Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”

Περίληψη

Η διευκόλυνση Connecting Europe είναι ένα βασικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας μέσω επενδύσεων σε υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περιγραφή Προγράμματος

Τομείς Προγραμμάτων:

 • Ενεργειακή Υποδομή (Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”): είναι το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής των διευρωπαϊκών δικτύων για την ενέργεια. Στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων για τη δημιουργία νέων διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη ή στην αποκατάσταση και αναβάθμιση της υπάρχουσας.
 • Διευκόλυνση Connecting Europe for Transport: υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική υποδομής μεταφορών βοηθώντας στην υλοποίηση βασικών έργων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Διευκόλυνση Connecting Europe: Στόχος η υποστήριξη και η κατάλυση επενδύσεων σε υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας κοινού ενδιαφέροντος.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 33,71 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ενέργεια
 • Μεταφορές
 • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Δημοσίων Έργων
 https://bit.ly/3BoYoGo
Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος
Τηλέφωνα: +357 22806521, +357 22806550, +357 22806537
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@pwd.mcw.gov.cy

Άτομο επικοινωνίας:

Ελπίδα Επαμεινώνδα
Ανώτερη Εκτελεστική Μηχανικός
Τηλέφωνο: +357 22806643
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eepamenonda@pwd.mcw.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Υγείας και Ψηφιακού κόσμου:
https://hadea.ec.europa.eu/index_en

CINEA – Ενέργεια και Μεταφορές:
https://cinea.ec.europa.eu/index_en

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • New technologies and innovation - works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14665 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-NEWTECH-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Improving transport infrastructure resilience - studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14662 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-RESILIENCE-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Safe and secure parking infrastructure - works

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14660 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-PARKINGS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του  TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms - works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14657 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων οδικής υποδομής και σιδηροδρομικών-οδικών τερματικών σταθμών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistics platforms – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14654 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-ROADS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων οδικής υποδομής, σιδηροδρομικών οδικών τερματικών σταθμών και πολυτροπικών logistics πλατφορμών στο βασικό δίκτυο του TEN-T.

 • Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use - works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14651 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-MILMOB-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Θα υποστηριχθούν μελέτες που σχετίζονται με τις ακόλουθες δράσεις:

  • Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να είναι σχετικές για την πολιτική άμυνα διπλής χρήσης.
  • Ενέργειες που αφορούν την αναβάθμιση τμημάτων και στοιχείων του βασικού και ολοκληρωμένου δικτύου που δεν καλύπτονται, εάν είναι σχετικές με διπλή χρήση πολιτικής άμυνας.
  • Ενέργειες που αφορούν στοιχεία υποδομής αεροπορικών μεταφορών.

 • Improving transport infrastructure resilience - works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14649 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-RESILIENCE-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Road safety - studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14645 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-ROADSAFETY-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistics platforms – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14641 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων οδικής υποδομής, σιδηροδρομικών οδικών τερματικών σταθμών και πολυτροπικών logistics πλατφορμών στο βασικό δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14637 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-MARP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο Βασικό Δίκτυο του TEN-T.

 • Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use - studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14625 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-MILMOB-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Θα υποστηριχθούν μελέτες που σχετίζονται με τις ακόλουθες δράσεις:

  • Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να είναι σχετικές για την πολιτική άμυνα διπλής χρήσης.
  • Ενέργειες που αφορούν την αναβάθμιση τμημάτων και στοιχείων του βασικού και ολοκληρωμένου δικτύου που δεν καλύπτονται, εάν είναι σχετικές με διπλή χρήση πολιτικής άμυνας.
  • Ενέργειες που αφορούν στοιχεία υποδομής αεροπορικών μεταφορών.

 • Inland waterways and ports – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14618 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-IWWP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν έργα υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών μεταφορών στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • New technologies and innovation – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14604 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-NEWTECH-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms - works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14600 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν έργα οδικής υποδομής, τερματικοί σταθμοί σιδηροδρόμων και πολυτροπικές πλατφόρμες logistics στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Rail – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14597 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Βασικό Δίκτυο του  TEN-T.

 • Inland waterways and ports – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14584 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν έργα υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών μεταφορών στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Rail – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14573 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-RAIL-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Βασικό Δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14540 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14538 | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistics platforms - studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14497 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-ROADS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν έργα οδικής υποδομής και τερματικοί σταθμοί σιδηροδρόμων στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του  TEN-T.

 • Adapting the transport infrastructure for Union external border checks purposes - works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14494 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα το TEN-T.

 • Rail – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14478 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-RAIL-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Βασικό Δίκτυο του TEN-T.

 • Rail – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14472 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Βασικό Δίκτυο του TEN-T.

 • Inland waterways and ports – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14468 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-IWWP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών μεταφορών στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistics platforms - Studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14459 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-ROADS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν έργα οδικής υποδομής, τερματικοί σταθμοί σιδηροδρόμων και πολυτροπικές πλατφόρμες εφοδιασμού στο Βασικό Δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14456 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14452 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-MARP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Inland waterways and ports – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14449 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών μεταφορών στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms - works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14434 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν έργα οδικής υποδομής και τερματικοί σταθμοί σιδηροδρόμων στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Smart applications for transport - ITS – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14406 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-ITS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Removing interoperability barriers– studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14401 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-REMIB-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - RIS – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14394 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-RIS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Removing interoperability barriers- works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14387 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-REMIB-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport- SESAR-DEMONSTRATORS A - works

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14385 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-SESAR-DSDA-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος των διαδηλώσεων υπό το πλαίσιο αυτού του θέματος είναι να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου των καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη της αεροπορίας να εντείνει τις προσπάθειές της για μείωση των εκπομπών, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί στο Flightpath 2050. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύνολο επιχειρησιακών μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης καυσίμου των πτήσεων. Ταυτόχρονα, για να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της εναέριας κυκλοφορίας, είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί ο εκσυγχρονισμός της αεροπορικής υποδομής για να προσφερθούν περισσότερες δυνατότητες και ικανότητες, καθιστώντας την πιο ανθεκτική στη μελλοντική ζήτηση κυκλοφορίας και προσαρμόσιμη μέσω πιο ευέλικτων διαδικασιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Επιπλέον, η μείωση των επιπτώσεων του θορύβου των αεροσκαφών και η βελτίωση της ποιότητας του αέρα παραμένουν εξίσου σημαντικές προτεραιότητες.

 • Smart applications for transport - ITS – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14381 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-ITS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport – data - studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14378 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-DATA-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport – data - works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14370 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-DATA-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - ERTMS – unit contribution

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14363 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBCOEN-ERTMS-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Multimodal passenger hubs – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14356 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MULTHUB-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Multimodal passenger hubs – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14354 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MULTHUB-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Multimodal passenger hubs – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14345 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN-MULTHUB-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Motorways of the Sea – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14341 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MOS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Motorways of the Sea – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14336 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MOS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - VTMIS – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14333 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-VTMIS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - eFTI – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14329 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-eFTI-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - eFTI – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14324 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-eFTI-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - VTMIS – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14320 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-VTMIS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Multimodal passenger hubs – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14301 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN-MULTHUB-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - RIS – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14291 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-RIS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport- SESAR-DEMONSTRATORS U - works

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14277 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-SESAR-DSDU-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Οι Digital Sky Demonstrators (DSD) σχετικά με την κινητικότητα του U-space και του αστικού αέρα, υποστηριζόμενοι από το νέο κανονιστικό πλαίσιο και μια σειρά νέων προτύπων, θα υποστηρίξουν την υλοποίηση υπηρεσιών U1/U2 σε όλη την Ευρώπη εξασφαλίζοντας ασφάλεια και διαλειτουργικότητα. Οι διαδηλωτές του ουρανού πρόκειται να επιταχύνουν τη μετάβαση προς την ανάπτυξη πολλών υπηρεσιών και δυνατοτήτων U-space. Ο στόχος των διαδηλώσεων είναι να διασφαλιστεί ότι ο ορισμός της υπηρεσίας είναι συντονισμένος σε όλη την Ευρώπη και ότι τα πρώτα άτομα που κινούνται έχουν κίνητρα προκειμένου να επιταχυνθεί η απορρόφηση (ανάγκη για έρευνα και καινοτομία ureριμες βασικές υπηρεσίες διαστημικού χώρου).

 • Smart applications for transport- SESAR-DEMONSTRATORS U - works

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14271 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-SESAR-DSDU-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Οι Διαδηλωτές του Digital Sky Demonstrators  (DSD) σχετικά με την κινητικότητα του U-space και του αστικού αέρα, υποστηριζόμενοι από το νέο κανονιστικό πλαίσιο και μια σειρά νέων προτύπων, θα υποστηρίξουν την υλοποίηση υπηρεσιών U1/U2 σε όλη την Ευρώπη εξασφαλίζοντας ασφάλεια και διαλειτουργικότητα. Οι DSD πρόκειται να επιταχύνουν τη μετάβαση προς την ανάπτυξη πολλών υπηρεσιών και δυνατοτήτων U-space. 

