Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Περίληψη

Ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι ένα βασικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας μέσω επενδύσεων σε υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περιγραφή Προγράμματος

Τομείς Προγραμμάτων:

 • Ενεργειακή Υποδομή (Μηχανισμός “Συνδέοντας την Ευρώπη”): είναι το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής των διευρωπαϊκών δικτύων για την ενέργεια. Στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων για τη δημιουργία νέων διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη ή στην αποκατάσταση και αναβάθμιση της υπάρχουσας.
 • Μηχανισμός Connecting Europe for Transport: υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική υποδομής μεταφορών βοηθώντας στην υλοποίηση βασικών έργων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Μηχανισμός Connecting Europe: Στόχος η υποστήριξη και η κατάλυση επενδύσεων σε υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας κοινού ενδιαφέροντος.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 33.71 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ενέργεια
 • Μεταφορές
 • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Ιστοσελίδα: https://bit.ly/3BoYoGo
Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος
Τηλέφωνα: +357 22806521, +357 22806550, +357 22806537
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@pwd.mcw.gov.cy

Άτομο επικοινωνίας:
Ελπίδα Επαμεινώνδα
Ανώτερη Εκτελεστική Μηχανικός
Τηλέφωνο: +357 22806643
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eepamenonda@pwd.mcw.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Υγείας και Ψηφιακού κόσμου:
https://hadea.ec.europa.eu/index_en

CINEA – Ενέργεια και Μεταφορές:
https://cinea.ec.europa.eu/index_en

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Alternative Fuels Infrastructure Facility - Co-funding Rate

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33064 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2024-AFIFGEN-COSTS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2025

  Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης υποδομής εφοδιασμού με εναλλακτικά καύσιμα, συμβάλλοντας στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες μεταφορές κατά μήκος του δικτύου TEN-T.

 • Alternative Fuels Infrastructure Facility - Unit Contributions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33061 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2024-AFIFGEN-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2025

  Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης υποδομής εφοδιασμού με εναλλακτικά καύσιμα, συμβάλλοντας στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες μεταφορές κατά μήκος του δικτύου TEN-T.

 • Alternative Fuels Infrastructure Facility - Co-funding Rate

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33058 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2024-AFIFCOEN-COSTS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2025

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη Εναλλακτικού Καυσίμου υποδομής εφοδιασμού, συμβάλλοντας στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες μεταφορές κατά μήκος του δικτύου TEN-T.

 • Alternative Fuels Infrastructure Facility - Unit Contributions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33055 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2024-AFIFCOEN-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2025

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη Εναλλακτικού Καυσίμου υποδομής εφοδιασμού, συμβάλλοντας στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες μεταφορές κατά μήκος του δικτύου TEN-T.

 • CEF 2 Energy - Cross-border renewable energy projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 32006 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-E-2023-CBRENEW | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ενεργειακή Υποδομή | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/02/2024

  Και τα δύο θέματα της παρούσας πρόσκλησης στοχεύουν να επιτρέψουν την υλοποίηση έργων CB RES που έχουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, στο πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα για τη στήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενέργεια. Ειδικότερα, η οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων συμβάλλουν στην υποστήριξη έργων CB RES που δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από στην αγορά και θα πρέπει να μεγιστοποιήσει την προστιθέμενη αξία της για την απορρόφηση της ανανεώσιμης ενέργειας επενδύσεις.

  Στόχος των μελετών και των εργασιών είναι η υποστήριξη και η συμβολή στην υλοποίηση των έργων CB RES.

 • 5G and Edge Cloud for Smart Communities - Works

  Κλειστή

  Κωδικός: 31453 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2023-5GSMARTCOM-EDGE-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/02/2024

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει την έγκαιρη ανάπτυξη συστημάτων που βασίζονται στο 5G που επιτρέπουν περιπτώσεις χρήσης για ορισμένους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (SED).
  Οι προτάσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πρόσκλησης αναμένεται να βασίζονται σε χαρακτηριστικά απόδοσης της τεχνολογίας 5G που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση μίας ή περισσότερων περιπτώσεων χρήσης που επιτρέπουν στην ενδιαφερόμενη δημόσια αρχή ή πάροχο SGI/SGEI, να παρέχει νέες ή πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες.

 • 5G coverage along transport corridors - Studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 31260 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2023-5GCORRIDORS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες ενόψει των προβλεπόμενων έργων ανάπτυξης που υποστηρίζουν επενδύσεις σε δύσκολες περιοχές, όπου οι δυνάμεις της αγοράς από μόνες τους δεν θα παρέχουν υπηρεσίες 5G με την απαραίτητη ποιότητα υπηρεσιών.

 • 5G coverage along transport corridors - Works

  Κλειστή

  Κωδικός: 31258 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2023-5GCORRIDORS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει σε ενέργειες που υποστηρίζουν επενδύσεις σε δύσκολους τομείς, όπου οι δυνάμεις της αγοράς από μόνες τους δεν θα παρέχουν υπηρεσίες 5G με την απαραίτητη ποιότητα υπηρεσιών.

 • Backbone connectivity for Digital Global Gateways - Studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 31254 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2023-GATEWAYS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2024

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη στρατηγικών δικτύων ως μέρος της στρατηγικής για την ψηφιακή παγκόσμια πύλη της ΕΕ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ποιότητας της συνδεσιμότητας εντός της Ένωσης καθώς και με τρίτες χώρες. Αυτή η κλήση είναι τεχνολογικά ουδέτερη. Η ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει συστήματα υποβρυχίων καλωδίων, δορυφορικές υποδομές και σύνδεση με σημεία ανταλλαγής Διαδικτύου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

  Αυτό το θέμα θα υποστηρίξει μελέτες για την ανάπτυξη συνδεσιμότητας κορμού για διαδρομές εντός των κρατών μελών, μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών. Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα αφορούν μελέτες, συμπεριλαμβανομένων όλων των προπαρασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται πριν από την υπογραφή σύμβασης με προμηθευτή καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση.

 • Backbone connectivity for Digital Global Gatewys - works

  Κλειστή

  Κωδικός: 31252 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2023-GATEWAYS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2024

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη στρατηγικών δικτύων ως μέρος της στρατηγικής για την ψηφιακή παγκόσμια πύλη της ΕΕ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ποιότητας της συνδεσιμότητας εντός της Ένωσης καθώς και με τρίτες χώρες. Αυτή η κλήση είναι τεχνολογικά ουδέτερη. Η ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει συστήματα υποβρυχίων καλωδίων, δορυφορικές υποδομές και σύνδεση με σημεία ανταλλαγής Διαδικτύου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
  Αυτό το θέμα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη συνδεσιμότητας κορμού για διαδρομές εντός των κρατών μελών, μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών.

