Europe’s Rail Joint Undertaking

Περίληψη

Η Κοινή Επιχείρηση Σιδηροδρόμων της Ευρώπης (EU-Rail) στοχεύει να προσφέρει, μέσω μιας προσέγγισης ολοκληρωμένου συστήματος, ένα υψηλής χωρητικότητας, ευέλικτο, πολυτροπικό, βιώσιμο, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο της ΕΕ για ευρωπαίους επιβάτες και φορτίο.

Περιγραφή Προγράμματος

Το EU-Rail στοχεύει στην παροχή ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής χωρητικότητας εξαλείφοντας τα εμπόδια στη διαλειτουργικότητα, παρέχοντας λύσεις για πλήρη ενοποίηση (καλύπτοντας διαχείριση κυκλοφορίας, οχήματα, υποδομές και υπηρεσίες) και επιτυγχάνοντας ταχύτερη υιοθέτηση και ανάπτυξη καινοτομίας μέσω χρηματοδοτούμενων έργων. Προωθεί την ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό για τη μείωση του κόστους για τη σιδηροδρομική βιομηχανία, την αύξηση της χωρητικότητας και την ενίσχυση της ευελιξίας και της αξιοπιστίας. Το έργο του βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος που μοιράζεται ο κλάδος, σε συντονισμό με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της ΕΕ.

Το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα θα πρέπει επίσης να ενσωματωθεί στο ευρύτερο σύστημα μεταφορών. Το EU-Rail υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής βιομηχανίας σιδηροδρόμων παγκοσμίως.

Οι στόχοι του EU-Rail έχουν τεθεί για να αντιμετωπίσουν τους στόχους πολιτικής της ΕΕ, το όραμά του για τη σιδηροδρομική βιομηχανία και τις προκλήσεις που ενυπάρχουν στον μετασχηματισμό του σιδηροδρομικού συστήματος.

Η εταιρική σχέση ΕΕ-Σιδηροδρόμων επιδιώκει να εξασφαλίσει μια γρήγορη μετάβαση σε ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα που:

 • ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών
 • βελτιώνει την απόδοση και την ικανότητα
 • μειώνει το κόστος
 • συμβάλλει σε πιο βιώσιμες μεταφορές
 • παρέχει μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την προσαρμογή στις αλλαγές στον κλάδο
 • παρέχει ισχυρότερο ρόλο για τους σιδηροδρόμους στις ευρωπαϊκές μεταφορές και ταξίδια
 • συμβάλλει σε μια πιο ανταγωνιστική βιομηχανία σιδηροδρομικού εφοδιασμού της ΕΕ

Διαθέσιμες πληροφορίες:

Europe’s Rail Work Programme 2023-2024: call document

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία
 • Μεταφορές
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Europe’s Rail Joint Undertaking

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: communication@rail-research.europa.eu

Διεύθυνση: Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Βρυξέλλες, Βέλγιο

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • EU-RAIL – SNS SYNERGY: DIGITAL & AUTOMATED TESTING AND OPERATIONAL VALIDATION OF THE NEXT EU RAIL COMMUNICATION SNS

  Κλειστή

  Κωδικός: 32414 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2024-FA2-SNS | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2024

  Για την επιτυχή αντιμετώπιση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, η δράση που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να ερευνήσει, να αναπτύξει και να προσφέρει όλες τις ακόλουθες δυνατότητες:

  Workstream 1: Ανάπτυξη μιας μελλοντικής αρχιτεκτονικής τηλεπικοινωνιών proof που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία δικτύου (TRL7).
  Workstream 2: Δοκιμή βασικών λειτουργιών (TRL 7).
  Workstream 3: Επικύρωση και απόδοση εμπειρίας.

