Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

Περίληψη

Η κοινή επιχείρηση Circular Bio-based Europe Joint Entertainment (CBE JU) είναι μια συνεργασία €2 δισεκατομμυρίων μεταξύ της  Ευρωπαικής Ένωσης και της Bio-based Βιομηχανικής Κοινοπραξίας (BIC)Βιομηχανικής Κοινοπραξίας (BIC) που χρηματοδοτεί έργα που προωθούν ανταγωνιστικές κυκλικές βιο-βιομηχανίες στην Ευρώπη.

Η CBE JU λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του  Ορίζοντα Ευρώπη, του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, για την περίοδο 2021-2031. Η συνεργασία βασίζεται στην επιτυχία του προκατόχου της  Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), ενώ αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

 

Περιγραφή Προγράμματος

Η μετάβαση από μη ανανεώσιμες ορυκτές πρώτες ύλες και ορυκτά σε κυκλικές διαδικασίες παραγωγής βιολογικής βάσης είναι απαραίτητη για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ισχυροί, αποδοτικοί ως προς τους πόρους και ανταγωνιστικές βιο-βιομηχανίες είναι σημαντικοί οδηγοί αυτής της αλλαγής. Παράγοντας ανανεώσιμα προϊόντα βιολογικής βάσης και υλικά από απόβλητα και βιομάζα με καινοτόμο, βιώσιμο και κυκλικό τρόπο, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον στόχο για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, δημιουργώντας πράσινες θέσεις εργασίας και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε περιοχές σε όλη την Ευρώπη.

Ο ρόλος της Circular Bio-based Europe είναι να συγκεντρώνει διάφορους παράγοντες από βιο-βιομηχανίες, που κυμαίνονται από αγρότες έως επιστήμονες, για την επίλυση των τεχνολογικών, κανονιστικών προκλήσεων και προκλήσεων της αγοράς του κλάδου. Το πρόγραμμα δημόσιας-ιδιωτικής χρηματοδότησης ενισχύει την καινοτομία και την ανάπτυξη της αγοράς και ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές επενδύσεις.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 2 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νομικές Οντότητες
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Συμπράξεις ΑΤΑ
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Φόρμα Επικοινωνίας: https://www.cbe.europa.eu/contact

Ηλκετρονική Διεύθυνση: info@cbe.europa.eu

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • CBE JU supporting activities for the New European Bauhaus Academy, a network for re-skilling and upskilling towards a sustainable construction ecosystem

  Κλειστή

  Κωδικός: 29936 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-2-S-01 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023

  Η επιτυχημένη πρόταση θα συμβάλει στους στόχους της Νέας Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Bauhaus να υποστηρίξει την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση τριών εκατομμυρίων εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της Ευρωπαϊκής Δίκαιο για το κλίμα και τη στρατηγική «Κύμα ανακαίνισης». Αυτή η δράση θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας των ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης, ιδίως σε προγράμματα για λύσεις που βασίζονται σε βιολογικά στοιχεία που σχετίζονται με το οικοσύστημα των κατασκευών.

  Αυτό το θέμα θα βοηθήσει στην προώθηση της μετάβασης από μια εξορυκτική, βασισμένη σε ορυκτά και ορυκτά καύσιμα κατασκευαστική οικονομία σε υδρογονάνθρακες σε μια αναγεννητική βιοοικονομία και κυκλικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης υλικών.

 • Supporting the capacity of regions in environmental sustainability assessment for the bio-based sectors

  Κλειστή

  Κωδικός: 29061 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-S-02 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Ενώ η βιοοικονομία έχει μεγάλες δυνατότητες για την επίτευξη διαφόρων στόχων πολιτικής που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, η βιωσιμότητα δεν είναι εγγενές χαρακτηριστικό της βιοοικονομίας, αλλά μια δυνατότητα που θα μπορούσε να επιτύχει. Για το λόγο αυτό, και για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα οφέλη, η βελτίωση της ικανότητάς μας να αξιολογούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανάπτυξης της βιοοικονομίας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε βιοοικονομικής δραστηριότητας) έχει μεγάλη σημασία. Οι περιφέρειες μπορούν να θεωρηθούν το καταλληλότερο εδαφικό επίπεδο για την εφαρμογή στρατηγικών βιοοικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των καινοτόμων βιοοικονομικών τομέων.

  Στόχος αυτής της δράσης είναι να υποστηρίξει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να ενσωματώσουν τις εκτιμήσεις των οικολογικών ορίων στις περιφερειακές στρατηγικές βιοοικονομίας και στους οδικούς χάρτες τους, όταν πρόκειται για κυκλικές βιο-βασισμένες δραστηριότητες.