 • Multimodal passenger hubs: studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 31095 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SUSTMOBGEN-MULTHUB-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στον πυρήνα και Ολοκληρωμένων Δικτύων του TEN-T.

 • Motorways of the Sea: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31093 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SUSTMOBGEN-MOS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στον πυρήνα και Ολοκληρωμένων Δικτύων του TEN-T.

 • Road safety: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31091 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SAFEMOBCOEN-ROADSAFETY-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στον πυρήνα και Συνολικά Δίκτυα του TEN-T.

 • Improving transport infrastructure resilience: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31089 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SAFEMOBGEN-RESILIENCE-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στον πυρήνα και Ολοκληρωμένων Δικτύων του TEN-T.

 • Safe and secure parking infrastructure: works

  Κλειστή

  Κωδικός: 31087 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SAFEMOBCOEN-PARKINGS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στον πυρήνα και Συνολικά Δίκτυα του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31084 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-COREGEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών στους δρόμους, σιδηροδρομικούς τερματικούς σταθμούς και πολυτροπικές πλατφόρμες logistics του Βασικού Δικτύου της ΤΕΝΤ.

 • Rail: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31082 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-COREGEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Βασικό Δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31080 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-COREGEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών στη θάλασσα θύρες στο βασικό δίκτυο του TEN-T.

 • Inland waterways and ports – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31078 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-COREGEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη υποδομών εσωτερικής ναυσιπλοΐας έργα στο βασικό δίκτυο του TEN-T.

 • Other ATM Projects – Works or Mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31057 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SIMOBGEN-SESAR-OP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • SESAR Common Project One implementation projects – works

  Κλειστή

  Κωδικός: 31052 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SIMOBGEN-SESAR-CP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στον πυρήνα και Ολοκληρωμένων Δικτύων του TEN-T.

 • SESAR digital sky demonstrators for a greener, more scalable and resilient ATM – works

  Κλειστή

  Κωδικός: 31050 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SIMOBGEN-SESAR-DSDU-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στον πυρήνα και Συνολικά Δίκτυα του TEN-T.

 • Removing interoperability barriers - studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31048 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SIMOBGEN-REMIB-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στον πυρήνα και Ολοκληρωμένων Δικτύων του TEN-T.

 • New technologies and innovation – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 31046 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SIMOBGEN-NEWTECH-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στον πυρήνα και Ολοκληρωμένων Δικτύων του TEN-T.

 • Data – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31043 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SIMOBGEN-DATA-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στον πυρήνα και Συνολικά Δίκτυα του TEN-T.

 • eFTI – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31041 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SIMOBGEN-eFTI-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στον πυρήνα και Ολοκληρωμένων Δικτύων του TEN-T.

 • VTMIS – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31039 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SIMOBGEN-VTMIS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στον πυρήνα και Συνολικά Δίκτυα του TEN-T.

 • EMSWe – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31037 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SIMOBGEN-EMSWe-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • RIS – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31034 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SIMOBGEN-RIS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • ITS – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31032 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SIMOBGEN-ITS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στον πυρήνα και Συνολικά Δίκτυα του TEN-T.

   

 • ERTMS – unit contribution

  Κλειστή

  Κωδικός: 31030 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-SIMOBGEN-ERTMS-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στον πυρήνα και Ολοκληρωμένα Δίκτυα του TEN-T και διευκολύνουν τη διαλειτουργική σιδηροδρομική κυκλοφορία στην Ε.Ε.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistics platforms – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31025 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-COMPCOEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών στο δρόμο, σιδηροδρομικούς τερματικούς σταθμούς και πλατφόρμες πολυτροπικής επιμελητείας του Συνολικού Δικτύου του TEN-T.

 • Inland waterways and ports: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 31000 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-CORECOEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής εσωτερικών πλωτών μεταφορών στο βασικό δίκτυο του TEN-T.

 • Rail: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 30998 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-CORECOEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο βασικό δίκτυο του TEN-T.

   

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 30995 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-CORECOEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών στους δρόμους, στους σιδηροδρομικούς-οδικούς τερματικούς σταθμούς και στις πλατφόρμες πολυτροπικής επιμελητείας του Βασικού Δικτύου του TEN-T.

   

 • Maritime ports: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 30992 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-CORECOEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών σε θαλάσσιους λιμένες στο βασικό δίκτυο του TEN-T.

 • Inland ports: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 30990 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-COMPGEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών μεταφορών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Rail: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 30987 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-COMPGEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 30985 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-COMPGEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών σε θαλάσσιους λιμένες στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

   

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 30982 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-COMPGEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών στους οδικούς, σιδηροδρομικούς-οδικούς τερματικούς σταθμούς και πολυτροπικές πλατφόρμες εφοδιαστικής του Συνολικού Δικτύου του TEN-T.

 • Maritime ports: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 30980 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-COMPCOEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών στη θάλασσα λιμάνια στο Περιεκτικό Δίκτυο του TEN-T.

 • Rail: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 30978 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-COMPCOEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο ολοκληρωμένο δίκτυο του TEN-T.

 • Inland ports: studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 30975 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-COMPCOEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2024

  Στόχος είναι η ανάπτυξη υποδομών μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών έργα στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • CEF2 Energy – Cross-border renewable energy projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 30941 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-E-2023-CBRENEW-PREPSTUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ενεργειακή Υποδομή | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/01/2024

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη προπαρασκευαστικών μελετών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού CEF, π.χ. για την ανάπτυξη και τον εντοπισμό έργων CB ΑΠΕ. Τέτοιες μελέτες μπορούν να βοηθήσουν τους φορείς υλοποίησης έργων στην επιλογή της καλύτερης ιδέας έργου και στη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας, επιτρέποντας την υποστήριξη έργων πριν από την απόκτηση του επίσημου καθεστώτος έργου CB RES.

 • Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use - studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 28948 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2023-MILMOB-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2023

  Αυτή η πρόσκληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης Connecting Europe Facility 2021-2027 – πολυετές πρόγραμμα εργασίας για τον τομέα των μεταφορών και στοχεύει συγκεκριμένα στην προσαρμογή τμημάτων του TEN-T για διπλή χρήση πολιτικής άμυνας (για την αντιμετώπιση των αναγκών τόσο των πολιτών όσο και των αμυντικών αναγκών) στο πλαίσιο του Σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα (για παράδειγμα τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με τις διαστάσεις και την ικανότητα.