 • DIGITAL AUTOMATIC COUPLER

  Κλειστή

  Κωδικός: 32412 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2024-FA5 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2024

  Για την επιτυχή αντιμετώπιση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, το Εμβληματικό Έργο που απορρέει από αυτό το θέμα δράσης καινοτομίας θα πρέπει να ερευνήσει, να αναπτύξει και να προσφέρει όλες τις ακόλουθες δυνατότητες ή/και οποιαδήποτε άλλη σχετική ικανότητα εντός των ακόλουθων ροών εργασίας:

  Workstream 1: Διασύνδεση DAC Δοκιμές ασφάλειας εκτροχιασμού και ώθησης, δοκιμές σύγκρουσης, δοκιμές θαλάμου κλίματος και αρχικές δοκιμές για να αποδειχθεί η εναλλαξιμότητα της κεφαλής/του στελέχους του συζεύκτη DAC και του μηχανισμού βύθισης μεταξύ των λύσεων DAC.
  Workstream 2: Δοκιμές ανάμειξης και αντιστοίχισης – αρχικές δοκιμές για την απόδειξη της εναλλαξιμότητας της διασύνδεσης DAC Μια κεφαλή/στέλεχος ζεύξης και γρανάζι βύθισης μεταξύ των προμηθευτών DAC.
  Workstream 3: Υβριδικός ζεύκτης για ατμομηχανές κύριας γραμμής και ελιγμούς, τεχνική ανάλυση και ανάπτυξη λύσεων τοποθέτησης.
  Workstream 4: Wagon Onboard Unit (WoBu).

 • HYPERLOOP – ROADMAP TOWARDS INDUSTRIALISATION AND HARMONIZED IMPLEMENTABLE CONCEPT

  Κλειστή

  Κωδικός: 32410 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2024-FA7 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2024

  Για την επιτυχή αντιμετώπιση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, η δράση που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να ερευνήσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει όλες τις ακόλουθες ερευνητικές δραστηριότητες:

  Work-stream 1: Τεχνική εναρμόνιση, οδικοί χάρτες για την εκβιομηχάνιση και τη δυνατότητα εφαρμογής

  Work-stream 2: Τεχνική εναρμόνιση, οδικοί χάρτες για την εκβιομηχάνιση και τη δυνατότητα εφαρμογής

 • DAC FLEET RETROFITTING AND RETROFIT CAPACITY PLAN

  Κλειστή

  Κωδικός: 31196 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2023-EXPLR-06 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2023 διαρθρώνεται γύρω από 6 θέματα στον Προορισμό 8.
  Προορισμός 8 : Διερευνητική Έρευνα και άλλες δραστηριότητες. Το EU-Rail προωθεί δραστηριότητες που προσανατολίζονται στο μέλλον, αντιμετωπίζοντας ανατρεπτικές τεχνολογίες και σκέψεις, διενεργώντας διερευνητική έρευνα για την επιτάχυνση του ρυθμού προς ριζικές καινοτομίες συστημάτων στους κατευθυνόμενους τρόπους μεταφοράς και υποστηρίζοντας την εξέλιξη του προγράμματος καινοτομίας ως προς το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους.

  Η συντονισμένη δράση υποστήριξης υποστηρίζει την ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση σιδηροδρόμων με την απαραίτητη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη των προαναφερθέντων σχεδίων.
  Οι παρακάτω τομείς έχουν προσδιοριστεί ως βασικοί τομείς έρευνας για την κάλυψη του αναμενόμενου αποτελέσματος.

  Το έργο που απορρέει από αυτό το θέμα θα αφορά όλες τις ακόλουθες ροές εργασίας:

  • Ροή εργασίας 1: Ετοιμότητα μετασκευής στόλου
  • Ροή εργασίας 2: Σχέδιο ικανότητας μετασκευής DAC

 • EXTENDING THE RAIL NETWORK OF PHDS

  Κλειστή

  Κωδικός: 31193 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2023-EXPLR-05 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2023 διαρθρώνεται γύρω από 6 θέματα στον Προορισμό 8.
  Προορισμός 8 : Διερευνητική Έρευνα και άλλες δραστηριότητες. Το EU-Rail προωθεί δραστηριότητες που προσανατολίζονται στο μέλλον, αντιμετωπίζοντας ανατρεπτικές τεχνολογίες και σκέψεις, διενεργώντας διερευνητική έρευνα για την επιτάχυνση του ρυθμού προς ριζικές καινοτομίες συστημάτων στους κατευθυνόμενους τρόπους μεταφοράς και υποστηρίζοντας την εξέλιξη του προγράμματος καινοτομίας ως προς το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους.

