Δημιουργική Ευρώπη

Περίληψη

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει τους τομείς του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • στη βοήθεια των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής και της παγκοσμιοποίησης
 • οι τομείς του προγράμματος να έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του οικονομικού τους δυναμικού, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και την κοινωνική συνοχή
 • οι τομείς του πολιτισμού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και κοινό.

Οι πιο πάνω στόχοι θα περιλαμβάνουν την παροχή χρηματοδότησης για 2,500 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού, 2,000 κινηματογράφους, 800 ταινίες, 4,500 μεταφράσεις βιβλίων, καθώς και ένα μέσο οικονομικής εγγύησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 2.44 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Πολιτισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εργοδότες
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Σχέσεων
Νέναντ Μπογκντάνοβιτς
Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού
Διεύθυνση: Ιφιγένειας 27, 2007 Ακρόπολη, Λευκωσία
Tηλέφωνο: +357 7000 1300
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@epcr.org.cynb@epcr.org.cy

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
Τηλέφωνο: +32 2 299 11 11 (πίνακας διανομής προμήθειας)
Διεύθυνση: Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1049 Βρυξέλλες/Βρυξέλλες, Βέλγιο

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Networks of European Cinemas

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33212 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2024-CINNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/07/2024

  Στόχος είναι η δημιουργία και λειτουργία δικτύου κινηματογράφων.

 • European mini-slate development

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33209 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2024

  Ο στόχος του European mini-slate development support είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής σε χώρες με χαμηλή οπτικοακουστική ικανότητα (LCC ομάδα Α και LCC ομάδα Β) αυξάνοντας οικονομικό τους βάρος στην αγορά.

 • Circulation of European literary works

  Κλειστή

  Κωδικός: 32276 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2024-LIT | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/04/2024

  Αυτή η δράση θα υποστηρίξει έργα που θα μεταφράζουν, δημοσιεύουν, διανέμουν και προωθούν Ευρωπαϊκά έργα μυθοπλασίας.

  Αυτή η δράση συμπληρώνει τις άλλες υποστηρίξεις της Creative Europe στο βιβλίο και εκδοτικός τομέας όπως για παράδειγμα η Ημέρα των Ευρωπαίων συγγραφέων (ανάγνωση προώθησης) και το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προώθηση της Ευρωπαϊκής αναδυόμενοι συγγραφείς).

 • European co-development

  Κλειστή

  Κωδικός: 32028 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2024-CODEV | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2024

  Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της προώθησης της ανταγωνιστικότητας, της επεκτασιμότητας, της συνεργασίας, καινοτομία και βιωσιμότητα, μεταξύ άλλων μέσω της κινητικότητας, στην καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και επεκτασιμότητα του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, μια από τις προτεραιότητες του σκέλους MEDIA είναι:

  • να ενισχύσει την κυκλοφορία, την προώθηση, τη διαδικτυακή και θεατρική διανομή του Ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα, εντός της Ένωσης και διεθνώς στο νέο ψηφιακό περιβάλλον· συμπεριλαμβανομένου του καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου.

  Ο στόχος της στήριξης της European co-development είναι να υποστηρίξει την συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής που αναπτύσσουν έργα με α ισχυρό δυναμικό διεθνούς κοινού.

 • European Film Distribution

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32026 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2024-FILMDIST | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024

  Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της προώθησης της ανταγωνιστικότητας, της επεκτασιμότητας, της συνεργασίας, καινοτομία και βιωσιμότητα, μεταξύ άλλων μέσω της κινητικότητας, στην καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και επεκτασιμότητα του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, μια από τις προτεραιότητες του σκέλους MEDIA είναι:

  • να ενισχύσει την κυκλοφορία, την προώθηση, τη διαδικτυακή και θεατρική διανομή του Ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα, εντός της Ένωσης και διεθνώς στο νέο ψηφιακό περιβάλλον· συμπεριλαμβανομένου του καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου.

 • European Platforms for the promotion of emerging artists

  Κλειστή

  Κωδικός: 31460 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2024-PLAT | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2024

  Αυτή η δράση θα υποστηρίξει έργα που στοχεύουν στην προώθηση των ανερχόμενων Ευρωπαίων καλλιτεχνών και των έργων τους, στη βελτίωση της διεθνούς προβολής τους και στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας τους.

 • Pan-European Cultural Entities

  Κλειστή

  Κωδικός: 31458 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2024-PECE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2024

  Αυτή η δράση υποστηρίζει έργα που προτείνονται από πολιτιστικούς φορείς – στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, ορχήστρες – στόχος των οποίων είναι να προσφέρουν εκπαίδευση, επαγγελματική εξέλιξη και ευκαιρίες ερμηνείας σε νέους μουσικούς με μεγάλες δυνατότητες.