 • Electricity, Gas, Smart Grids and CO₂ networks - Works

  Κλειστή

  Κωδικός: 28443 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-E-2023-PCI-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ενεργειακή Υποδομή | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Και τα δύο θέματα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης στοχεύουν να επιτρέψουν την εφαρμογή των PCI στο πλαίσιο της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων στον ενεργειακό τομέα. Ειδικότερα, η πρόσκληση θα συμβάλει στην υποστήριξη των PCI ενεργειακών υποδομών που έχουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη και διασφαλίζουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, αλλά δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από την αγορά.

  Στόχος των μελετών και των εργασιών είναι να υποστηρίξουν και να συμβάλουν στην υλοποίηση των PCIs.

 • Electricity, Gas, Smart Grids and CO₂ networks - Studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 28439 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-E-2023-PCI-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ενεργειακή Υποδομή | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Και τα δύο θέματα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης στοχεύουν να επιτρέψουν την εφαρμογή των PCI στο πλαίσιο της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων στον ενεργειακό τομέα. Ειδικότερα, η πρόσκληση θα συμβάλει στην υποστήριξη των PCI ενεργειακών υποδομών που έχουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη και διασφαλίζουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, αλλά δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από την αγορά.

  Στόχος των μελετών και των εργασιών είναι να υποστηρίξουν και να συμβάλουν στην υλοποίηση των PCIs.

 • CEF 2 Energy - Cross-border renewable energy works projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 25225 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-E-2022-CBRENEW-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ενεργειακή Υποδομή | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2023

  Στοχεύει να ενεργοποιήσει έργα CB-RES που έχουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη που θα εφαρμοστούν, στο πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ενεργειακό τομέα και ειδικότερα στη στήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της
  ανανεώσιμη ενέργεια. Ειδικότερα, η οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα συμβάλει στην υποστήριξη έργων CB-RES δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από στην αγορά και θα πρέπει να μεγιστοποιήσει την προστιθέμενη αξία της για την απορρόφηση της ανανεώσιμης ενέργειας επενδύσεις.
  Στόχος των μελετών και των εργασιών είναι η υποστήριξη και η συμβολή στην υλοποίηση των έργων CB-RES. Το θέμα αυτό αναφέρεται σε έργα για μελέτες που συμβάλλουν στην υλοποίηση έργου CB-RES.

 • CEF 2 Energy - Cross-border renewable energy studies projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 25221 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-E-2022-CBRENEW-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ενεργειακή Υποδομή | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2023

  Στοχεύει να ενεργοποιήσει έργα CB-RES που έχουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη που θα εφαρμοστούν, στο πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ενεργειακό τομέα και ειδικότερα στη στήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της
  ανανεώσιμη ενέργεια. Ειδικότερα, η οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα συμβάλει στην υποστήριξη έργων CB-RES δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από στην αγορά και θα πρέπει να μεγιστοποιήσει την προστιθέμενη αξία της για την απορρόφηση της ανανεώσιμης ενέργειας επενδύσεις.
  Στόχος των μελετών και των εργασιών είναι η υποστήριξη και η συμβολή στην υλοποίηση των έργων CB-RES. Το θέμα αυτό αναφέρεται σε έργα για μελέτες που συμβάλλουν στην υλοποίηση έργου CB-RES.

 • 5G for Smart Communities - Works

  Κλειστή

  Κωδικός: 24803 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2023

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει την έγκαιρη ανάπτυξη συστημάτων που βασίζονται στο 5G που επιτρέπουν περιπτώσεις χρήσης για ορισμένους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (SED).
  Η πρόσκληση στοχεύει να υποστηρίξει φάρους βέλτιστων πρακτικών 5G σε διαφορετικούς τομείς που μπορούν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα για πιθανή αναπαραγωγή με άλλους πόρους, εθνικούς ή ενωσιακούς, ή στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων (ιδίως RRF).

 • Interconnection of backbone networks for cloud federations – Studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 24801 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2022-CLOUD-FED-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2023

  Οι μελέτες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να διερευνήσουν τις ανάγκες διασύνδεσης και να προετοιμάσουν τη μελλοντική ανάπτυξη συνδέσεων Gigabit μεταξύ των δυνατοτήτων επεξεργασίας δεδομένων των δημόσιων διοικήσεων, των δημόσιων ή ιδιωτικών SGIs ή οντοτήτων SGEIs και – κατά περίπτωση – των παρόχων cloud τους. Αυτό θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ανθεκτικότητας των υπηρεσιών cloud για αυτούς τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας τους από κυβερνοαπειλές και να καλύπτει μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες και την απαιτούμενη τεχνολογία για τη διασύνδεση των υποδομών cloud, HPC και αιχμής.

 • Backbone connectivity for Digital Global Gateways - Works

  Κλειστή

  Κωδικός: 24798 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2022-GATEWAYS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2023

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη στρατηγικών δικτύων ως μέρος της στρατηγικής για την ψηφιακή παγκόσμια πύλη της ΕΕ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ποιότητας της συνδεσιμότητας εντός της Ένωσης καθώς και με τρίτες χώρες. Αυτή η πρόσκλήση είναι τεχνολογικά ουδέτερη.

 • European Quantum Communication Infrastructure - The EuroQCI initiative - Works

  Κλειστή

  Κωδικός: 24795 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2022-EUROQCI-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2023

  Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι οι ενέργειες CEF Digital για τη συγχρηματοδότηση των στοιχείων του επίγειου δικτύου κορμού, συμπληρωματικά με εκείνα που αναπτύχθηκαν μέσω του Προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και επικεντρώνονται στην υποστήριξη διασυνοριακών συνδέσεων μεταξύ δύο ή περισσότερων εθνικών κβαντικών δικτύων επικοινωνίας στα κράτη μέλη ή/και συνδέοντας τα επίγεια και διαστημικά τμήματα του EuroQCI.
  Αυτό το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει τις ενέργειες που απαιτούνται σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακών δικτύων για τη διαχείριση των κλειδιών κρυπτογράφησης αποτελεσματικά και με ασφάλεια κατά τρόπο από άκρο σε άκρο και για τη διασφάλιση της μετάδοσής τους στους παραλήπτες.

 • 5G coverage along transport corridors - Studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 24793 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2022-5GCORRIDORS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για προβλεπόμενα έργα ανάπτυξης που υποστηρίζουν επενδύσεις σε δύσκολες περιοχές, όπου οι δυνάμεις της αγοράς από μόνες τους δεν θα παρέχουν υπηρεσίες 5G με την απαραίτητη ποιότητα υπηρεσιών και θα επικεντρώνονται σε βασικούς ευρωπαϊκούς δρόμους μεταφορών.

