Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3

Περίληψη

Η Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών για Κλινικές Δοκιμές (EDCTP) βασίζεται στην πρώτη και δεύτερη Ευρωπική – Ανaπτυγμένη Εταιρική Σχέση Προγραμμάτων που αφορά τις κλινικές δοκιμές. Αυτή η Κοινή Επιχείρηση (JU) είναι μία συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ένωσης EDCTP και επικεντρώνεται στις κλινικές δοκιμές στις χώρες της Αφρικής.  Η συνεργασία θα προσφέρει νέες λύσεις για τη μείωση του φόρτου των μολυσματικών ασθένειες στην SSA και σκοπεύει να ενισχύσουν τις ερευνητικές ικανότητες για την προετοιμασία και την ανταπόκριση σε επανεμφανιζόμενα λοιμώδη ασθένειες σε αυτήν την περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Περιγραφή Προγράμματος

Η Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών για Κλινικές Δοκιμές (EDCTP) υπάρχει για να επιταχύνει την κλινική ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων τεχνολογιών υγείας για τον εντοπισμό, τη θεραπεία και πρόληψη μολυσματικών ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια και παραμελούνται συμπεριλαμβανομένων των (επανα)αναδυόμενων ασθενειών, ιδιαίτερα εκείνες που επηρεάζουν την υποσαχάρια Αφρική (SSA).

Η EDCTP χρηματοδοτεί δραστηριότητες για έρευνα ανάπτυξη ικανοτήτων στην Αφρική, υποστήριξη δικτύωσης και σταδιοδρομίας ερευνητών και ενίσχυση της εθνικής ερευνητικά συστήματα υγείας. Επιπλέον, η εταιρική σχέση διευκολύνει την ευθυγράμμιση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης γύρω από ένα κοινό Στρατηγικό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Επιτροπής για συνεισφορά στο Βιώσιμο των Ηνωμένων Εθνών Αναπτυξιακούς Στόχους (ΣΒΑ), ειδικότερα Στόχος 3 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Ολοκληρωμένη Στρατηγική με την Αφρική,  η Παγκόσμια Προσέγγιση στην Έρευνα & Καινοτομία και η νέα Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ για την Υγεία η ΕΕ, έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει υγιείς ζωές και να προάγει την ευημερία για όλους, να οικοδομήσει μια ισορροπία ισχυρότερη εταιρική σχέση μεταξύ των δύο ηπείρων και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της έρευνας και τις ικανότητες καινοτομίας στην Αφρική.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

EDCTP – Γραφεία στην Ευρώπη

Διεύθυνση: Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW, Χάγη, Ολλανδία
Τηλέφωνο: +31 70 344 0880

EDCTP – Γραφεία στην Αφρική

Διεύθυνση: P.O. Box 19070, Tygerberg 7505
Cape Town, Νότια Αφρική
Francie van Zijl Drive,
Parowvallei 7505
Cape Town, Νότια Αφρική

Τηλέφωνο: +27 21 938 0690
Φαξ: +27 21 938 0569

Φόρμα Επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Global Health EDCTP3 JU training fellowship with return phase

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32406 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-02-01-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2024

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται σε αυτό το θέμα θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης επιπέδου μεταπτυχιακού σε έναν κλάδο σχετικό με την ΚΕ Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3, παρέχοντας μεταβιβάσιμες δεξιότητες R&D (έρευνας και ανάπτυξης), ενισχύοντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένου την εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επικοινωνία, δημόσια συμμετοχή και επιστήμη των πολιτών. Η εκπαίδευση που παρέχεται από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα αναμένεται να συμπληρωθεί με εκπαιδευτικές ενότητες που παρέχονται από φαρμακευτικές εταιρείες. Αναμένεται ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες θα ενταχθούν στην κοινοπραξία ως δικαιούχοι ή/και συνδεδεμένοι εταίροι σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι εταιρείες αναμένεται να φέρουν συνεισφορές σε μετρητά ή σε είδος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους υποτρόφους.

  Η εκπαίδευση θα αφορά την αλυσίδα αξίας έρευνας και ανάπτυξης από την προκλινική έως την κλινική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων και των εμβολίων.

 • Innovative digital health solutions for sub-Saharan Africa

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32392 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-06-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει σε καινοτόμες ψηφιακές λύσεις υγείας για την υποσαχάρια Αφρική. Η ενσωμάτωση των ψηφιακών καινοτομιών υγείας σε εθνικές ή/και περιφερειακές στρατηγικές και πλαίσιο θα είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμου αντίκτυπου και βιωσιμότητας.