  Οι ειδικοί στόχοι της δράσης αυτής είναι οι εξής:

  • υποστηρίζει τον επαγγελματισμό των νέων μουσικών, προσφέροντάς τους ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη υψηλών προδιαγραφών μέσω στρατολόγησης, εκπαίδευσης και περιοδειών και ευκαιριών παραστάσεων,
  • ενισχύουν την καλλιτεχνική αριστεία της νεανικής ορχηστρικής παράστασης,
  • υποστηρίζει τις δραστηριότητες οργανισμών και καλλιτεχνών που ενεργούν ως υποστηρικτές και πρεσβευτές των αξιών της ΕΕ.

 • NEWS - Media literacy

  Κλειστή

  Κωδικός: 31418 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2024

  Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να προωθήσει τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες να χρησιμοποιούν και να αναπτύξουν κριτική κατανόηση των μέσων ενημέρωσης και να υποστηρίξουν την ανταλλαγή γνώσεων και τις ανταλλαγές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές παιδείας στα μέσα επικοινωνίας.

 • NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism

  Κλειστή

  Κωδικός: 31400 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2024

  Εκτός από μια καθαρά οικονομική πτυχή, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν κρίσιμο και πολύτιμο ρόλο στις κοινωνίες και συμβάλλουν στην τήρηση των βασικών αρχών της ελευθερίας και του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. Αυτή η υποστήριξη επιδιώκει να προστατεύσει τους τομείς των μέσων ενημέρωσης που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των πολιτών, όπως τα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης, η ερευνητική δημοσιογραφία και οι οργανισμοί που μεταδίδουν ειδήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος. Η υποστήριξη θα στοχεύει οργανισμούς με εμπειρία στα μέσα ενημέρωσης για να χορηγούν επιχορηγήσεις σε κλιμακωτές επιχορηγήσεις (δηλαδή επαναχορήγηση / υποστήριξη σε τρίτους).

 • NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations

  Κλειστή

  Κωδικός: 31398 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2024

  Αυτό το Θέμα στοχεύει να βοηθήσει τον ευρύτερο ευρωπαϊκό τομέα των μέσων ενημέρωσης να γίνει πιο βιώσιμος και ανθεκτικός, ιδίως υποστηρίζοντας τις διασυνοριακές συνεργασίες μέσων ενημέρωσης. Αυτή η υποστήριξη θα προωθήσει τον μετασχηματισμό των μέσων ενημέρωσης, την αξιόπιστη αναφορά και τις δεξιότητες για τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, για παράδειγμα με την ανάπτυξη προτύπων παραγωγής μέσων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

 • Innovation Lab

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31396 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2024-INNOVLAB | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024

  Το Εργαστήριο Δημιουργικής Καινοτομίας θα δώσει κίνητρα σε παίκτες από διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με δυνητικό θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο σε πολλούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Το InnovLab θα υποστηρίζει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και/ή τη διάδοση καινοτόμων εργαλείων, μοντέλων ή λύσεων που ισχύουν στον οπτικοακουστικό και σε άλλους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς (CCS) με υψηλές δυνατότητες αναπαραγωγής σε αυτούς τους τομείς.

 • European Cooperation projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 31389 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2024-COOP | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/01/2024

  Θα δοθεί υποστήριξη σε έργα συνεργασίας που συμβάλλουν σε έναν από τους ακόλουθους στόχους:

  Στόχος 1 – Διακρατική δημιουργία και κυκλοφορία: ενίσχυση της διεθνικής δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών.
  Στόχος 2 – Καινοτομία: ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

 • MARKETS & NETWORKING

  Κλειστή

  Κωδικός: 31129 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2024-MARKETNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024

  Στόχος της πρόσκλησης Markets & Networking είναι να ενισχύσει την προώθηση του ευρωπαϊκού περιεχομένου στην παγκόσμια αγορά και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ όλων των τμημάτων της οπτικοακουστικής αλυσίδας αξίας για τη συνδημιουργία και προώθηση ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων.

 • European VOD Networks and Operators

  Κλειστή

  Κωδικός: 31127 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2024-VODNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2024

  Στόχος είναι η υποστήριξη ευρωπαϊκών δικτύων και φορέων εκμετάλλευσης βίντεο κατά παραγγελία (VOD), ελέγχοντας σημαντικό ποσοστό μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητάς τους.

 • Innovative tools and business models

  Κλειστή

  Κωδικός: 31124 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2024

  Η δράση Καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα στοχεύει στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης και/ή της διάδοσης καινοτόμων εργαλείων και επιχειρηματικών μοντέλων για τη βελτίωση της προβολής, της διαθεσιμότητας, του κοινού και της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών έργων στην ψηφιακή εποχή ή/και την ανταγωνιστικότητα ή/και την πράσινη διαδικασία της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

 • Networks of European Festivals

  Κλειστή

  Κωδικός: 31109 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2024-FESTNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2024

  Τα δίκτυα ευρωπαϊκών φεστιβάλ παρέχουν υποστήριξη σε συντονισμένες/συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών φεστιβάλ με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για μη εθνικό ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο και την προώθηση της κυκλοφορίας και της προβολής του.