 • EU-wide network of pilot plants and testing facilities, improving SMEs and start-ups' access to scale-up

  Κλειστή

  Κωδικός: 29059 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-S-01 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των δοκιμών και των πιλοτικών υποδομών είναι βασικό στοιχείο για την αύξηση και την ολοκλήρωση της ικανότητας έρευνας και καινοτομίας των ενδιαφερομένων σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως των ΜμΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων που συχνά στερούνται της ικανότητας διενέργειας εσωτερικής έρευνας κλίμακας. Ενώ ο αριθμός των εγκαταστάσεων ανοικτής πρόσβασης αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στη γεωγραφική κατανομή και την κλίμακα, πράγμα που σημαίνει ότι πολλές ΜμΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε εγκαταστάσεις κλιμάκωσης πέρα από την πιλοτική κλίμακα. Κατά συνέπεια, το δυναμικό της τοπικής βιοοικονομίας δεν αξιοποιείται πλήρως, ιδιαίτερα σε υποεκπροσωπούμενες χώρες και περιοχές. Εκτός από τη διάθεση και την ενημέρωση μιας βάσης δεδομένων σε όλη την ΕΕ για τέτοιες εγκαταστάσεις, υπάρχει επίσης ανάγκη να μετατραπεί σε κοινότητα, να συνδυάσει ζήτηση και προσφορά και να παρέχουμε ευκαιρίες δημιουργίας αντιστοιχιών και δικτύωσης για πιλοτικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια ανοιχτής πρόσβασης και εξέδρες δοκιμών στη μία πλευρά και ΜμΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικές ομάδες και μεγάλες εταιρείες από την άλλη.

 • Optimised forest-based value chains for high value applications and improved forest management

  Κλειστή

  Κωδικός: 29057 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-R-02 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Τα ευρωπαϊκά δάση είναι σημαντικοί πάροχοι πολλαπλών πρώτων υλών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας που χρησιμοποιείται για μεγάλη ποικιλία χρήσεων, όπου η διασφάλιση της βιωσιμότητας διαδραματίζει βασικό ρόλο. Ωστόσο, επί του παρόντος αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση από την κλιματική αλλαγή και άλλες περιβαλλοντικές πιέσεις.
  Οι δασικοί φορείς πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες για να εξασφαλίσουν τον συνεχή ρόλο των δασών στην παροχή βιομάζας, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την απορρόφηση του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Οι τεχνολογίες ανίχνευσης, απόκτησης δεδομένων και πρόβλεψης μπορούν να αποδειχθούν βασικός παράγοντας για τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων σε λειτουργίες που βασίζονται στο δάσος. Αυτά κυμαίνονται από τη διατήρηση της υγείας των δασών μέσω παρακολούθησης και διορθωτικών ενεργειών, έως τον ποιοτικό έλεγχο της βιομάζας ξύλου και μη, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για την καλύτερη εφαρμογή κάθε συστατικού βιομάζας (ξύλο και μη ξύλο, κατά περίπτωση).

 • Robust and optimised industrial biotech and chemical/industrial biotech processes

  Κλειστή

  Κωδικός: 29053 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-R-03 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι βιομηχανικές διεργασίες βιοτεχνολογίας έχουν συχνά περιορισμούς κλιμάκωσης και συνεχούς επεξεργασίας. Υπάρχει μια πρόσθετη πολυπλοκότητα μειωμένης στιβαρότητας του βιοκαταλύτη και κακών μετρήσεων διεργασίας, ειδικά όταν εφαρμόζονται διαδοχικά με τη χημική προεπεξεργασία. Οι βιομηχανικές βιοτεχνολογικές διεργασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση σταδίων χημικής μετατροπής που μπορεί να δημιουργήσουν ζητήματα ασφάλειας ή αποδοτικότητας των πόρων (π.χ. απαιτούν πολύπλοκες αντιδράσεις με προστατευτικές ομάδες, επικίνδυνους διαλύτες κ.λπ.) ή μπορεί να έχουν υψηλή ζήτηση ενέργειας (θερμότητα, πίεση) κ.λπ. Αντίθετα , ορισμένα στάδια βιοτεχνολογικής μετατροπής μπορεί να είναι δύσκολο να κλιμακωθούν λόγω π.χ. αναστολή υποστρώματος, δύσκολη αφαίρεση προϊόντος, αναγέννηση συμπαράγοντα: σε αυτήν την περίπτωση, τα βήματα χημικής μετατροπής μπορούν να προσφέρουν βελτιώσεις.