 • New tools, technologies and approaches for vector control in sub-Saharan Africa

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32390 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-05-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει σε νέα εργαλεία, τεχνολογίες και προσεγγίσεις για τον έλεγχο των φορέων στην υποσαχάρια Αφρική.
  Αυτός ο επίκαιρος τομέας θα πρέπει να είναι καινοτόμες παρεμβάσεις που στοχεύουν οποιαδήποτε ασθένεια που μεταδίδεται από φορείς, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω κουνουπιών, κρότωνες, μύγες, ψύλλους, ψείρες, υδρόβια σαλιγκάρια και ζωύφια.

 • Tackling Antimicrobial Resistance (AMR) through R&D in novel and existing antimicrobials

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32388 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-04-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην Αντιμετώπιση της Αντιμικροβιακής Αντίστασης (AMR) μέσω Ε&Α σε νέα και υπάρχοντα αντιμικροβιακά. Η αντιμετώπιση της AMR απαιτεί πολυτροπικές παρεμβάσεις, τη συνεργασία πολλών κλάδων και χωρών. Η αντιμικροβιακή διαχείριση (AMS) θα μπορούσε να μειώσει περαιτέρω το βάρος της λοίμωξης ανθεκτικής στα φάρμακα. Ο ΠΟΥ ορίζει το AMS ως ένα συνεκτικό σύνολο ολοκληρωμένων ενεργειών που προάγουν την υπεύθυνη και κατάλληλη χρήση αντιμικροβιακών για να βοηθήσουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών σε όλη τη συνέχεια της περίθαλψης. Η υπεύθυνη και κατάλληλη χρήση αντιμικροβιακών περιλαμβάνει τη συνταγογράφηση μόνο όταν χρειάζεται, την επιλογή του βέλτιστου σχήματος φαρμάκου, τη δόση του φαρμάκου, την οδό χορήγησης και τη διάρκεια της θεραπείας μετά από σωστή και βελτιστοποιημένη διάγνωση. Αυτές οι δράσεις συμπληρώνονται από την εφαρμογή της πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων (IPC), τη βελτίωση της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της υγιεινής (WASH) και τη βελτιστοποίηση της εμβολιαστικής κάλυψης.

  Η AMR είναι ένα από τα ζητήματα της Παγκόσμιας Υγείας που μπορεί να ωφεληθεί πολύ από την εφαρμογή της προσέγγισης One Health. Η μετάδοση AMR είναι ένα κρίσιμο παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τα ζώα. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις πρέπει να έχουν στο επίκεντρό τους την προσέγγιση One Health.

  Επιπλέον, η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση στα υπάρχοντα αντιβιοτικά είναι επίσης μια πρόκληση. Ειδικότερα, απαιτούνται προσπάθειες για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στα αντιβιοτικά σε LMIC που αντιμετωπίζουν το υψηλότερο βάρος AMR.

 • Accelerating development and integration of therapeutics against Neglected Tropical Diseases (NTDs) in sub-Saharan Africa

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32386 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-03-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2024

  Ασθένειες όπως η σχιστοσωμίαση, η ογκοκερκίαση και άλλες NTDs (schistosomiasis, onchocerciasis, and other NTDs) συνεχίζουν να επηρεάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που είναι συνήθως οι φτωχότεροι της κοινωνίας, στην υποσαχάρια Αφρική.
  Πολλά από τα NTD είναι ασθένειες που μεταδίδονται από φορείς έχουν δεξαμενές ζώων και συνδέονται με πολύπλοκους κύκλους ζωής. Η επιδημιολογία των NTDs είναι πολύπλοκη και πολυπαραγοντική, συχνά σχετίζεται με περιβαλλοντικές συνθήκες, γεγονός που καθιστά τον έλεγχο της δημόσιας υγείας τους δύσκολο. Οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με παρεμβάσεις όπως βελτιώσεις σπιτιών, βελτιωμένη πρόσβαση σε ασφαλές νερό, αποχέτευση και υγιεινή (WASH) είναι επίσης κρίσιμες για την πρόληψη για την πλειονότητα των NTDs, ειδικά για το τράχωμα, τις ελμινθειάσες που μεταδίδονται στο έδαφος (STHs). Σχιστοσωμίαση και Δρακουνουλίαση (Schistosomiasis and Dracunculiasis).
  Ως εκ τούτου, η επιτάχυνση της ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης των θεραπευτικών μέσων κατά των παραμελημένων τροπικών ασθενειών (NTDs) στην υποσαχάρια Αφρική.

 • Research on existing Malaria vaccines and development of new promising candidates

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32384 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-02-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην έρευνα για τα υπάρχοντα εμβόλια κατά της ελονοσίας και στην ανάπτυξη νέων υποσχόμενων υποψηφίων. Συγκεκριμένα, η ελονοσία απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων και καλύτερων στρατηγικών εμβολίων. Ως εκ τούτου, απαιτείται περαιτέρω Ε&Α σε άλλες υποσχόμενες υποψήφιες χώρες και απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε οριζόντια ζητήματα, για να διασφαλιστεί ότι τόσο οι φαρμακευτικές όσο και οι μη φαρμακευτικές στρατηγικές πρόληψης αποτελούν μέρος των μελλοντικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου της ελονοσίας βασισμένα σε στοιχεία. Απαιτείται συνέργεια μεταξύ ερευνητών και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής εμβολίων και για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής αλυσίδας εφοδιασμού στην Υποσαχάρια – Αφρική.

 • Developing novel, innovative HIV therapeutics for reducing the disease burden of HIV in sub-Saharan Africa

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32382 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-01-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2024

  Υπάρχει έντονη ανάγκη να επιτευχθεί ο στόχος του UNAIDS 95-95-95 για το 2030 και να αναπτυχθούν νέες θεραπείες για τον HIV, νέοι κλινικοί τρόποι χορήγησης για τη χορήγησή τους και νέοι βιοδείκτες για τη βελτιστοποίηση των θεραπευτικών αποφάσεων στην υποσαχάρια Αφρική.

 • Advancing point-of-care diagnostics to the market

  Κλειστή

  Κωδικός: 29828 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2023-02-02-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2023

  Η πρόταση στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να στοχεύει στην παροχή αποτελεσμάτων που στοχεύουν, και συμβάλλοντας σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι επαγγελματίες έχουν πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες συσκευές διάγνωσης σημείου φροντίδας (POC) που είναι κατάλληλες για την ταχεία ανίχνευση μολυσματικών ασθενειών που σχετίζονται με την υποσαχάρια χώρα Αφρικής (SSA) και εντός του πεδίου εφαρμογής της Ατζέντας Επιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Παγκόσμια Υγεία EDCTP.
  • Διατίθεται μια ποικιλόμορφη και ισχυρή σειρά διαγνωστικών in vitro, αυξάνοντας τις επιλογές για κλινικές ανάπτυξη, επίσης σε περίπτωση εστίας μολυσματικών ασθενειών με δυνατότητα επιδημίας ή πανδημίας, που μπορεί να φτάσει στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.
  • Οι υγειονομικές αρχές και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και στοιχεία υγείας για καλύτερη ανάπτυξη και εφαρμογή τεκμηριωμένων πολιτικών υγείας και βελτιωμένη κλινική επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων ασθένειες σε SSA.

 • Improving modes of delivery, deployment, and uptake of vaccines through phase IV/implementation research

  Κλειστή

  Κωδικός: 29826 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2023-02-01-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2023

  Oι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να στοχεύουν στην παροχή αποτελεσμάτων σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Οι αρχές δημόσιας υγείας και οι επαγγελματίες υγείας στην Υποσαχάρια Αφρική (SSA) έχουν πρόσβαση σε νέες υλικοτεχνικές και κλινικές λύσεις για τη χορήγηση εμβολίου και να κατανοήσουν καλύτερα τα εμπόδια συμπεριφοράς που οδηγούν στη διστακτικότητα των εμβολίων, με αποτέλεσμα βελτιωμένα ποσοστά ανάπτυξης και πρόσληψης εμβολίων, ιδιαίτερα σε φτωχές και ευάλωτες κοινότητες.
  • Οι άνθρωποι στο SSA έχουν βελτιωμένη πρόσβαση, κάλυψη και εμπιστοσύνη στα εμβόλια κατά όλων των μολυσματικών ασθενειών που μπορούν να προληφθούν εντός του πεδίου εφαρμογής του Global Health EDCTP. Καλύτερα εργαλεία καθώς και δεδομένα για τα επίπεδα ανοσοποίησης και το όφελος για την ατομική και τη δημόσια υγεία από τον εμβολιασμό θα οδηγήσουν τον εμβολιασμό ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές, συμβάλλοντας έτσι στη συμβολή στην ατζέντα εμβολιασμού του ΠΟΥ.
  • Οι επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα οι κλινικοί γιατροί καθώς και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένα ερευνητικά αποτελέσματα φάσης IV/εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τα για να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση μετάφραση και υιοθέτηση των πορισμάτων της έρευνας σε εθνικές και διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για καλύτερη παράδοση, ανάπτυξη και πρόσληψη εμβολίων στην κλινική πρακτική στο SSA.

 • Funding to successfully finalise EDCTP2-funded clinical trials that were negatively impacted by the COVID-19 pandemic

  Κλειστή

  Κωδικός: 29128 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2023-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις κλινικές δοκιμές ιατρικών τεχνολογιών που χρηματοδοτήθηκαν από το EDCTP2 και των οποίων οι δραστηριότητες διακόπηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
  Οι πληροφορίες σχετικά με τις ιατρικές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες υγείας και συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

 • Research to rapidly evaluate interventions on Ebola outbreaks in sub-Saharan Africa

  Κλειστή

  Κωδικός: 29126 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2023-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης αναμένεται να προωθήσουν τις γνώσεις σχετικά με τη νόσο του ιού Έμπολα με στόχο να συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση των ασθενών και απόκριση στη δημόσια υγεία, καθώς και στην καλύτερη ετοιμότητα για επιδημίες στην Αφρική. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της κατανόησής μας για την ασθένεια του ιού του Σουδάν, ενόψει της πρόσφατης επιδημίας στην Ανατολική Αφρική και της έλλειψης διαθέσιμων παρεμβάσεων για αυτό το ιικό στέλεχος.

 • Implementation research/real life assessment of existing interventions in women and children’s health

  Κλειστή

  Κωδικός: 29124 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2023-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ανάγκη για κριτική αξιολόγηση των υφιστάμενων παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας, οι οποίες μπορεί να έχουν εισαχθεί και χρησιμοποιηθεί από συστήματα υγειονομικής περίθαλψης χωρίς αυστηρή αξιολόγηση σε κλινικές δοκιμές. Είναι επομένως σημαντικό, να κατανοήσουμε εάν τέτοιες παρεμβάσεις οδηγούν σε καλύτερη συνολική υγεία σε αυτούς τους πληθυσμούς.
  Απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για να αυξηθεί η πρόσβαση σε δυνητικά σωτήριες, οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη και τη θεραπεία των PRD και άλλων ασθενειών όπως οι διαρροϊκές ασθένειες, οι βακτηριακές λοιμώξεις (ειδικά εκείνες όπου η μικροβιακή αντοχή είναι ένα ζήτημα), η σήψη και οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος σε έγκυες γυναίκες, νεογέννητα και παιδιά για να διασφαλιστεί ότι παράγονται αξιόπιστα στοιχεία για τις συνιστώμενες παρεμβάσεις και για να ενισχυθεί η χρήση των υπαρχουσών παρεμβάσεων σε αυτούς τους πληθυσμούς.

 • Strengthening ethics and regulatory capacity

  Κλειστή

  Κωδικός: 29122 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2023-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας, της αναγνώρισης και της απόδοσης των NEC και των NRA για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σε χώρες SSA.

  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα υποστηρίξουν τις χώρες της SSA να δημιουργήσουν ή/και να αναπτύξουν τις δικές τους ισχυρές ικανότητες για αναθεώρηση δεοντολογίας και εθνικά ρυθμιστικά συστήματα φαρμάκων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης υποστήριξη για εθνική και διεθνή συνεργασία σε συμμόρφωση με καθιερωμένα διεθνή πρότυπα. Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει προτάσεις με ενεργό συμμετοχή NEC ή/και ΕΡΑ από χώρες SSA, και ιδίως με εκείνες τις χώρες με το υψηλότερο βάρος μολυσματικών ασθενειών.

 • Global Health EDCTP3 Training Networks - Clinical Research Fellowships

  Κλειστή

  Κωδικός: 29118 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2023-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023

  Τα Παγκόσμια Δίκτυα Εκπαίδευσης EDCTP3 για την υγεία στοχεύουν να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν ειδικευμένους, καινοτόμους και ανθεκτικούς Αφρικανούς ερευνητές, επιστήμονες, κλινικούς ιατρούς και άλλους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας που εργάζονται στον τομέα της έρευνας μολυσματικών ασθενειών. Ο κύριος στόχος είναι αυτοί οι επαγγελματίες να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις κλινικής έρευνας, να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικά κλινικές δοκιμές, να καθοδηγήσουν νέους επιστήμονες, να εφαρμόσουν ερευνητικά αποτελέσματα, να εφαρμόσουν τη γνώση στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ή/και να αναλύσουν δεδομένα για να ενημερώσουν καλύτερα την πολιτική και την πρακτική υγεία για όλους στην υποσαχάρια Αφρική (SSA). Μέσω της εκπαίδευσης που προσφέρεται στους υπότροφους, θα αντιμετωπιστούν σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ατζέντας Έρευνας και Καινοτομίας της Παγκόσμιας Υγείας EDCTP3.