 • 5G coverage along transport corridors - Works

  Κλειστή

  Κωδικός: 24791 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2022-5GCORRIDORS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει να συμπληρώσει το πρώιμο κύμα των ενεργειών ανάπτυξης για την ανάπτυξη συστημάτων 5G κατά μήκος οδών μεταφοράς για συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα (CAM), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ασφάλειας και μη. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές οδούς και, εάν χρειάζεται, σε συνδυασμό με άλλους τρόπους μεταφοράς με βάση τις πρώιμες προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει πριν από την υποβολή της πρότασης.

 • Preparation of works for Operational digital platforms

  Κλειστή

  Κωδικός: 24691 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2022-TA-PLATFORMS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2023

  Αυτή η CSA θα προετοιμάσει μελλοντικά έργα έργων εντοπίζοντας τις καταλληλότερες περιπτώσεις προς χρηματοδότηση και παρέχοντας τα δομικά στοιχεία (όπως διακυβέρνηση, λεπτομερής σχεδιασμός κ.λπ.) που απαιτούνται για την άμεση ανάπτυξη της διασυνοριακής υποδομής στο πλαίσιο του έργου έργων.

 • Integration of 5G with edge computing and federated cloud facilities

  Κλειστή

  Κωδικός: 24687 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2022-TA-5GINTEGRA | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2023

  Ο κύριος στόχος αυτής της CSA είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη λύσεων υπολογιστών αιχμής ως μέρος διαδρόμων 5G και έξυπνων κοινοτήτων 5G και, επομένως, να διασφαλίσει την ενσωμάτωσή τους στο ευρωπαϊκό ομοσπονδιακό cloud και υποδομές αιχμής που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα CEF Digital και Digital Europe.
  • τη διασύνδεση νέων τμημάτων διαδρόμου 5G και υποδομής 5G για τοπικές κοινότητες με εγκαταστάσεις υπολογιστών αιχμής και ομοσπονδιακές υποδομές cloud
  • σχετικές πλατφόρμες λειτουργικών υπηρεσιών που επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών CAM και εμπορικής συνδεσιμότητας 5G
  • την υποστήριξη υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος στις τοπικές κοινωνίες.

 • New technologies and innovation – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 24384 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBGEN-NEWTECH-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • ITS – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24377 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBGEN-ITS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • ERTMS – unit contribution

  Κλειστή

  Κωδικός: 24374 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBGEN-ERTMS-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • EMSWe – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24370 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBGEN-EMSWe-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του  TEN-T.

 • data - studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24365 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBGEN-DATA-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Removing interoperability barriers - studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24362 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBCOEN-REMIB-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • ERTMS – unit contribution

  Κλειστή

  Κωδικός: 24358 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBCOEN-ERTMS-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Improving transport infrastructure resilience - studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24354 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SAFEMOBGEN-RESILIENCE-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του  TEN-T.

 • Adapting the transport infrastructure for Union external border checks purposes - studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24351 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Improving transport infrastructure resilience - studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24346 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SAFEMOBCOEN-RESILIENCE-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Adapting the transport infrastructure for Union external border checks purposes - studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24344 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SAFEMOBCOEN-EXTBORDER-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του  TEN-T.

 • Maritime ports – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24341 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-COREGEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο Βασικό Δίκτυο του TEN-T.

 • SESAR-DEMONSTRATORS Other SESAR Projects – works

  Κλειστή

  Κωδικός: 24339 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBGEN-SESAR-DSD-OP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο στόχος είναι η υποστήριξη έργων που υλοποιούν επίγειες και εναέριες υποδομές επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης (CNS), διαδρομή και διαδικασίες που δεν αντιμετωπίζονται από το Common Project One.

 • New technologies and innovation – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 24331 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBGEN-NEWTECH-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του  TEN-T.

 • Removing interoperability barriers - studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24328 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBGEN-REMIB-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Safe and secure parking infrastructure - works

  Κλειστή

  Κωδικός: 24325 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SAFEMOBGEN-PARKINGS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Road safety - studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24322 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SAFEMOBCOEN-ROADSAFETY-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Maritime ports – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24319 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-CORECOEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο Βασικό Δίκτυο του TEN-T.

 • SESAR-DEMONSTRATORS VC - works

  Κλειστή

  Κωδικός: 24317 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBGEN-SESAR-DSDA-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο στόχος των επιδείξεων στο πλαίσιο αυτού του θέματος είναι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της έλλειψης ευελιξίας στις δυνατότητες διαμόρφωσης τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που τονίζεται σαφώς από τη μελέτη αρχιτεκτονικής εναέριου χώρου.

 • Inland waterways and ports – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24313 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-CORECOEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο βασικό δίκτυο του TEN-T.

 • Motorways of the Sea – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24311 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SUSTMOBGEN-MOS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • VTMIS – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24309 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBGEN-VTMIS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Safe and secure parking infrastructure - works

  Κλειστή

  Κωδικός: 24306 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SAFEMOBCOEN-PARKINGS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • RIS – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24293 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBGEN-RIS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • SESAR-DEMONSTRATORS Common Project One implementation projects – works

  Κλειστή

  Κωδικός: 24289 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBGEN-SESAR-DSD-CP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι η υποστήριξη της έγκαιρης και συγχρονισμένης υλοποίησης του Common Project One (Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/116 της Επιτροπής της 1/02/2021) σύμφωνα με την προσέγγιση ανάπτυξης που ορίζεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης SESAR.

 • SESAR-DEMONSTRATORS HLA - works

  Κλειστή

  Κωδικός: 24286 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBGEN-SESAR-DSDU-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Υψηλό επίπεδο υποστήριξης αυτοματισμού – Οι επιδείξεις ψηφιακού ουρανού (DSD) σε αυτό το θέμα στοχεύουν στην αύξηση του επιπέδου υποστήριξης αυτοματισμού στη Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM).
  Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επιδεικτών ψηφιακού ουρανού για να επιταχυνθεί η μετάβαση στην ανάπτυξη ορισμένων λύσεων SESAR που αποτελούν μέρος του μέτρου 3 στο πλαίσιο του σχεδίου μετάβασης μελέτης αρχιτεκτονικής εναέριου χώρου (AAS TP), προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως καινοτόμες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών ουρανών (π.χ. δυναμικές διαμορφώσεις εναέριου χώρου, λύσεις που ενισχύουν το επίπεδο υποστήριξης αυτοματισμού, βελτιωμένες δυνατότητες σύνδεσης δεδομένων αέρα-εδάφους, περιβάλλον πολλαπλών συνδέσεων κ.λπ.)