  Οι διδακτορικοί ερευνητές αναμένεται να έρχονται σε τακτική επαφή με την Ευρωπαϊκή Σιδηροδρομική JU και να παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους ευρήματα στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Σιδηροδρόμων και να υποβάλλουν επιστημονικές εργασίες σε σχετικά συνέδρια. Αναμένεται ότι τα διδακτορικά προγράμματα που προκύπτουν από αυτό το θέμα θα έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα Χρηματοδοτούμενα Μέλη της Ευρωπαϊκής Σιδηροδρομικής JU.

  Aναμένεται να χρηματοδοτηθούν επιτυχείς προτάσεις από πανεπιστήμια ή παρόμοια ιδρύματα υψηλού επιπέδου που καλύπτουν κάθε τουλάχιστον έναν διδακτορικό φοιτητή στους ακόλουθους προτεινόμενους τομείς ή πρόσθετους ή διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που θα προταθούν, πάντα σε σχέση με το πρόγραμμα EU-Rail:

  • Θέμα διδακτορικού – Μέτρα και μηχανισμοί για την υποστήριξη της εφαρμογής σιδηροδρομικών τεχνικών καινοτομιών που υποστηρίζουν την απαλλαγή από τις ανθρακούχες μεταφορές
  • Θέμα διδακτορικού – Αλλαγή για την Ισότητα των Φύλων στον Σιδηρόδρομο
  • Θέμα διδακτορικού – Εκπαίδευση και κατάρτιση στον σιδηρόδρομο
  • Θέμα διδακτορικού – Αστική επιμελητεία με δυνατότητα σιδηροδρόμου
  • Θέμα Διδακτορικού – Γρήγορες Λειτουργίες Νυχτερινού Τρένου

 • DISRUPTIVE ASSETS MANAGEMENT SOLUTIONS, INCLUDING URBAN USE CASES

  Κλειστή

  Κωδικός: 31191 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2023-EXPLR-04 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2023 διαρθρώνεται γύρω από 6 θέματα στον Προορισμό 8.
  Προορισμός 8 : Διερευνητική Έρευνα και άλλες δραστηριότητες. Το EU-Rail προωθεί δραστηριότητες που προσανατολίζονται στο μέλλον, αντιμετωπίζοντας ανατρεπτικές τεχνολογίες και σκέψεις, διενεργώντας διερευνητική έρευνα για την επιτάχυνση του ρυθμού προς ριζικές καινοτομίες συστημάτων στους κατευθυνόμενους τρόπους μεταφοράς και υποστηρίζοντας την εξέλιξη του προγράμματος καινοτομίας ως προς το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους.

  Η διαχείριση σιδηροδρομικών περιουσιακών στοιχείων είναι ένας βασικός τομέας που πρέπει να βελτιωθεί μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως καθώς θα χρειαστούν περισσότερες σιδηροδρομικές υπηρεσίες για την επίλυση των υφιστάμενων προκλήσεων και την κάλυψη των κοινωνικών απαιτήσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, όπως η Πράσινη Συμφωνία. Ο στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ικανότητας λύσεων παρακολούθησης/επιθεώρησης που εξελίσσονται προς μη επεμβατικά και αυτοδιαγνωστικά συστήματα χωρίς ή ελάχιστες διακοπές υπηρεσιών ή/και τηλεκατευθυνόμενες παρεμβάσεις, μέσω της χρήσης καινοτόμων/διαταραχών τεχνολογιών σχετικά με την απόκτηση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων συντήρησης.