 • Maritime ports – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14267 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14262 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-MARP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Inland waterways and ports – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14260 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν έργα υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Alternative Fuel Infrastructure Facility - Works - LNG

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14256 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-AFIFGEN-WORKS-LNG | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών παροχής καυσίμων για πλωτές μεταφορές, υποστηρίζοντας λύσεις χαμηλών εκπομπών στη μεταβατική φάση προς την καύση άνθρακα από θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές κατά μήκος του δικτύου TEN-T.

 • Inland waterways and ports – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14237 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-IWWP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Rail – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14232 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Rail – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14229 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-RAIL-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14221 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14216 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-MARP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Rail – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14213 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Rail – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14209 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-RAIL-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistics platforms - studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14206 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-ROADS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Inland waterways and ports – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14201 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Inland waterways and ports – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14199 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-IWWP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Alternative Fuel Infrastructure Facility - Unit Contributions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14197 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-AFIFCOEN-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη υποδομής εφοδιασμού εναλλακτικών καυσίμων, συμβάλλοντας στην απαλλαγή των μεταφορών άνθρακα κατά μήκος του δικτύου TEN-T.

 • Alternative Fuel Infrastructure Facility - Unit Contributions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14195 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-AFIFGEN-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη υποδομής εφοδιασμού εναλλακτικών καυσίμων, συμβάλλοντας στην απαλλαγή των μεταφορών άνθρακα κατά μήκος του δικτύου TEN-T.

 • Alternative Fuel Infrastructure Facility - Works - LNG

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14182 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-AFIFCOEN-WORKS-LNG | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη υποδομής εναλλακτικού καυσίμου για πλωτές μεταφορές, υποστηρίζοντας λύσεις χαμηλών εκπομπών στη μεταβατική φάση προς την καύση άνθρακα από θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές κατά μήκος του δικτύου TEN-T.

 • Alternative Fuel Infrastructure Facility - Works - Zero Emissions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14178 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-AFIFCOEN-WORKS-ZE | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Alternative Fuel Infrastructure Facility - Works - Zero Emissions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14176 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-AFIFGEN-WORKS-ZE | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Rail Freight Noise- Unit Contribution

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14167 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-RFN-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Improving transport infrastructure resilience - works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13835 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-RESILIENCE-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Safe and secure parking infrastructure - works

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13821 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-PARKINGS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Improving transport infrastructure resilience - studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13814 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-RESILIENCE-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - ERTMS – unit contribution

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13804 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-ERTMS-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - EMSWe – studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13798 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-EMSWe-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - EMSWe – works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13777 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-EMSWe-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Adapting the transport infrastructure for Union external border checks purposes - studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13759 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του  TEN-T.

 • Adapting the transport infrastructure for Union external border checks purposes - studies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13756 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Road safety - works or mixed

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13746 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-ROADSAFETY-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”-Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Electricity, Gas, Smart Grids and CO₂ networks

  Κλειστή

  Κωδικός: 13716 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-E-2021-PCI-STUDIES, CEF-E-2021-PCI-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Ενεργειακή Υποδομή (Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2021

  Και τα δύο θέματα στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης στοχεύουν να επιτρέψουν την εφαρμογή των PCI εντός του πλαίσιο της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της ενέργειας. H πρόσκληση θα συμβάλει στην υποστήριξη των PCI ενεργειακής υποδομής έχουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη και διασφαλίζουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ Κράτη μέλη, αλλά τα οποία δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από την αγορά.
  Ο στόχος των μελετών και των εργασιών είναι η υποστήριξη και η συμβολή στην υλοποίηση
  των PCI.

  Κάτω από αυτή την πρόσκληση υπόκεινται τα παρακάτω θέματα:

  CEF-E-2021-PCI-STUDIES
  CEF-E-2021-PCI-WORKS

 • Preparatory studies cross border RES projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 13708 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-E-2021-CBRENEW-PREPSTUDIES | Όνομα Προγράμματος: Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη” | Υποπρόγραμμα: Ενεργειακή Υποδομή (Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Ο στόχος των προπαρασκευαστικών μελετών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 είναι να βοηθήσει τους φορείς υλοποίησης έργων στην επιλογή της καλύτερης ιδέας του έργου και στη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας, επιτρέποντας την υποστήριξη έργων πριν από την απόκτηση του καθεστώτος διασυνοριακού έργου στο πυρκαγιά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 και του παραρτήματος μέρος IV του κανονισμού CEF, τα διασυνοριακά έργα RES, προωθούν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της οικονομικά αποδοτικής εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και να διευκολύνουν την ενσωμάτωσή τους μέσω εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και με στόχο τη συμβολή στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για την απαλλαγή από τον άνθρακα, την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού.

Ελληνικά