 • eFTI – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24281 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SIMOBGEN-eFTI-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Multimodal passenger hubs – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 24279 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SUSTMOBGEN-MULTHUB-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Rail Freight Noise - Unit Contribution

  Κλειστή

  Κωδικός: 24273 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-SUSTMOBGEN-RFN-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms - studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24271 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-COREGEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη έργων οδικής υποδομής, σιδηροδρομικών οδικών τερματικών σταθμών και πολυτροπικών πλατφορμών εφοδιασμού σε/στην εγγύτητα (περίπου 20-30 km) του Βασικού Δικτύου του TEN-T.

 • Rail – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24269 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-COREGEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο βασικό δίκτυο του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms - studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24267 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-CORECOEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη έργων οδικής υποδομής, σιδηροδρομικών οδικών τερματικών σταθμών και πολυτροπικών πλατφορμών εφοδίασης σε/στην εγγύτητα (περίπου 20-30 km) του Βασικού Δικτύου του TEN-T.

 • Rail – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24261 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-CORECOEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο βασικό δίκτυο του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms - studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24256 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-COMPGEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη έργων οδικής υποδομής, σιδηροδρομικών-οδικών τερματικών σταθμών και πολυτροπικών logistics πλατφορμών επί/στην εγγύτητα (περίπου 20-30 km) του Συνολικού Δικτύου του TEN-T.

 • Rail – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24254 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-COMPGEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24252 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-COMPGEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T

 • Inland ports – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24250 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-COMPGEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών μεταφορών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Inland ports – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24246 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-COMPCOEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών μεταφορών στο Ολοκληρωμένο TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms - studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24240 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-COMPCOEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη έργων οδικής υποδομής, σιδηροδρομικών-οδικών τερματικών σταθμών και πολυτροπικών logistics πλατφορμών επί/στην εγγύτητα (περίπου 20-30 km) του Συνολικού Δικτύου του  TEN-T.

 • Rail – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24237 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-COMPCOEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24233 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-COMPCOEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Inland waterways and ports – studies, works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 24231 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-COREGEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2023

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο βασικό δίκτυο του TEN-T.

 • CEF2 Energy – Cross-border renewable energy projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 24201 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-E-2022-CBRENEW-PREPSTUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ενεργειακή Υποδομή | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη προπαρασκευαστικών μελετών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού CEF, π.χ. για την ανάπτυξη και τον εντοπισμό έργων CB RES. Τέτοιες μελέτες μπορούν να βοηθήσουν τους φορείς υλοποίησης έργων στην επιλογή της καλύτερης ιδέας έργου και στη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας, επιτρέποντας την υποστήριξη έργων πριν από την απόκτηση του επίσημου καθεστώτος έργου CB RES (καθεστώς CB RES).

 • Electricity, Gas, Smart Grids and CO₂ networks - Studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 22643 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-E-2022-PCI-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ενεργειακή Υποδομή | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Electricity, Gas, Smart Grids and CO₂ networks - Works

  Κλειστή

  Κωδικός: 22640 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-E-2022-PCI-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ενεργειακή Υποδομή | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use - works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 21651 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-MILMOB-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022

 • Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use - studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 21649 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2022-MILMOB-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022

 • Integration of 5G with edge computing and federated cloud facilities

  Κλειστή

  Κωδικός: 17483 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2021-TA-5GINTEGRA | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2022

  Η CSA θα πρέπει να συλλέγει και να ενοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες προγραμματισμένες δράσεις στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει – σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς – να παραδώσει αρχές και έννοιες αρχιτεκτονικής δικτύων για τη σύνδεση υποδομών 5G κατά μήκος των διαδρόμων μεταφορών και των τοπικών κοινοτήτων 5G στον κόμβο ακμής και την ομοσπονδιακή υποδομή cloud με στόχο:
  (i) για την κάλυψη των απαιτήσεων υπηρεσιών για συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα, ιδίως τις αυστηρές απαιτήσεις για την οδική ασφάλεια και τις ψηφιακές λειτουργίες τρένων,
  (ii) και να δημιουργήσει οικονομικές αποδόσεις, σύμφωνα με τις οποίες η συνολική πλατφόρμα 5G-edge-cloud θα εξυπηρετούσε τις κάθετες ανάγκες διαφόρων κοινοτήτων και τομέων, ιδίως την κινητικότητα και τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.

 • Preparation of works for Operational digital platforms

  Κλειστή

  Κωδικός: 17480 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2021-TA-PLATFORMS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2022

  Οι επιχειρησιακές ψηφιακές πλατφόρμες (συμπεριλαμβανομένης αυτής της CSA), ως μία από τις δράσεις της CEF Digital Synergy, στοχεύουν στην υποστήριξη περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ, παρέχοντας τόσο τεχνολογίες όσο και συνδεσιμότητα για να επιτρέψουν ένα ασφαλές Διαδίκτυο ενέργειας στον κυβερνοχώρο και ένα βελτιστοποιημένο σύστημα μεταφορών κατά μήκος των μεγάλων ευρωπαϊκών μονοπάτια, σύμφωνα με τους στόχους 5G στην ανακοίνωση Gigabit Society και στην Οδηγία για μέτρα μείωσης του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας.

 • Backbone connectivity for Digital Global Gateways - Studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 17478 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2021-GATEWAYS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2022

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη στρατηγικών δικτύων ως μέρος της στρατηγικής για την ψηφιακή παγκόσμια πύλη της ΕΕ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ποιότητας της συνδεσιμότητας εντός της Ένωσης καθώς και με τρίτες χώρες. Περιλαμβάνει συγκεκριμένα συστήματα υποβρυχίων καλωδίων, δορυφορικές υποδομές και συνδεσιμότητα με σημεία ανταλλαγής διαδικτύου.
  Υποστηρίζοντας τη στοχευμένη ανάπτυξη αυτής της συνδεσιμότητας, το CEF Digital θα έχει θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στην ενίσχυση της ικανότητας συνδεσιμότητας, αλλά και στην τόνωση των εμπορικών προσφορών συνδεσιμότητας.