 • BIODIVERSITY

  Κλειστή

  Κωδικός: 31189 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2023-EXPLR-03 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2023 διαρθρώνεται γύρω από 6 θέματα στον Προορισμό 8.
  Προορισμός 8 : Διερευνητική Έρευνα και άλλες δραστηριότητες. Το EU-Rail προωθεί δραστηριότητες που προσανατολίζονται στο μέλλον, αντιμετωπίζοντας ανατρεπτικές τεχνολογίες και σκέψεις, διενεργώντας διερευνητική έρευνα για την επιτάχυνση του ρυθμού προς ριζικές καινοτομίες συστημάτων στους κατευθυνόμενους τρόπους μεταφοράς και υποστηρίζοντας την εξέλιξη του προγράμματος καινοτομίας ως προς το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους.

  Οι σιδηρόδρομοι είναι ο βασικός τρόπος μεταφοράς για το σχεδιασμό ενός καλύτερου μέλλοντος και την επίτευξη βιώσιμης κινητικότητας. Το έργο που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εφαρμογής της πολιτικής και των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των ενδιαφερομένων, ιδίως όσον αφορά τον σιδηροδρομικό τομέα και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να οριστεί η εφαρμογή μιας πιο ομοιογενούς βάσης βιοποικιλότητας στις μεταφορές και τον ενεργειακό τομέα. Αυτή η δράση συντονισμού και υποστήριξης στοχεύει επίσης στην υποστήριξη της πρωτοβουλίας PRIME με την επίτευξη εναρμονισμένης / κοινής αναγνωρισμένης περιβαλλοντικής βαθμολογίας για τον διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής και τον εντοπισμό ευκαιριών για βελτίωση των υπηρεσιών οικοσυστήματος που προκύπτουν από τη διαχείριση των οικοτόπων, της βλάστησης, της ποιότητας του νερού και του εδάφους. ενώ ηγείται της εκπόνησης εθνικών σχεδίων διαχείρισης μεταφορών που θα χρησιμοποιηθούν σε νέα κατασκευαστικά έργα.

 • FUTURE METRO SYSTEMS

  Κλειστή

  Κωδικός: 31187 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2023-EXPLR-02 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2023 διαρθρώνεται γύρω από 6 θέματα στον Προορισμό 8.
  Προορισμός 8 : Διερευνητική Έρευνα και άλλες δραστηριότητες. Το EU-Rail προωθεί δραστηριότητες που προσανατολίζονται στο μέλλον, αντιμετωπίζοντας ανατρεπτικές τεχνολογίες και σκέψεις, διενεργώντας διερευνητική έρευνα για την επιτάχυνση του ρυθμού προς ριζικές καινοτομίες συστημάτων στους κατευθυνόμενους τρόπους μεταφοράς και υποστηρίζοντας την εξέλιξη του προγράμματος καινοτομίας ως προς το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους.

  Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας όσον αφορά την αυτοματοποίηση στο σύστημα του μετρό, η δράση που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα προσφέρει Ε&Κ, το πρώτο βήμα είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες για μελλοντικούς διαφορετικούς τύπους χρηστών του μετρό, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανθεκτικότητα σε εξωτερικές προκλήσεις/μελλοντικές απειλές (κλιματικές απειλές, υγειονομικές, τρομοκρατικές κ.λπ.) με στόχο να καταστήσουν τα συστήματα του μετρό μελλοντική απόδειξη.

  Το έργο που απορρέει από αυτό το θέμα θα πρέπει να στοχεύει στον εντοπισμό και την αρχική εκμετάλλευση βασικών τομέων καινοτομίας του μελλοντικού συστήματος του μετρό. Η πρωτοβουλία θα εντοπίσει νέες απαιτήσεις, θα αναπτύξει νέες έννοιες και θα εφαρμόσει τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των λύσεων που βασίζονται σε νέες αναδυόμενες τεχνολογίες (αυτοματισμός και ψηφιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.).
  Ο τελικός στόχος είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η βιωσιμότητα, η ελκυστικότητα και η ανθεκτικότητα έναντι της τρέχουσας κατάστασης της τέχνης. Κάνοντας μελλοντικά συστήματα μετρό που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας εξελισσόμενης κοινωνίας με το μετρό ως τη ραχοκοκαλιά της αστικής κινητικότητας.

 • NOISE AND VIBRATIONS

  Κλειστή

  Κωδικός: 31185 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2023-EXPLR-01 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2023 διαρθρώνεται γύρω από 6 θέματα στον Προορισμό 8.
  Προορισμός 8 : Διερευνητική Έρευνα και άλλες δραστηριότητες. Το EU-Rail προωθεί δραστηριότητες που προσανατολίζονται στο μέλλον, αντιμετωπίζοντας ανατρεπτικές τεχνολογίες και σκέψεις, διενεργώντας διερευνητική έρευνα για την επιτάχυνση του ρυθμού προς ριζικές καινοτομίες συστημάτων στους κατευθυνόμενους τρόπους μεταφοράς και υποστηρίζοντας την εξέλιξη του προγράμματος καινοτομίας ως προς το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους.

  Θόρυβος: Ο κύριος στόχος αυτού του τομέα εργασίας είναι η βελτίωση της χαρτογράφησης θορύβου στην ΕΕ και ο καθορισμός σχετικών οριακών τιμών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμεύσουν ως βάση για τις επερχόμενες αναθεωρήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών για τη Διαλειτουργικότητα στον Θόρυβο.

  Δονήσεις εδάφους: Ο κύριος στόχος αυτής της περιοχής εργασίας είναι να βελτιώσει τις δυνατότητες των εργαλείων πρόβλεψης για ολιστική κρούση κραδασμών εδάφους.

 • EU-RAIL - SESAR SYNERGY: INTEGRATED AIR AND RAIL NETWORK BACKBONE FOR A SUSTAINABLE AND ENERGYEFFICIENT MULTIMODAL TRANSPORT SYSTEM (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 31182 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2023-FA1-SESAR | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του 2023 είναι δομημένη γύρω από 1 θέμα στον Προορισμό 1, που θα δημιουργήσει ένα πρώτο κοινό έργο που θα διαχειρίζεται από κοινού με το SESAR 3 JU και το πρόγραμμά του. Προορισμός 1 – Σχεδιασμός και έλεγχος διαχείρισης δικτύου & Διαχείριση κινητικότητας σε πολυτροπικό περιβάλλον και Digital Enablers. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Σιδηροδρομικός Χώρος με την έρευνα, την ανάπτυξη και την παροχή ενός ευέλικτου, αποτελεσματικού, ανθεκτικού και υψηλής χωρητικότητας ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου. Αφορά επίσης την υλοποίηση ενός σιδηροδρομικού Digital Enabler και Digital Twin περιβάλλοντος, όπου όλα τα ψηφιακά στοιχεία του συστήματος μπορούν να παίξουν μαζί με συνεκτικό και διαλειτουργικό τρόπο.

  Οι αερομεταφορές και οι σιδηρόδρομοι αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του οικοσυστήματος διατροπικών μεταφορών που αναμένεται να βελτιστοποιήσουν την κινητικότητα από πόρτα σε πόρτα (D2D) για τους ανθρώπους και, τελικά, να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών για ολοένα και πιο απρόσκοπτη κινητικότητα, όπου μπορούν να βασίζονται στην προβλεψιμότητα κάθε προγραμματισμένης πόρτας. ταξίδι στην πόρτα και μπορεί να επιλέξει πώς να το βελτιστοποιήσει (μικρότερος χρόνος ταξιδιού, μικρότερο κόστος, ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ.).