 • Video games and immersive content development

  Κλειστή

  Κωδικός: 31105 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2024

  Ο στόχος της υποστήριξης για βιντεοπαιχνίδια και την ανάπτυξη καθηλωτικού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των ευρωπαίων παραγωγών βιντεοπαιχνιδιών, των στούντιο XR και των εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσσουν βιντεοπαιχνίδια και διαδραστικές εμπειρίες με δυνατότητα να προσεγγίσουν παγκόσμιο κοινό. Η υποστήριξη στοχεύει επίσης να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών και άλλων εταιρειών που παράγουν διαδραστικό εμβαπτιστικό περιεχόμενο στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, επιτρέποντας τη διατήρηση της πνευματικής ιδιοκτησίας από ευρωπαίους προγραμματιστές.

 • European slate development

  Κλειστή

  Κωδικός: 31102 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2023

  Στόχος της στήριξης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού σχιστόλιθου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και η αύξηση του οικονομικού τους βάρους στην αγορά. Στόχος είναι επίσης να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύξουν έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν, και να διευκολυνθεί η ευρωπαϊκή και διεθνής συμπαραγωγή.

  Η υποστήριξη θα αποτελέσει επίσης ένα σημείο εισόδου για αναδυόμενα ταλέντα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να σκηνοθετήσουν μια ταινία μικρού μήκους που υποστηρίζεται από τα ισχυρά θεμέλια που παρέχουν έμπειρες εταιρείες.

 • TV and online content

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31100 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2024-TVONLINE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024

  Στόχος της υποστήριξης της τηλεόρασης και του διαδικτυακού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των οπτικοακουστικών παραγωγών να αναπτύσσουν και να παράγουν ισχυρά έργα με σημαντικές δυνατότητες κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, και να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.

 • Films on the Move

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31098 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2024-FILMOVE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2024

  Η δράση αυτή θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους αντιπροσώπους πωλήσεων και τους θεατρικούς διανομείς ιδίως να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

 • Networks of European Cinemas

  Κλειστή

  Κωδικός: 29592 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2023-CINNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/07/2023

  Στόχος της υποστήριξης είναι η δημιουργία και λειτουργία δικτύου κινηματογράφων.

 • European mini-slate development

  Κλειστή

  Κωδικός: 25482 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2023-DEVMINISLATE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2023

  Ο στόχος της ευρωπαϊκής στήριξης για την ανάπτυξη μικρών σχιστόλιθων είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και η αύξηση του οικονομικού τους βάρους στην αγορά. Στόχος είναι επίσης να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων, να αναπτύσσουν έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής και να διευκολύνουν την ευρωπαϊκή και διεθνή συμπαραγωγή.

 • European Co-development

  Κλειστή

  Κωδικός: 25476 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2023-CODEV | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023

  Η ευρωπαϊκή δράση συνανάπτυξης παρέχει υποστήριξη στην ανάπτυξη ενός ενιαίου έργου εμπορικής εκμετάλλευσης που προορίζεται για κινηματογραφική κυκλοφορία, τηλεοπτική μετάδοση ή εμπορική εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες ή περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών στις ακόλουθες κατηγορίες: κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία.
  Ο στόχος της υποστήριξης της ευρωπαϊκής συνανάπτυξης είναι να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής που αναπτύσσουν έργα με ισχυρό δυναμικό διεθνούς κοινού.

 • European Film sales agent

  Κλειστή

  Κωδικός: 25474 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2023-FILMSALES | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2023

  Η υποστήριξη των πωλήσεων των ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διακρατική διανομή πρόσφατων ευρωπαϊκών ταινιών με την παροχή κεφαλαίων σε ευρωπαίους αντιπροσώπους πωλήσεων, με βάση τις επιδόσεις τους στην αγορά, για περαιτέρω επανεπένδυση στην απόκτηση, προώθηση και διανομή (συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου) πρόσφατων αλλοδαπών Ευρωπαϊκές ταινίες.

 • Innovation Lab

  Κλειστή

  Κωδικός: 25401 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2023-INNOVLAB | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Το InnovLab support θα υποστηρίζει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και/ή τη διάδοση καινοτόμων εργαλείων, μοντέλων ή λύσεων που ισχύουν στον οπτικοακουστικό και σε άλλους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, της οικολογικής διαδικασίας, της συνεργασίας, της κυκλοφορίας, της προβολής, της διαθεσιμότητας, της διαφορετικότητας ή/και του κοινού σε όλους τους τομείς. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να περιέχουν υψηλές δυνατότητες αναπαραγωγής στους οπτικοακουστικούς και άλλους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.

 • European Film Distribution

  Κλειστή

  Κωδικός: 25396 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2023-FILMDIST | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2023

  Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Διανομής Ταινιών ενθαρρύνει και υποστηρίζει το ευρύτερο διακρατική διανομή πρόσφατων ευρωπαϊκών ταινιών με την παροχή κεφαλαίων σε ευρωπαϊκούς διανομείς, με βάση τις επιδόσεις τους στην αγορά, για περαιτέρω επανεπένδυση για την απόκτηση, προώθηση και διανομή (συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου) πρόσφατων αλλοδαπών Ευρωπαϊκές ταινίες.

 • European Festivals

  Κλειστή

  Κωδικός: 25381 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2023-FEST | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2023

  Θα παρέχεται υποστήριξη σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ οπτικοακουστικών μέσων με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για μη εθνικό ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο και την προώθηση της κυκλοφορίας και της προβολής του.

 • NEWS: Journalism partnerships - Collaborations

  Κλειστή

  Κωδικός: 25379 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2023-JOURPART-COLLABORATIONS | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2023

  Βοηθώντας τον ευρύτερο ευρωπαϊκό τομέα των μέσων ενημέρωσης να γίνει πιο βιώσιμος και ανθεκτικός, συμβάλλοντας έτσι στην αξιόπιστη αναφορά, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απασχόληση των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, ιδίως υποστηρίζοντας συνεργασίες στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό το θέμα θα υποστηρίξει οριζόντιες δράσεις που αντιμετωπίζουν τις δομικές και τεχνολογικές αλλαγές που αντιμετωπίζει ο τομέας των μέσων ενημέρωσης και υποστηρίζουν πρότυπα παραγωγής μέσων υψηλής ποιότητας και επιχειρηματικά μοντέλα ενισχύοντας τη συνεργασία, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη διασυνοριακή ή/και τη συνεργατική δημοσιογραφία.

 • NEWS: Journalism partnerships - Pluralism

  Κλειστή

  Κωδικός: 25377 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2023-JOURPART-PLURALISM | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2023

  Αυτό το θέμα θα υποστηρίξει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης και θα τις βοηθήσει στη δημιουργία προγραμμάτων υποστήριξης για οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, καθώς και άλλα μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων. Αυτές οι δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης τρίτων, θα στοχεύουν μέσα ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας για τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των πολιτών, όπως τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, κοινοτικά μέσα ενημέρωσης, ανεξάρτητη και ερευνητική δημοσιογραφία και άλλους οργανισμούς που μεταδίδουν ειδήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος.

 • NEWS - Media Literacy

  Κλειστή

  Κωδικός: 25375 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2023-MEDIALITERACY | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2023

  Η υποστήριξη θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων και τις ανταλλαγές σχετικά με τις πολιτικές παιδείας στα μέσα επικοινωνίας και πρακτικές που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη καινοτόμου διασυνοριακού γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας πρωτοβουλίες και κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακά μέσα τοπίο και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα συμπεριφορά των χρηστών μεταξύ διαφόρων ηλικιακών ομάδων.

 • European Cooperation projects Medium Scale

  Κλειστή

  Κωδικός: 25285 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2023-COOP-2 | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2023

  Αυτή η δράση θα υποστηρίξει έργα που περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία παραγόντων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, για την υλοποίηση ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.

  Στόχος 1 – Διακρατική δημιουργία και κυκλοφορία: ενίσχυση της διακρατικής δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών·
  Στόχος 2 – Καινοτομία: να ενισχυθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

 • European Cooperation projects Small Scale

  Κλειστή

  Κωδικός: 25283 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2023-COOP-1 | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2023

  Αυτή η δράση θα υποστηρίξει έργα που περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία παραγόντων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, για την υλοποίηση ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.

  Στόχος 1 – Διακρατική δημιουργία και κυκλοφορία: ενίσχυση της διακρατικής δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών·
  Στόχος 2 – Καινοτομία: να ενισχυθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

 • European Cooperation projects Large Scale

  Κλειστή

  Κωδικός: 25281 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2023-COOP-3 | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2023

  Αυτή η δράση θα υποστηρίξει έργα που περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία παραγόντων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, για την υλοποίηση ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.

  Στόχος 1 – Διακρατική δημιουργία και κυκλοφορία: ενίσχυση της διακρατικής δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών·
  Στόχος 2 – Καινοτομία: να ενισχυθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

 • Circulation of European literary works

  Κλειστή

  Κωδικός: 25257 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2023-LIT | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2023

  Η δράση αυτή θα υποστηρίξει έργα που θα μεταφράζουν, δημοσιεύουν, διανέμουν και προωθούν έργα μυθοπλασίας.