 • Development of novel, high-performance bio-based polymers and co-polymers

  Κλειστή

  Κωδικός: 29051 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-R-04 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Πολλά βιο-βασισμένα μονομερή και πολυμερή είναι (σχετικά) νέα: ενώ μερικά είναι καλά χαρακτηρισμένα και έχουν ήδη παραχθεί σε βιομηχανική κλίμακα, υπάρχουν εκατοντάδες μοριακές δομές με περιορισμένη εφαρμογή εκτός εργαστηρίου, που μπορεί να αξίζει να εξερευνηθούν ενόψει της μελλοντικής αναβάθμισης και αγοράς πρόσληψης. Συχνά, τα πολυμερή βιολογικής βάσης έχουν περιορισμένο χώρο εφαρμογής σε σύγκριση με καθιερωμένα αντίστοιχα με βάση τα ορυκτά, λόγω και ορισμένων ανεπιθύμητων ιδιοτήτων (π.χ. ευθραυστότητα, χαμηλή θερμοκρασία μετάπτωσης υάλου). Ο συμπολυμερισμός ή η ανάμειξη με άλλα υλικά θα μπορούσε επίσης να είναι ένας τρόπος για να δοθεί λύση για να ξεπεραστούν τουλάχιστον μερικά από αυτά τα ζητήματα, αλλά η έρευνα στο πεδίο είναι σπάνια λόγω της (σχετικής) καινοτομίας και της μη διαθεσιμότητας υλικών σε επαρκή ποσότητα (τουλάχιστον σε πιλοτική κλίμακα) για την εκτέλεση δοκιμών και χαρακτηρισμών.

 • Pre-normative research to develop standards for biodegradability of bio-based products in controlled and in open environments

  Κλειστή

  Κωδικός: 29049 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-R-05 Grant | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Η ποσότητα των απορριμμάτων που στριμώχνεται στο ανοιχτό περιβάλλον και προκαλεί ρύπανση από επιβλαβείς ουσίες που απελευθερώνονται από τέτοια ρεύματα απορριμμάτων, π.χ. από πλαστικά σκουπίδια, έχει φτάσει σε επίπεδο παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την ποιότητα του εδάφους και των υδάτων και τη βιοποικιλότητα σε χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα. Το γενικό χαμηλό επίπεδο ανακύκλωσης πολλών ροών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των συλλεγόμενων πλαστικών απορριμμάτων, αποτελεί επίσης μέρος αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης ρύπανσης. Η βιοαποδομησιμότητα υλικών και προϊόντων για στοχευμένες εφαρμογές μπορεί να προσφέρει βιώσιμες λύσεις στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε περίπτωση ασφαλούς και βιώσιμης βιοαποικοδόμησης είτε υπό ελεγχόμενες συνθήκες, π.χ. σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης και αναερόβιους χωνευτές, είτε σε ανοιχτά περιβάλλοντα. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο επισήμανσης των βιοαποικοδομήσιμων προϊόντων και έλλειψη προτύπων που να καλύπτουν το φάσμα των συνθηκών υπό τις οποίες ένα (αναφερόμενο) βιοαποικοδομήσιμο υλικό πραγματικά βιοδιασπάται στον επιθυμητό βαθμό και στο επιθυμητό χρονικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί ένα ασφαλές τέλος -της ζωής.

 • Improve fermentation processes (including downstream purification) to final bio-based products

  Κλειστή

  Κωδικός: 29045 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-IA-03 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Η ζύμωση της πρώτης ύλης που βασίζεται σε βιολογικά προϊόντα είναι ισχυρή, αλλά συχνά εξακολουθεί να απαιτεί κόστος και πόρους. Αυτό οφείλεται κυρίως στα δαπανηρά ένζυμα, στις χαμηλές αποδόσεις των διεργασιών, στην υψηλή τοξικότητα των παραπροϊόντων, στην κακή ανάπτυξη μικροοργανισμών, στις υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά αλλά και στην αναποτελεσματικότητα του κατάντη καθαρισμού. Επιπλέον, οι περισσότεροι χρησιμοποιούμενοι βιοκαταλύτες είναι βελτιστοποιημένοι για τη μετατροπή συμβατικών σακχάρων και είναι λιγότερο αποτελεσματικοί (ή ανίκανοι) να αντιμετωπίσουν τα σάκχαρα δεύτερης γενιάς και ποιότητας μη τροφίμων, αποτρέποντας έτσι την εκμετάλλευση πρόσθετων πηγών πρώτης ύλης βιομάζας. Η επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων μπορεί να απαιτεί την ανάπτυξη νέων μεταβολικών οδών και την κλιμάκωση των σχετικών διεργασιών σε βιομηχανική κλίμακα. Επιπλέον, η παρουσία παραπροϊόντων απαιτεί συχνά πολύπλοκες και δαπανηρές διαδικασίες καθαρισμού κατάντη, ειδικά όταν τα επιθυμητά τελικά προϊόντα είναι μη πτητικά.