 • Backbone connectivity for Digital Global Gateways - Works

  Κλειστή

  Κωδικός: 17469 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2021-GATEWAYS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2022

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη στρατηγικών δικτύων ως μέρος της στρατηγικής για την ψηφιακή παγκόσμια πύλη της ΕΕ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ποιότητας της συνδεσιμότητας εντός της Ένωσης καθώς και με τρίτες χώρες. Η ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει συστήματα υποβρυχίων καλωδίων, δορυφορικές υποδομές και σύνδεση με σημεία ανταλλαγής Διαδικτύου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

 • 5G coverage along transport corridors - Works

  Κλειστή

  Κωδικός: 17464 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να υποστηρίξει ένα πρώιμο κύμα ενεργειών ανάπτυξης για την ανάπτυξη συστημάτων 5G κατά μήκος οδών μεταφοράς για συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα (CAM), συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ασφάλειας και μη. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές οδούς και, εάν χρειάζεται, σε συνδυασμό με άλλους τρόπους μεταφοράς με βάση τις πρώιμες προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει πριν από την υποβολή της πρότασης.

 • 5G Strategic Deployment Agenda coordination

  Κλειστή

  Κωδικός: 17458 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2021-TA-5GAGENDA | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2022

  Η CSA – σε στενή συνεργασία με την Κοινή Επιχείρηση Έξυπνων Δικτύων και Υπηρεσιών – θα συντονίσει την ανάπτυξη στρατηγικών ατζέντας ανάπτυξης 5G στον τομέα του 5G για CAM. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη οδικών χαρτών ανάπτυξης, μοντέλων συνεργασίας και ρυθμιστικών προσεγγίσεων.
  Οι σχετικοί στόχοι περιλαμβάνουν την επίτευξη κοινών προσεγγίσεων ανάπτυξης μεταξύ έργων εν όψει της συνεπούς ανάπτυξης των διαδρόμων 5G σε ολόκληρη την ΕΕ, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο ανάπτυξης και τη δημιουργία ενός αγωγού μελλοντικών έργων που θα χρηματοδοτηθούν από τη CEF.

 • 5G coverage along transport corridors - Studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 17454 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακά | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για προβλεπόμενα έργα ανάπτυξης που υποστηρίζουν επενδύσεις σε δύσκολες περιοχές, όπου οι δυνάμεις της αγοράς από μόνες τους δεν θα παρέχουν υπηρεσίες 5G με την απαραίτητη ποιότητα υπηρεσιών, και επικεντρώνονται σε βασικούς ευρωπαϊκούς δρόμους μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου, του ενδεικτικού καταλόγου περί Διαδρόμων 5G. Η προτεραιότητα για αυτήν την πρόσκληση θα είναι η υποστήριξη των επενδύσεων σε διασυνοριακά τμήματα που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, αλλά επιπλέον τμήματα που θεωρούνται συναφή από ευρωπαϊκή προοπτική εμπίπτουν εξίσου στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης.

 • Technical Assistance Member States

  Κλειστή

  Κωδικός: 16871 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-TACOENEA-MS-LS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2022

  Το εύρος των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής βοήθειας θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις επενδύσεις σε υποδομές σχετικά με το TEN-Tec.

 • Technical Assistance CESNI

  Κλειστή

  Κωδικός: 16863 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-TAGENDG-CESNI-AC | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022

  Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία, ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπα και συμβουλές και αναλύσεις στον τομέα των τεχνικών απαιτήσεων του σκάφουςτων επαγγελματικών προσόντων και των τεχνολογιών πληροφοριών στο πλαίσιο της εφαρμογή των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών CESNI.

 • Technical Assistane EUROCAE

  Κλειστή

  Κωδικός: 16855 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-TAGENDG-EUROCAE-AC | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022

  Στόχος αυτής της δράσης είναι να διασφαλίσει η EUROCAE αποτελεσματική και αποδοτική τον έγκαιρο συντονισμό των βιομηχανικών ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στις διαδικασίες τυποποίησης αναπτύσσουν κατάλληλες για το σκοπό αυτό τεχνικές προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα που:

  • είναι απαραίτητες για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών ΑΤΜ προς υποστήριξη την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, ιδίως εκείνων που απορρέουν από το έργο SESAR και περιλαμβάνεται στο Γενικό Σχέδιο ΑΤΜ·
  • διασφάλιση της παγκόσμιας εναρμόνισης της τυποποίησης ΑΤΜ, ιδίως σε διεθνές επίπεδο συνεργασία με RTCA, SAE και ICAO·
  • υποστηρίζουν τον EASA προς τη μετάβαση σε ρυθμιστικές αρχές που βασίζονται στην απόδοση πλαίσιο, όπου οι κανόνες θέτουν στόχους απόδοσης και ο κλάδος το αποδίδει συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις για την επίτευξή τους·
  • υποστηρίζουν τα προγράμματα υλοποίησης της ευρωπαϊκής δορυφορικής πλοήγησης, Galileo και EGNOS, στην αεροπορία.

 • Technical Assistance RailNetEurope

  Κλειστή

  Κωδικός: 16805 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-TAGENEA-RNE-AC | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2022

  Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει συνοδευτικά μέτρα σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές, με τη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος.
  Ο πρώτος ειδικός στόχος είναι η παροχή τεχνικών βοήθεια για τη στήριξη της προώθησης διεθνών σιδηροδρομικών διαδρόμων για έναν ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές με εφαρμογή υψηλής ποιότητας, διαλειτουργικό υποδομής για τη διεθνή εμπορευματική κυκλοφορία και διαχείριση της κυκλοφορίας.
  Ο δεύτερος ειδικός στόχος είναι η παροχή τεχνικών βοήθεια για την υποστήριξη των διαχειριστών σιδηροδρομικής υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων την υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής στην ΕΕ.

 • Technical Assistance Member States

  Κλειστή

  Κωδικός: 16801 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-TAGENEA-MS-LS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2022

  Το εύρος των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής βοήθειας θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις επενδύσεις σε υποδομές σχετικά με το TEN-T .

 • Technical Assistance Rail Freight Corridors

  Κλειστή

  Κωδικός: 16793 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-TAGENEA-RFC-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2022

  Ο γενικός στόχος της τεχνικής βοήθειας είναι η υποστήριξη των διαχειριστών υποδομής και των φορέων κατανομής, ιδίως των τη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου (management board set up) και το σετ μιας στάσης πάνω (the one-stop shop set up).

 • New technologies and innovation - works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14665 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-NEWTECH-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Improving transport infrastructure resilience - studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14662 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-RESILIENCE-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Safe and secure parking infrastructure - works

  Κλειστή

  Κωδικός: 14660 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-PARKINGS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του  TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms - works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14657 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων οδικής υποδομής και σιδηροδρομικών-οδικών τερματικών σταθμών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistics platforms – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14654 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-ROADS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων οδικής υποδομής, σιδηροδρομικών οδικών τερματικών σταθμών και πολυτροπικών logistics πλατφορμών στο βασικό δίκτυο του TEN-T.

 • Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use - works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14651 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-MILMOB-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Θα υποστηριχθούν μελέτες που σχετίζονται με τις ακόλουθες δράσεις:

  • Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να είναι σχετικές για την πολιτική άμυνα διπλής χρήσης.
  • Ενέργειες που αφορούν την αναβάθμιση τμημάτων και στοιχείων του βασικού και ολοκληρωμένου δικτύου που δεν καλύπτονται, εάν είναι σχετικές με διπλή χρήση πολιτικής άμυνας.
  • Ενέργειες που αφορούν στοιχεία υποδομής αεροπορικών μεταφορών.

 • Improving transport infrastructure resilience - works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14649 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-RESILIENCE-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Road safety - studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14645 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-ROADSAFETY-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistics platforms – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14641 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων οδικής υποδομής, σιδηροδρομικών οδικών τερματικών σταθμών και πολυτροπικών logistics πλατφορμών στο βασικό δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14637 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-MARP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο Βασικό Δίκτυο του TEN-T.

 • Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use - studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14625 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-MILMOB-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Θα υποστηριχθούν μελέτες που σχετίζονται με τις ακόλουθες δράσεις:

  • Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να είναι σχετικές για την πολιτική άμυνα διπλής χρήσης.
  • Ενέργειες που αφορούν την αναβάθμιση τμημάτων και στοιχείων του βασικού και ολοκληρωμένου δικτύου που δεν καλύπτονται, εάν είναι σχετικές με διπλή χρήση πολιτικής άμυνας.
  • Ενέργειες που αφορούν στοιχεία υποδομής αεροπορικών μεταφορών.

 • Inland waterways and ports – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14618 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-IWWP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν έργα υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών μεταφορών στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • New technologies and innovation – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14604 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-NEWTECH-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms - works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14600 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν έργα οδικής υποδομής, τερματικοί σταθμοί σιδηροδρόμων και πολυτροπικές πλατφόρμες logistics στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Rail – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14597 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Βασικό Δίκτυο του  TEN-T.

 • Inland waterways and ports – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14584 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν έργα υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών μεταφορών στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Rail – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14573 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-RAIL-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Βασικό Δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14540 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14538 | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistics platforms - studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14497 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-ROADS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν έργα οδικής υποδομής και τερματικοί σταθμοί σιδηροδρόμων στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του  TEN-T.

 • Adapting the transport infrastructure for Union external border checks purposes - works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14494 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα το TEN-T.

 • Rail – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14478 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-RAIL-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Βασικό Δίκτυο του TEN-T.

 • Rail – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14472 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Βασικό Δίκτυο του TEN-T.

 • Inland waterways and ports – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14468 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-IWWP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών μεταφορών στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistics platforms - Studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14459 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-CORECOEN-ROADS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν έργα οδικής υποδομής, τερματικοί σταθμοί σιδηροδρόμων και πολυτροπικές πλατφόρμες εφοδιασμού στο Βασικό Δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14456 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14452 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-MARP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Inland waterways and ports – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14449 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COREGEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών μεταφορών στο κεντρικό δίκτυο του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms - works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14434 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-ROADS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν έργα οδικής υποδομής και τερματικοί σταθμοί σιδηροδρόμων στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Smart applications for transport - ITS – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14406 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-ITS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Removing interoperability barriers– studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14401 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-REMIB-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - RIS – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14394 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-RIS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Removing interoperability barriers- works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14387 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-REMIB-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport- SESAR-DEMONSTRATORS A - works

  Κλειστή

  Κωδικός: 14385 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-SESAR-DSDA-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος των διαδηλώσεων υπό το πλαίσιο αυτού του θέματος είναι να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου των καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη της αεροπορίας να εντείνει τις προσπάθειές της για μείωση των εκπομπών, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί στο Flightpath 2050. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύνολο επιχειρησιακών μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης καυσίμου των πτήσεων. Ταυτόχρονα, για να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της εναέριας κυκλοφορίας, είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί ο εκσυγχρονισμός της αεροπορικής υποδομής για να προσφερθούν περισσότερες δυνατότητες και ικανότητες, καθιστώντας την πιο ανθεκτική στη μελλοντική ζήτηση κυκλοφορίας και προσαρμόσιμη μέσω πιο ευέλικτων διαδικασιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Επιπλέον, η μείωση των επιπτώσεων του θορύβου των αεροσκαφών και η βελτίωση της ποιότητας του αέρα παραμένουν εξίσου σημαντικές προτεραιότητες.

 • Smart applications for transport - ITS – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14381 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-ITS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport – data - studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14378 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-DATA-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport – data - works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14370 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-DATA-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - ERTMS – unit contribution

  Κλειστή

  Κωδικός: 14363 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBCOEN-ERTMS-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Multimodal passenger hubs – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14356 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MULTHUB-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Multimodal passenger hubs – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14354 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MULTHUB-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Multimodal passenger hubs – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14345 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN-MULTHUB-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Motorways of the Sea – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14341 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MOS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Motorways of the Sea – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14336 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MOS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - VTMIS – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14333 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-VTMIS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - eFTI – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14329 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-eFTI-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - eFTI – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14324 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-eFTI-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - VTMIS – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14320 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-VTMIS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Multimodal passenger hubs – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14301 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN-MULTHUB-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - RIS – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14291 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-RIS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport- SESAR-DEMONSTRATORS U - works

  Κλειστή

  Κωδικός: 14277 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-SESAR-DSDU-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Οι Digital Sky Demonstrators (DSD) σχετικά με την κινητικότητα του U-space και του αστικού αέρα, υποστηριζόμενοι από το νέο κανονιστικό πλαίσιο και μια σειρά νέων προτύπων, θα υποστηρίξουν την υλοποίηση υπηρεσιών U1/U2 σε όλη την Ευρώπη εξασφαλίζοντας ασφάλεια και διαλειτουργικότητα. Οι διαδηλωτές του ουρανού πρόκειται να επιταχύνουν τη μετάβαση προς την ανάπτυξη πολλών υπηρεσιών και δυνατοτήτων U-space. Ο στόχος των διαδηλώσεων είναι να διασφαλιστεί ότι ο ορισμός της υπηρεσίας είναι συντονισμένος σε όλη την Ευρώπη και ότι τα πρώτα άτομα που κινούνται έχουν κίνητρα προκειμένου να επιταχυνθεί η απορρόφηση (ανάγκη για έρευνα και καινοτομία ureριμες βασικές υπηρεσίες διαστημικού χώρου).