 • European slate development

  Κλειστή

  Κωδικός: 24952 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2023

  Σκοπεύει στην στήριξη για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού σχιστόλιθου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και η αύξηση του οικονομικού τους βάρους στην αγορά. Στόχος είναι επίσης να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύξουν έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν, και να διευκολυνθεί η ευρωπαϊκή και διεθνής συμπαραγωγή.

 • Audience Development and Film education

  Κλειστή

  Κωδικός: 24949 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2023

  Έργα που διασφαλίζουν την πανευρωπαϊκή συνεργασία και παρέχουν καινοτόμα έργα, ειδικά χρησιμοποιώντας νέα ψηφιακά εργαλεία με στόχο:

  • αύξηση του ενδιαφέροντος και της γνώσης του κοινού για ευρωπαϊκές ταινίες και οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για την κινηματογραφική κληρονομιά
  • αύξηση του πανευρωπαϊκού αντίκτυπου και της προσέγγισης κοινού
  • προώθηση και αύξηση της συμβολής των υφιστάμενων ευρωπαϊκών ταινιών και οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων επιμελημένων καταλόγων ταινιών, απευθύνονται στο κοινό ανάπτυξη, κινηματογραφική εκπαίδευση και κινηματογραφική παιδεία

 • Video games and immersive content development

  Κλειστή

  Κωδικός: 24823 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2023

  Ο στόχος της Yποστήριξης για Βιντεοπαιχνίδια και την ανάπτυξη καθηλωτικού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των ευρωπαίων παραγωγών βιντεοπαιχνιδιών, των στούντιο XR και των εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσσουν βιντεοπαιχνίδια και διαδραστικές εμπειρίες με δυνατότητα να προσεγγίσουν παγκόσμιο κοινό. Η υποστήριξη στοχεύει επίσης να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών και άλλων εταιρειών που παράγουν διαδραστικό εμβαπτιστικό περιεχόμενο στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, επιτρέποντας τη διατήρηση της πνευματικής ιδιοκτησίας από ευρωπαίους προγραμματιστές.

 • Films on the Move

  Κλειστή

  Κωδικός: 24820 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2023-FILMOVE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2023

  Η δράση Ταινίες σε κίνηση θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους αντιπροσώπους πωλήσεων και τους θεατρικούς διανομείς ιδίως να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

 • TV and online content

  Κλειστή

  Κωδικός: 24818 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2023-TVONLINE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023

  Στόχος της υποστήριξης της τηλεόρασης και του διαδικτυακού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των οπτικοακουστικών παραγωγών να αναπτύσσουν και να παράγουν ισχυρά έργα με σημαντικές δυνατότητες κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, και να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.
  Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των παραγωγών σε σχέση με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις ψηφιακές πλατφόρμες, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων παραγωγών, ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ψηφιακών πλατφορμών και πρακτόρων πωλήσεων, από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, προκειμένου να παράγουν υψηλή ποιότητα προγραμματισμός που στοχεύει σε ευρεία διεθνή διανομή και προωθείται σε ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής εκμετάλλευσης στο περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών.

 • Innovative tools and business models

  Κλειστή

  Κωδικός: 24812 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Σκοπός της δράσης Καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επεκτασιμότητας και της βιωσιμότητας των ευρωπαίων παραγόντων, καθώς και η βελτίωση της προβολής και της διαθεσιμότητας των ευρωπαϊκών έργων και η αύξηση του κοινού στο ψηφιακό περιβάλλον.
  Στόχος είναι η υποστήριξη έργων που επικεντρώνονται στις συγκεκριμένες προκλήσεις του οπτικοακουστικού τομέα, όπως η δυνατότητα ανακάλυψης, η αλληλουχία των παραθύρων κυκλοφορίας, η χρηματοδότηση και η εδαφικότητα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισχυρή και ορατή προσφορά ευρωπαϊκών έργων στο διαδίκτυο και διασυνοριακά στο ευρύ κοινό.

 • Music Moves Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 24474 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2022-MME | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023

  Το Music Moves Europe θα υποστηρίξει τη βιώσιμη διανομή μουσικής, με έμφαση στη ζωντανή μουσική. Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του MμE, η δράση θα στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ποικιλομορφίας του μουσικού τομέα της Ευρώπης.

 • Support to Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors

  Κλειστή

  Κωδικός: 24419 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2023-COOP-UA | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2022

  Στόχος της ειδικής πρόσκλησης είναι να βοηθήσει τους ουκρανικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, καθώς και καλλιτέχνες και επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

 • Perform Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 24165 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2022-PERFORM-EU | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2022

  Σκοπός: υποστήριξη διασυνοριακών περιοδειών και ψηφιακής διανομής παραστατικών τεχνών λειτουργεί, με βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιο και καινοτόμο τρόπο.