 • Standardised offer/contract management for agile access to Rail Freight and multimodal services in EU

  Κλειστή

  Κωδικός: 24468 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-03 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Ο σιδηροδρομικός τομέας αντιμετωπίζει επίσης μια σημαντική πρόκληση σχετικά με τον τρόπο αύξησης της εμπορευματικής κυκλοφορίας σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, παρέχοντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες μεταφορών αλλά και προσεγγίζοντας και προσελκύοντας νέους πιθανούς πελάτες.
  Για να υποστηριχθεί η εύκολη χρήση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών και πολυτροπικών υπηρεσιών και η απρόσκοπτη μετάβαση προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές, απαιτούνται συμφωνίες και συμβάσεις μεταφορών εναρμονισμένων ή ακόμη και τυποποιημένων μοντέλων. Το Έργο που απορρέει από αυτό το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών μοντέλων που βασίζονται στη σημερινή αγορά εμπορευματικών μεταφορών της ΕΕ που θα βοηθήσουν στον οπτικό εντοπισμό από τους πελάτες εμπορευμάτων τις καταλληλότερες ροές εφοδιαστικής αλυσίδας για σιδηροδρομικές μεταφορές, τόσο από πλευράς CO2 όσο και από επιχειρηματική άποψη.

 • Building a community of scientific research and and enabling a network of PhD (academia teaming with industry)

  Κλειστή

  Κωδικός: 24461 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-04 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Η Κοινή Επιχείρηση Σιδηροδρόμων της Ευρώπης σκοπεύει να δημιουργήσει μια «κοινότητα» σιδηροδρομικής έρευνας και καινοτομίας (συνεργασία/δίκτυο/συμμαχία) οντοτήτων επιστημονικής έρευνας (συνεργασία/δίκτυο) προκειμένου:
  • να ενισχύσει, να επεκτείνει και να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες έρευνας και καινοτομίας της σιδηροδρομικής γραμμής μέσω της κοινής χρήσης εθνικών εγκαταστάσεων παγκόσμιας κλάσης στην Ευρώπη για συνεισφορά στο πρόγραμμα EU-Rail ή άλλα χρηματοδοτούμενα πολυεθνικά προγράμματα
  • να συνεργαστεί με τη βιομηχανία για τουλάχιστον 6 -10 διδακτορικές θέσεις.

 • Digitalisation and automation enabling new railway services for passengers and freight

  Κλειστή

  Κωδικός: 24455 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-05 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Η εισαγωγή του αυτοματισμού (αυτοματοποιημένες λειτουργίες) στον σιδηροδρομικό τομέα που θα αναπτυχθεί από το πρόγραμμα EU-RAIL και η ψηφιοποίηση θα φέρει νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών επιβατών και εμπορευμάτων.
  Το έργο που απορρέει από αυτό το θέμα αναμένεται να εντοπίσει ποιες είναι οι ευκαιρίες για νέους τύπους υπηρεσιών που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από αυτές τις νέες αυτοματοποιημένες λειτουργίες και γενικά την ψηφιοποίηση του σιδηροδρομικού συστήματος και των υποσυστημάτων και να εξετάσει την επιχειρηματική τους περίπτωση .

 • Conceptual development of Automated Multi-Modal Mobility-Systems (“Moving Infrastructures”)

  Κλειστή

  Κωδικός: 24451 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA7-01 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Η πρόκληση είναι να αναπτυχθεί ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα κινητικότητας πολλαπλών μεταφορών για επιβάτες και εμπορεύματα με ένα σύστημα «Κινούμενης Υποδομής», το οποίο είναι οικονομικά εφικτό και βιώσιμο. Αναμένεται να βασίζεται σε μια Ανοιχτή Πλατφόρμα κοινών προτύπων και τυποποιημένων διεπαφών με τις τρέχουσες λύσεις υποδομής μεταφορών και αναμένεται να κάνει χρήση μοντέλων διασπαστικής λειτουργίας, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή.

 • European value chains for rail supply

  Κλειστή

  Κωδικός: 24447 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-06 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Tο Έργο που απορρέει από αυτό το θέμα αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση μιας ανθεκτικής αλυσίδας εφοδιασμού σιδηροδρομικών μεταφορών για την εφαρμογή των μελλοντικών απαραίτητων καινοτομιών σιδηροδρομικών μεταφορών.