 • Smart applications for transport- SESAR-DEMONSTRATORS U - works

  Κλειστή

  Κωδικός: 14271 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-SESAR-DSDU-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Οι Διαδηλωτές του Digital Sky Demonstrators  (DSD) σχετικά με την κινητικότητα του U-space και του αστικού αέρα, υποστηριζόμενοι από το νέο κανονιστικό πλαίσιο και μια σειρά νέων προτύπων, θα υποστηρίξουν την υλοποίηση υπηρεσιών U1/U2 σε όλη την Ευρώπη εξασφαλίζοντας ασφάλεια και διαλειτουργικότητα. Οι DSD πρόκειται να επιταχύνουν τη μετάβαση προς την ανάπτυξη πολλών υπηρεσιών και δυνατοτήτων U-space. 

 • Maritime ports – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14267 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14262 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-MARP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Inland waterways and ports – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14260 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν έργα υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Alternative Fuel Infrastructure Facility - Works - LNG

  Κλειστή

  Κωδικός: 14256 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-AFIFGEN-WORKS-LNG | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών παροχής καυσίμων για πλωτές μεταφορές, υποστηρίζοντας λύσεις χαμηλών εκπομπών στη μεταβατική φάση προς την καύση άνθρακα από θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές κατά μήκος του δικτύου TEN-T.

 • Inland waterways and ports – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14237 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-IWWP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Rail – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14232 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Rail – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14229 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-RAIL-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14221 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-MARP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Maritime ports – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14216 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPCOEN-MARP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής σε θαλάσσιους λιμένες στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Rail – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14213 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-RAIL-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Rail – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14209 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-RAIL-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistics platforms - studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14206 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-ROADS-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Inland waterways and ports – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 14201 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-IWWP-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Inland waterways and ports – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 14199 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-COMPGEN-IWWP-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων υποδομής μεταφορών εσωτερικών πλωτών οδών στο Ολοκληρωμένο Δίκτυο του TEN-T.

 • Alternative Fuel Infrastructure Facility - Unit Contributions

  Κλειστή

  Κωδικός: 14197 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-AFIFCOEN-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη υποδομής εφοδιασμού εναλλακτικών καυσίμων, συμβάλλοντας στην απαλλαγή των μεταφορών άνθρακα κατά μήκος του δικτύου TEN-T.

 • Alternative Fuel Infrastructure Facility - Unit Contributions

  Κλειστή

  Κωδικός: 14195 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-AFIFGEN-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη υποδομής εφοδιασμού εναλλακτικών καυσίμων, συμβάλλοντας στην απαλλαγή των μεταφορών άνθρακα κατά μήκος του δικτύου TEN-T.

 • Alternative Fuel Infrastructure Facility - Works - LNG

  Κλειστή

  Κωδικός: 14182 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-AFIFCOEN-WORKS-LNG | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη υποδομής εναλλακτικού καυσίμου για πλωτές μεταφορές, υποστηρίζοντας λύσεις χαμηλών εκπομπών στη μεταβατική φάση προς την καύση άνθρακα από θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές κατά μήκος του δικτύου TEN-T.

 • Alternative Fuel Infrastructure Facility - Works - Zero Emissions

  Κλειστή

  Κωδικός: 14178 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-AFIFCOEN-WORKS-ZE | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Alternative Fuel Infrastructure Facility - Works - Zero Emissions

  Κλειστή

  Κωδικός: 14176 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-AFIFGEN-WORKS-ZE | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Rail Freight Noise- Unit Contribution

  Κλειστή

  Κωδικός: 14167 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-RFN-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Improving transport infrastructure resilience - works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 13835 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-RESILIENCE-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Safe and secure parking infrastructure - works

  Κλειστή

  Κωδικός: 13821 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-PARKINGS-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Improving transport infrastructure resilience - studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 13814 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-RESILIENCE-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - ERTMS – unit contribution

  Κλειστή

  Κωδικός: 13804 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-ERTMS-UNITS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - EMSWe – studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 13798 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-EMSWe-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Smart applications for transport - EMSWe – works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 13777 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SIMOBGEN-EMSWe-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Adapting the transport infrastructure for Union external border checks purposes - studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 13759 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του  TEN-T.

 • Adapting the transport infrastructure for Union external border checks purposes - studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 13756 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-STUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Road safety - works or mixed

  Κλειστή

  Κωδικός: 13746 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-ROADSAFETY-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022

  Ο γενικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών στα βασικά και ολοκληρωμένα δίκτυα του TEN-T.

 • Electricity, Gas, Smart Grids and CO₂ networks

  Κλειστή

  Κωδικός: 13716 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-E-2021-PCI-STUDIES, CEF-E-2021-PCI-WORKS | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ενεργειακή Υποδομή | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2021

  Και τα δύο θέματα στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης στοχεύουν να επιτρέψουν την εφαρμογή των PCI εντός του πλαίσιο της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της ενέργειας. H πρόσκληση θα συμβάλει στην υποστήριξη των PCI ενεργειακής υποδομής έχουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη και διασφαλίζουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ Κράτη μέλη, αλλά τα οποία δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από την αγορά.
  Ο στόχος των μελετών και των εργασιών είναι η υποστήριξη και η συμβολή στην υλοποίηση
  των PCI.

  Κάτω από αυτή την πρόσκληση υπόκεινται τα παρακάτω θέματα:

  CEF-E-2021-PCI-STUDIES
  CEF-E-2021-PCI-WORKS

 • Preparatory studies cross border RES projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 13708 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CEF-E-2021-CBRENEW-PREPSTUDIES | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» | Υποπρόγραμμα: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ενεργειακή Υποδομή | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Ο στόχος των προπαρασκευαστικών μελετών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 είναι να βοηθήσει τους φορείς υλοποίησης έργων στην επιλογή της καλύτερης ιδέας του έργου και στη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας, επιτρέποντας την υποστήριξη έργων πριν από την απόκτηση του καθεστώτος διασυνοριακού έργου στο πυρκαγιά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 και του παραρτήματος μέρος IV του κανονισμού CEF, τα διασυνοριακά έργα RES, προωθούν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της οικονομικά αποδοτικής εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και να διευκολύνουν την ενσωμάτωσή τους μέσω εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και με στόχο τη συμβολή στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για την απαλλαγή από τον άνθρακα, την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού.