Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC)

Περίληψη

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης φέρνει κοντά τους νέους για να οικοδομήσουν μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, υποστηρίζοντας ευάλωτα άτομα και ανταπόκριση στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Προσφέρει μια εμπνευσμένη και ενδυναμωτική εμπειρία για τους νέους που θέλουν να βοηθήσουν, να μάθουν και να αναπτύξουν και παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τέτοιες δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση και πέρα.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 1.009 δις (σελ. 13 του call document)

Θεματικές Κατηγορίες

 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Διεύθυνση Γενικής Εκπαίδευσης & Πολιτισμού (ΓΔ EAC)

https://europa.eu/youth/solidarity_en

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA)

https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps_en

Εθνικές υπηρεσίες

https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/contact-national-agencies_en

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Quality Label Humanitarian Aid - Full Procedure

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31779 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-FP | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2026

  Το Quality Label for Humanitarian Aid Volunteering πιστοποιεί ότι ένας οργανισμός είναι σε θέση να διεξάγει υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης σε συμμόρφωση με τις αρχές, τους στόχους και τις απαιτήσεις της δράσης «Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας». Η απόκτηση αυτή, αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή μόνο σε εθελοντικές δραστηριότητες για την υποστήριξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

 • Volunteering Teams in High Priority Areas (VTHPA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 25551 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESC-SOLID-2023-VTHPA | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2023

  Οι ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας είναι έργα μεγάλης κλίμακας, υψηλού αντίκτυπου που υποστηρίζουν εθελοντικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από νέους από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες που ενώνονται για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους εφαρμόζοντας βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις σε τομείς πολιτικής που ορίζονται κάθε χρόνο στο επίπεδο ΕΕ.

 • Humanitarian Aid Volunteering

  Κλειστή

  Κωδικός: 25525 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESC-HUMAID-2023-VOLUN | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθελοντισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας θα πρέπει:
  • (όπου χρειάζεται) να διευκολύνουν τη μετάβαση από την ανθρωπιστική απάντηση στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
  • να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ικανότητας και της ανθεκτικότητας των ευάλωτων κοινοτήτων ή των κοινοτήτων που έχουν πληγεί από καταστροφές
  • να ενίσχυση της ετοιμότητας για καταστροφές και μείωση του κινδύνου καταστροφών
  • να σύνδεση ανακούφιση, αποκατάσταση και ανάπτυξη
  • να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ασφάλειας για τους εθελοντές.

 • Volunteering in support of humanitarian aid operations

  Κλειστή

  Κωδικός: 17406 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESC-HUMAID-2022-VOLUN | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022

  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθελοντισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας θα πρέπει:

  • όπου χρειάζεται, να διευκολύνουν τη μετάβαση από την ανθρωπιστική απάντηση στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
  • να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ικανότητας και της ανθεκτικότητας των ευάλωτων κοινοτήτων ή των κοινοτήτων που έχουν πληγεί από καταστροφές
  • να ενισχύσουν την ετοιμότητα για καταστροφές και μείωση του κινδύνου καταστροφών
  • να ασχοληθουν με τη σύνδεση, την ανακούφιση, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη
  • να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ασφάλειας για τους εθελοντές.