 • Technological development of Maglev-derived Systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 24444 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA7-02 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Απαιτείται η ανάπτυξη επιχειρηματικών περιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τελικών πελατών και των εμπλεκόμενων φορέων, και ανάλυση των συστημάτων και της τεχνολογίας που απαιτούνται για την εφαρμογή τεχνολογιών που προέρχονται από maglev (π.χ. όσον αφορά την υποδομή, τη σηματοδότηση, την επικοινωνία κ.α.).
  Το έργο που απορρέει από αυτό το θέμα λοιπόν, αναμένεται να εντοπίσει τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς του νέου συστήματος σιδηροδρομικής καθοδήγησης, έναντι της τρέχουσας προσφοράς μεταφορών και κινητικότητας.

 • Hyperloop Industrial Roadmap and pilots

  Κλειστή

  Κωδικός: 24441 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA7-03 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Το έργο που θα απορρέει από αυτό το θέμα θα αφορά όλα τα ακόλουθα work streams και αναμένεται να παρέχει:
  • Work streams 1: Οι δραστηριότητες θα προσφέρουν έναν βιομηχανικό οδικό χάρτη, ο οποίος αντικατοπτρίζει τα σχετικά μέρη όπως προγραμματιστές, εταιρείες μηχανικής και σχεδίασης και κατασκευής και χειριστές, καλύπτοντας όλα τα βήματα και τα ορόσημα που απαιτούνται για την αύξηση της τεχνολογικής ετοιμότητας

   

  • Work-stream 2: Θα ανοίξει τον δρόμο για την παροχή μιας πλήρους κλίμακας επίδειξης της τεχνολογίας hyperloop, καλύπτοντας όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την πιθανή εφαρμογή της λύσης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας, όπως στοιχεία που σχετίζονται με επενδυτικά και λειτουργικά κόστη, υλικά, κίνηση, χωρητικότητα, ζήτηση κ.λπ.

 • Bridge Dynamics

  Κλειστή

  Κωδικός: 24439 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-02 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Αναμένεται ότι σε πολλές από τις ροές εργασίας θα υπάρχουν μεγάλοι όγκοι αποτελεσμάτων δεδομένων ως έξοδοι από τους δυναμικούς υπολογισμούς αμαξοστοιχίας/γέφυρας. Ως εκ τούτου, αναμένεται η ανάπτυξη βέλτιστων μεθόδων για την ευκολότερη οπτικοποίηση αυτών των δεδομένων και επίσης για την αποτελεσματική αναγνώριση σημαντικών συμπεριφορών και κρίσιμων περιπτώσεων.

 • New railway station concept for green and socially inclusive smart cities

  Κλειστή

  Κωδικός: 24436 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-01 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Το έργο που απορρέει από αυτό το θέμα θα πρέπει να αναπτύξει μια κοινή μεθοδολογία για τη μετατροπή των υπαρχόντων σταθμών ή το σχεδιασμό νέων σε κοινωνικοτεχνικά συστήματα που λειτουργούν ως μηχανές πρασίνου της πόλης για το περιβάλλον και νέους αστικούς κόμβους που συγκεντρώνουν πολλαπλές υπηρεσίες για τους χρήστες και τους πολίτες.

 • DAC Migration Roadmap towards Deployment

  Κλειστή

  Κωδικός: 24427 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-07 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Η συντονισμένη δράση υποστήριξης θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του EDDP και θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή σιδηροδρομική κοινή επιχείρηση στην εφαρμογή (και προετοιμασία για τη μετανάστευση) της DAC σε όλη την Ευρώπη με επαγγελματικές δεξιότητες ικανές να διαχειρίζονται έργα βιομηχανικών συγκροτημάτων και να επιτυγχάνουν με επιτυχία τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
  Τα σχέδια μετανάστευσης υψηλού επιπέδου πρέπει να ξεδιπλωθούν, κάνοντας χρήση των τεχνικών λύσεων της DAC και να αναπτύξουν την απαραίτητη προετοιμασία για την επιτυχή ανάπτυξη της DAC με ειδικό οδικό χάρτη και σχέδιο υλοποίησης μετανάστευσης και σχετικές ξεχωριστές ενέργειες.