 • Support for the implementation of the European Heritage Label

  Κλειστή

  Κωδικός: 23711 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2022-EU-HERITAGE-LABEL | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2022

  Συγκεκριμένοι στόχοι:

  Στόχος 1: Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ τοποθεσιών EHL, εθνικών συντονιστών και ενεργών παραγόντων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  Στόχος 2:  Ανάπτυξη της ικανότητας των εγκαταστάσεων EHL και των Εθνικών Συντονιστών EHL
  Στόχος 3:  Υποστήριξη των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και προώθησης των τοποθεσιών EHL και του EHL γενικότερα

 • Press and media councils and professional standards

  Κλειστή

  Κωδικός: 22666 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2022-MFP-COUNCILSandSTANDARDS | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Rapid response mechanism

  Κλειστή

  Κωδικός: 22661 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2022-MFP-RAPIDRESPONSE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • European Co-development

  Κλειστή

  Κωδικός: 22655 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-CODEV | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • European mini-slate development

  Κλειστή

  Κωδικός: 22650 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-DEVMINISLATE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Networks of European Cinemas

  Κλειστή

  Κωδικός: 20863 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-CINNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/07/2022

  Στόχος της υποστήριξης είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου κινηματογραφικών αιθουσών με σκοπό να ενεργοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Δραστηριότητες δικτύωσης: ενημέρωση, κινούμενα σχέδια και επικοινωνία με σκοπό την αύξηση της απήχησης του κοινού και την υλοποίηση καινοτόμων και συνεργατικών δράσεων.
  • Παροχή οικονομικής στήριξης σε συμμετέχοντες κινηματογράφους που υλοποιούν επιλέξιμες δραστηριότητες.

 • Innovation Lab

  Κλειστή

  Κωδικός: 19662 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2022-INNOVLAB | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022

  Το Creative Innovation Lab θα δώσει κίνητρα σε παίκτες από διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με δυνητικό θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο σε πολλούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.
  Για τους σκοπούς της φετινής πρόσκλησης, εκτός από επαναλαμβανόμενους στόχους και δραστηριότητες, υιοθετείται και μια θεματική προσέγγιση. Για το δεύτερο έτος του Εργαστηρίου Δημιουργικής Καινοτομίας, τα δύο θέματα είναι οικολογικά καθώς και καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση σχετικών κοινωνικών θεμάτων όπως η παραπληροφόρηση. Στόχος είναι να προωθηθεί η σκέψη του κύκλου ζωής και να προωθηθεί ένα πιο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον και τρόπος ζωής.

 • European VOD networks and operators

  Κλειστή

  Κωδικός: 19659 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-VODNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2022

  Στόχος είναι η υποστήριξη ευρωπαϊκών δικτύων και φορέων εκμετάλλευσης βίντεο κατά παραγγελία (VOD), ελέγχοντας σημαντικό ποσοστό μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητάς τους.

 • Circulation of European literary works

  Κλειστή

  Κωδικός: 19657 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2022-LIT | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Η δράση αυτή θα υποστηρίξει έργα που θα μεταφράζουν, δημοσιεύουν, διανέμουν και προωθούν έργα μυθοπλασίας.

 • NEWS-Journalism partnerships

  Κλειστή

  Κωδικός: 19514 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2022-JOURPART | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022

  Οι Συμπράξεις Δημοσιογραφίας θα ενθαρρύνουν τη συστημική συνεργασία μεταξύ επαγγελματικών οργανισμών μέσων ενημέρωσης για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της επαγγελματικά παραγόμενης δημοσιογραφίας, εστιάζοντας στον συλλογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων ή/και σε συνεργατικά δημοσιογραφικά έργα.

 • Markets & networking

  Κλειστή

  Κωδικός: 19304 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-MARKETNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022

  Στόχος της Υποστήριξης Αγορών & Δικτύωσης:

  • Ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων μεταξύ ευρωπαίων επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα, και ιδίως αυξημένης συμμετοχής από χώρες της ομάδας Β LCC, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε φυσικές και διαδικτυακές αγορές·
  • Να συμπεριληφθούν εκδηλώσεις του κλάδου που εστιάζονται στο περιεχόμενο ή/και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων, εφόσον μπορούν να επηρεάσουν την προβολή και τις πωλήσεις ευρωπαϊκών έργων.
  • Να εκτιμούν φιλικές προς το περιβάλλον προσεγγίσεις.

 • European slate development

  Κλειστή

  Κωδικός: 18739 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-DEVSLATE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2022

  Στόχος του θέματος Υποστήριξη για την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού σχιστόλιθου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και η αύξηση του οικονομικού τους βάρους στην αγορά. Στόχος είναι επίσης να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσσουν έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, και να διευκολύνουν την ευρωπαϊκή και διεθνή συμπαραγωγή.

 • Fostering European Media Talents and Skills

  Κλειστή

  Κωδικός: 18661 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-TRAINING | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2022

  Ο στόχος της Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ταλέντου είναι να προωθήσει τα ταλέντα και τις δεξιότητες των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα. Ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα να προσαρμόζονται σε νέες δημιουργικές διαδικασίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα με σκοπό τη μεγιστοποίηση και την πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών της ψηφιακής καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας.

 • TV and online content

  Κλειστή

  Κωδικός: 18627 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-TVONLINE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Στόχος της υποστήριξης της τηλεόρασης και του διαδικτυακού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσσουν και να παράγουν ισχυρά έργα με σημαντικές δυνατότητες κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν, και να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.

 • Video games and immersive content development

  Κλειστή

  Κωδικός: 18624 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-DEVVGIM | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Ο στόχος της υποστήριξης βιντεοπαιχνιδιών και την ανάπτυξη καθηλωτικού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των ευρωπαίων παραγωγών βιντεοπαιχνιδιών, των στούντιο XR και των εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσσουν βιντεοπαιχνίδια και διαδραστικές εμπειρίες με τη δυνατότητα να προσεγγίσουν παγκόσμιο κοινό.

 • European Film Distribution

  Κλειστή

  Κωδικός: 18508 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-FILMDIST | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Διανομής Ταινιών ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διεθνή διανομή πρόσφατων ευρωπαϊκών ταινιών με την παροχή κεφαλαίων σε διανομείς, με βάση τις επιδόσεις τους στην αγορά, για περαιτέρω επανεπένδυση στην απόκτηση, προώθηση και διανομή (συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου) πρόσφατων ξένων Ευρωπαϊκών ταινιών.

 • Innovative tools and business models

  Κλειστή

  Κωδικός: 18506 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-INNOVBUSMOD | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022

  Στόχος της δράσης Καινοτόμα εργαλεία και Επιχειρηματικά μοντέλα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επεκτασιμότητας και της βιωσιμότητας των ευρωπαίων ευρωπαίων παραγόντων, καθώς και η βελτίωση της προβολής και της διαθεσιμότητας των ευρωπαϊκών έργων και η αύξηση του κοινού στο ψηφιακό περιβάλλον. Στόχος είναι η υποστήριξη έργων που εστιάζουν στις ειδικές προκλήσεις του οπτικοακουστικού τομέα, όπως η δυνατότητα ανακάλυψης, η αλληλουχία των παραθύρων κυκλοφορίας, η χρηματοδότηση και η εδαφικότητα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισχυρή και ορατή προσφορά ευρωπαϊκών έργων στο διαδίκτυο και διασυνοριακά στο ευρύ κοινό.

 • NEWS-Media Literacy

  Κλειστή

  Κωδικός: 18503 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2022-MEDIALITERACY | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/04/2022

  Η δράση NEWS-Media Literacy (Γραµµατισµός στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) έχει ως στόχο να επιτρέψει στους πολίτες να αναπτύξουν κριτική κατανόηση και χρήση των μέσων ενημέρωσης. Είναι επίσης ένα ισχυρό εργαλείο για τον περιορισμό του αντίκτυπου της παραπληροφόρησης. Για τον σκοπό αυτό, οι δράσεις θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και τις ανταλλαγές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές γραμματισμού στα μέσα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 • Films on the Move

  Κλειστή

  Κωδικός: 18499 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-FILMOVE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022

  Η δράση Ταινίες σε Κίνηση θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους αντιπροσώπους πωλήσεων και τους θεατρικούς διανομείς ιδίως να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

 • MEDIA 360°

  Κλειστή

  Κωδικός: 18497 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-MEDIA360 | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Ο στόχος της υποστήριξης MEDIA 360° είναι να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ των υπαρχόντων οικοσυστημάτων, να αναπτύξει περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας, να επιτύχει οικονομίες κλίμακας σε διάφορες υποστηριζόμενες δραστηριότητες, να δημιουργήσει αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.
  Αυτή η δράση θα υποστηρίζει ένα πακέτο δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διευκόλυνση της δημιουργίας και προώθησης ευρωπαϊκού περιεχομένου ή/και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή επιχειρησειακών μοντέλων για τον οπτικοακουστικό τομέα.

 • Networks of European Festivals

  Κλειστή

  Κωδικός: 18490 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-FESTNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022

  Τα δίκτυα ευρωπαϊκών φεστιβάλ παρέχουν υποστήριξη σε συντονισμένες/συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών φεστιβάλ με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για μη εθνικό ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο και την προώθηση της κυκλοφορίας και της προβολής του.

 • European Cooperation projects Large Scale

  Κλειστή

  Κωδικός: 18348 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2022-COOP-3 | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022

  Αυτή η δράση αποσκοπεί στην επιδίωξη των στόχων του σκέλους CULTURE του προγράμματος, έργα που αφορούν αποκλειστικά οργανισμούς από τον οπτικοακουστικό τομέα και έργα αποκλειστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε έργα Large Scale.

 • European Cooperation projects Medium Scale

  Κλειστή

  Κωδικός: 18340 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2022-COOP-2 | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022

  Αυτή η δράση αποσκοπεί στην επιδίωξη των στόχων του σκέλους CULTURE του προγράμματος, έργα που αφορούν αποκλειστικά οργανισμούς από τον οπτικοακουστικό τομέα και έργα αποκλειστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε έργα Medium Scale.

 • European Cooperation projects Small Scale

  Κλειστή

  Κωδικός: 18333 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2022-COOP-1 | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022

  Αυτή η δράση αποσκοπεί στην επιδίωξη των στόχων του σκέλους CULTURE του προγράμματος, έργα που αφορούν αποκλειστικά οργανισμούς από τον οπτικοακουστικό τομέα και έργα αποκλειστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε έργα Small-scale.

 • European Co-development

  Κλειστή

  Κωδικός: 13043 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-CODEV | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021

  Ο στόχος της στήριξης της ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής που αναπτύσσουν έργα με ισχυρό διεθνές δυναμικό κοινού.

 • Audience Development and Film education

  Κλειστή

  Κωδικός: 13038 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2021

  Στόχος – αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Ενθάρρυνση του ενδιαφέροντος και αύξηση της γνώσης του κοινού για τις ευρωπαϊκές ταινίες και τα οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για την κινηματογραφική κληρονομιά
  • Ενίσχυση της πανευρωπαϊκής συνεργασίας για καινοτόμα έργα ανάπτυξης κοινού και κινηματογραφικής εκπαίδευσης, ειδικά με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων
  • Αυξήστε τον πανευρωπαϊκό αντίκτυπο και την προσέγγιση κοινού
  • Ανάπτυξη έργων κινηματογραφικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές περιοχές

 • Circulation of European literary works

  Κλειστή

  Κωδικός: 13034 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-LIT | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2021

  Αυτή η δράση θα υποστηρίξει έργα που μεταφράζουν, δημοσιεύουν, διανέμουν και προωθούν έργα μυθοπλασίας.

 • Ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την προώθηση αναδυόμενων καλλιτεχνών

  Κλειστή

  Κωδικός: 4026 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-PLAT | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2021

  Αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα που στοχεύουν στην αύξηση της προβολής και της κυκλοφορίας των ευρωπαίων αναδυόμενων καλλιτεχνών και έργων εκτός των συνόρων τους,  στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Ακόμη, επιδιώκει,  να αυξήσει την πρόσβαση και τη συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, καθώς και τη συμμετοχή και την ανάπτυξη του κοινού. Τέτοια σχέδια έχουν επίσης σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ στον πολιτιστικό τομέα.

 • Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ

  Κλειστή

  Κωδικός: 3991 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-FEST | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/08/2021

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να παρέχει υποστήριξη σε ευρωπαϊκά δίκτυα και φεστιβάλ, προβάλλοντας ένα σημαντικό ποσοστό μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων, διατηρώντας ταυτόχρονα την ταυτότητά τους και το μοναδικό τους προφίλ.

 • Ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς VOD

  Κλειστή

  Κωδικός: 3989 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-VODNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2021

  Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων ευρωπαϊκών υπηρεσιών VOD.

 • Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 3983 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-COOP | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2021

  Η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα που περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία παικτών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, για την πραγματοποίηση ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.

 • Πανευρωπαϊκές πολιτιστικές οντότητες

  Κλειστή

  Κωδικός: 3980 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-PECE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/08/2021

  Αυτή η πρόσκληση υπόκειται κάτω από το υποπρόγραμμα Πολιτισμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και θα υποστηρίζει έργα που προτείνονται από πολιτιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ορχηστρών με καλλιτέχνες από τουλάχιστον 20 χώρες που θα έχουν ως στόχο να προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης, επαγγελματισμού και απόδοσης για νέους καλλιτέχνες υψηλού δυναμικού.

 • Ευρωπαϊκά δίκτυα πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών

  Κλειστή

  Κωδικός: 3975 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-NET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/08/2021

  Η υποστήριξη στη δράση των Ευρωπαϊκών Δικτύων Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις, να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

 • Εργαστήριο Καινοτομίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 3971 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2021-INNOVLAB | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2021

  Το Δημιουργικό Εργαστήριο Καινοτομίας θα δώσει κίνητρα στους παίκτες από διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με ένα πιθανό θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, σε πολλούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.

 • Ταινίες σε Κίνηση

  Κλειστή

  Κωδικός: 3966 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-FILMOVE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/08/2021

  Η δράση αυτή ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους πράκτορες πωλήσεων και τους θεατρικούς διανομείς, ιδίως να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.