης και την αποτελεσματική επιβολή των αποφάσεων.

 • Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights

  Κλειστή

  Κωδικός: 25626 | Κωδικός Ταυτοποίησης: JUST-2023-JTRA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Δικαιοσύνη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/04/2023

  Στόχος της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στους τομείς του αστικού δικαίου, του ποινικού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και ζητήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, βοηθώντας για την αντιμετώπιση των αναγκών κατάρτισης των επαγγελματιών της δικαιοσύνης σε αυτούς τους τομείς.

 • Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

  Κλειστή

  Κωδικός: 16747 | Κωδικός Ταυτοποίησης: JUST-2022-JCOO | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Δικαιοσύνη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2022

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή της Ε.Ε ενισχύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι κύριοι στόχοι είναι η διευκόλυνση και η υποστήριξη της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και για την προώθηση του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του του δικαστικού συστήματος, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη των προσπαθειών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών τα συστήματα δικαιοσύνης και την αποτελεσματική επιβολή των αποφάσεων.

 • Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights

  Κλειστή

  Κωδικός: 16744 | Κωδικός Ταυτοποίησης: JUST-2022-JTRA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Δικαιοσύνη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2022

  Στόχος της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στους τομείς του αστικού δικαίου, του ποινικού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και ζητήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, βοηθώντας για την αντιμετώπιση των αναγκών κατάρτισης των επαγγελματιών της δικαιοσύνης σε αυτούς τους τομείς.

 • Call for proposals for action grants to support transnational e-Justice projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 16741 | Κωδικός Ταυτοποίησης: JUST-2022-EJUSTICE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Δικαιοσύνη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022

  Ο βασικός στόχος για το 2022 είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης στην ΕΕ και της ευρωπαϊκής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη 2019-2023 του Συμβουλίου, υποστηρίζοντας την υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, εφόσον έχουν ευρωπαϊκή διάσταση.

 • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης για τη στήριξη διακρατικών έργων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ή κατηγορούνται για εγκλήματα και για τα δικαιωμάτα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων

  Κλειστή

  Κωδικός: 4022 | Κωδικός Ταυτοποίησης: JUST-2021-JACC | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Δικαιοσύνη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021

  Η Πρόσκληση αφορά επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την στήριξη διεθνικών έργων και την ενίσχυση των δικαιώματα των προσώπων που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για έγκλημα και τα δικαιώματα των θυμάτων εγκλήματος σύμφωνα με πλαίσιο του προγράμματος Δικαιοσύνη (JUST).

 • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης για τη στήριξη διεθνικών σχεδίων δικαστικής κατάρτισης που καλύπτουν αστικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο ή θεμελιώδη δικαιώματα.

  Κλειστή

  Κωδικός: 1916 | Κωδικός Ταυτοποίησης: JUST-2021-JTRA   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Δικαιοσύνη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2021

  Η Πρόσκληση σκοπεύει να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαικής ‘Ενωσης στους τομείς του αστικού δικαίου, του ποινικού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στοχεύοντας σε ζητήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και βοηθώντας στην αντιμετώπιση των αναγκών κατάρτισης των επαγγελματιών της δικαιοσύνης σε αυτούς τους τομείς.

 • Πρόσκληση για τετραετή Συμφωνία Εταιρικών Σχέσεων για την υποστήριξη ευρωπαϊκών δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

  Κλειστή

  Κωδικός: 1917 | Κωδικός Ταυτοποίησης: JUST-2021-JCOO-JACC-OG-FPA   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Δικαιοσύνη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2021

  Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει και να υποστηρίξει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις προωθώντας το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του δικαστικού σώματος, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης των προσπαθειών για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης και της αποτελεσματικής επιβολής αποφάσεων. Επίσης, η πρόσκληση επικεντρώνεται στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής και αμερόληπτης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους αλλά και στην αποτελεσματική αποκατάσταση, μέσω της προώθησης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (ηλεκτρονική δικαιοσύνη), με την προώθηση αποτελεσματικών αστικών και ποινικών διαδικασιών, καθώς και την προώθηση και υποστήριξη των δικαιωμάτων όλων των θυμάτων εγκλήματος, καθώς και των διαδικαστικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες.

 • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσεων για την προώθηση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις

  Κλειστή

  Κωδικός: 1918 | Κωδικός Ταυτοποίησης: JUST-2021-JCOO   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Δικαιοσύνη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2021

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

 • Επιχορηγήσεις για την υποστήριξη εθνικών ή διεθνικών σχεδίων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

  Κλειστή

  Κωδικός: 1919 | Κωδικός Ταυτοποίησης: JUST-2021-EJUSTICE   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Δικαιοσύνη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2021

  Ο βασικός στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του Συμβουλίου για e-Justice και του Σχεδίου Δράσης 2019-2023, υποστηρίζοντας την υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στο βαθμό που αυτά έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Οι προτάσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη έργων στον κύριο κατάλογο του σχεδίου δράσης e-Justice του Συμβουλίου, θα έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων έργων που αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης.