Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC)

Περίληψη

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης φέρνει κοντά τους νέους για να οικοδομήσουν μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, υποστηρίζοντας ευάλωτα άτομα και ανταπόκριση στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Προσφέρει μια εμπνευσμένη και ενδυναμωτική εμπειρία για τους νέους που θέλουν να βοηθήσουν, να μάθουν και να αναπτύξουν και παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τέτοιες δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση και πέρα.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 1.009 δις (σελ. 13 του call document)

Θεματικές Κατηγορίες

 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαικών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Δια Βιου Μάθησης

Ιστοσελίδα: Erasmus+ – IDEP
Ιστοσελίδα Επικοινωνίας: Επικοινωνία – Erasmus+ – IDEP
Διεύθυνση: Προδρόμου & Δημητρακοπούλου 2, Λευκωσία 1090, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22448888
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@idep.org.cy

Σημείο Επαφής EE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Διεύθυνση Γενικής Εκπαίδευσης & Πολιτισμού (ΓΔ EAC)

https://europa.eu/youth/solidarity_en

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA)

https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps_en

Εθνικές υπηρεσίες

https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/contact-national-agencies_en

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Volunteering in support of humanitarian aid operations

  Κλειστή

  Κωδικός: 32234 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESC-HUMAID-2024-VOLUN | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/04/2024

  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθελοντισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας θα πρέπει να:

  • διευκολύνουν τη μετάβαση από την ανθρωπιστική απάντηση στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
  • συμβάλλουν στην ενίσχυση της ικανότητας και της ανθεκτικότητας των ευάλωτων κοινοτήτων ή των κοινοτήτων που έχουν πληγεί από καταστροφές
  • ενίσχυση της ετοιμότητας για καταστροφές και μείωση του κινδύνου καταστροφών
  • ασχοληθουν με την σύνδεση ανακούφιση, αποκατάσταση και ανάπτυξη
  • εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ασφάλειας για τους εθελοντές.

 • Volunteering Teams in High Priority Areas Health (VTHPA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32022 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESC-SOLID-2024-VTHPA | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2024

  Οι δραστηριότητες των Εθελοντικών Ομάδων σε Περιοχές Υψηλής Προτεραιότητας θα έχουν ως στόχο:

  • Αντιμετώπιση σαφώς καθορισμένων ανεκπλήρωτων κοινωνικών προκλήσεων στον τομέα της «ανακούφισης για άτομα που διαφεύγουν από ένοπλες συγκρούσεις και άλλα θύματα φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών» ή/και «ενθάρρυνση θετικών μαθησιακών εμπειριών και αποτελεσμάτων για νέους με λιγότερες ευκαιρίες». προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν· επιτρέπουν στους νέους να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες που είναι χρήσιμες για την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.
  • Να παρέχει απτά οφέλη στις κοινότητες εντός των οποίων διεξάγονται οι δραστηριότητες.
  • Διασφάλιση άμεσης επαφής μεταξύ του συμμετέχοντος και των δικαιούχων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, ώστε να μπορέσει ο συμμετέχων να αποκτήσει δεξιότητες που είναι χρήσιμες για την εκπαιδευτική και κοινωνική του ανάπτυξη.
  • Προσεγγίσει νέους με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών.
  • Προώθηση της διαφορετικότητας, του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου – και των αξιών της ΕΕ για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, ισότητα και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες – καθώς και έργα που ενισχύουν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, την κριτική σκέψη και την αίσθηση πρωτοβουλίας μεταξύ των νέων.
  • Ενίσχυση των ικανοτήτων και της διεθνούς εμβέλειας των συμμετεχόντων οργανισμών.
  • Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των νέων εθελοντών για άλλους πολιτισμούς και χώρες, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν δίκτυα διεθνών επαφών, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και να αναπτύξουν την αίσθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ταυτότητας.

 • Quality Label Humanitarian Aid - Full Procedure

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31779 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-FP | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2026

  Το Quality Label for Humanitarian Aid Volunteering πιστοποιεί ότι ένας οργανισμός είναι σε θέση να διεξάγει υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης σε συμμόρφωση με τις αρχές, τους στόχους και τις απαιτήσεις της δράσης «Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας». Η απόκτηση αυτή, αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή μόνο σε εθελοντικές δραστηριότητες για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

 • Volunteering Teams in High Priority Areas (VTHPA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 25551 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESC-SOLID-2023-VTHPA | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2023

  Οι ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας είναι έργα μεγάλης κλίμακας, υψηλού αντίκτυπου που υποστηρίζουν εθελοντικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από νέους από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες που ενώνονται για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους εφαρμόζοντας βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις σε τομείς πολιτικής που ορίζονται κάθε χρόνο στο επίπεδο ΕΕ.

 • Humanitarian Aid Volunteering

  Κλειστή

  Κωδικός: 25525 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESC-HUMAID-2023-VOLUN | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθελοντισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας θα πρέπει:
  • (όπου χρειάζεται) να διευκολύνουν τη μετάβαση από την ανθρωπιστική απάντηση στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
  • να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ικανότητας και της ανθεκτικότητας των ευάλωτων κοινοτήτων ή των κοινοτήτων που έχουν πληγεί από καταστροφές
  • να ενίσχυση της ετοιμότητας για καταστροφές και μείωση του κινδύνου καταστροφών
  • να σύνδεση ανακούφιση, αποκατάσταση και ανάπτυξη
  • να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ασφάλειας για τους εθελοντές.

 • Volunteering in support of humanitarian aid operations

  Κλειστή

  Κωδικός: 17406 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESC-HUMAID-2022-VOLUN | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022

  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθελοντισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας θα πρέπει:

  • όπου χρειάζεται, να διευκολύνουν τη μετάβαση από την ανθρωπιστική απάντηση στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
  • να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ικανότητας και της ανθεκτικότητας των ευάλωτων κοινοτήτων ή των κοινοτήτων που έχουν πληγεί από καταστροφές
  • να ενισχύσουν την ετοιμότητα για καταστροφές και μείωση του κινδύνου καταστροφών
  • να ασχοληθουν με τη σύνδεση, την ανακούφιση, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη
  • να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ασφάλειας για τους εθελοντές.