 • Recycling bio-based plastics increasing sorting and recycled content (upcycling)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29043 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-IA-04 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Το πεδίο αυτού του θέματος επικεντρώνεται στην ανακύκλωση πλαστικών βιολογικής βάσης που δεν έχουν ήδη ανακυκλωθεί με τα συμβατικά πλαστικά (με βάση τα ορυκτά) πλαστικά (το PET βιολογικής βάσης, για παράδειγμα, ανακυκλώνεται με PET με βάση τα ορυκτά). Αυτό σημαίνει ότι τα πλαστικά βιολογικής βάσης που είναι κατασκευασμένα από πολυμερή «drop-ins» εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής.

 • Development of scalable, safe bio-based surfactants, with an improved sustainability profile

  Κλειστή

  Κωδικός: 28997 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-IA-05 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες ταξινομούνται συχνά ως εξής:

  • πρώτης ύλης για σύνθεση,
  • βιοαποδομησιμότητα, ασφάλεια και περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
  • εφαρμογή
  • χημική δομή (αποκλειστικές ή αποκλειστικές χημικές δομές).

  Οι βελτιώσεις στην απόδοση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας σε βιο-βασισμένες επιφανειοδραστικές ουσίες αναμένεται να έχουν κλιμακωτό αντίκτυπο σε υπάρχουσες αλλά και νέες αγορές/εφαρμογές.

  Τα βιοενεργά επιφανειοδραστικά συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς για μεγαλύτερη απορρόφηση, όπως υψηλό κόστος και εξειδικευμένες εφαρμογές. Επιπλέον, η παραγωγή τους στην ΕΕ βασίζεται επί του παρόντος κυρίως στην πρωτογενή βιομάζα (φυτικά έλαια, ζάχαρη και άμυλο), επιφέροντας επιπτώσεις στη χρήση της γης, αλλά συχνά επηρεάζοντας τον βαθμό των εισαγωγών πρώτης ύλης. Ενόψει της προβλεπόμενης αναβάθμισης της παραγωγικής ικανότητας βιολογικής παραγωγής, θα πρέπει να επιδιωχθεί η διαφοροποίηση της πρώτης ύλης. Άλλες προκλήσεις σχετίζονται με ευρύτερα ζητήματα παραγωγής/προμήθειας επιφανειοδραστικών ουσιών που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα και προκλήσεις της διαδικασίας παραγωγής στα προηγούμενα καθώς και κατάντη, επηρεάζοντας το OPEX (και συχνά το CAPEX επίσης). Για εφαρμογές όπου επιφανειοδραστικές ουσίες βρίσκονται στα τελικά προϊόντα, η υποκατάσταση των συμβατικών μπορεί να οδηγήσει σε πολύπλοκα αποτελέσματα επανασύνθεσης, επηρεάζοντας την απορρόφηση της αγοράς από τους ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων, μαζί με μια υπάρχουσα αβεβαιότητα σταθερής προσφοράς.

 • Selective, sustainable production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks

  Κλειστή

  Κωδικός: 28994 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-IA-06 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Η παραγωγή ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου χημικών πλατφόρμων που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα βρίσκεται επί του παρόντος σε χαμηλή ωριμότητα και απαιτούνται ακόμη επενδύσεις CAPEX (και OPEX) για την κλιμάκωση της παραγωγής.

  Το χαρτοφυλάκιο χημικών πλατφορμών πλατφορμών βιο-βασισμένης παραμένει σχετικά περιορισμένο, με περίπου το 90% της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας βιολογικής βάσης να αντιστοιχεί σε περιορισμένη ποσότητα χημικών πλατφορμών. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε περαιτέρω με τη διείσδυση στην αγορά χημικών ουσιών με βάση τα βιολογικά προϊόντα, με μια ολιστική θεώρηση της βιωσιμότητας σε όλη την αλυσίδα αξίας.

 • High performance, circular-by design, biobased composites

  Κλειστή

  Κωδικός: 28992 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-IA-07 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Πολλοί κλάδοι που εφαρμόζουν σύνθετα υλικά στα προϊόντα τους έχουν θέσει ως στόχο τη μετάβαση από τα ορυκτά σε βιολογικά ή/και υλικά με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακύκλωση. Ωστόσο, τα υπάρχοντα εμπορικά πολυμερή βιολογικής βάσης και τα υλικά με βάση τις φυσικές ίνες είναι κατάλληλα για να ανταποκριθούν μόνο σε ένα μέρος της προβλεπόμενης αυξημένης ζήτησης. Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν το να μην είναι πλήρως συμβατό με την τρέχουσα βιομηχανική επεξεργασία, να μην μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις στοχευόμενες απαιτήσεις εφαρμογής ή/και το υψηλότερο κόστος τους σε σχέση με τις υπάρχουσες λύσεις.

  Η δυνατότητα επεξεργασίας κατά την κατασκευή (συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της θερμικής σταθερότητας), η τεχνική απόδοση του τελικού προϊόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και η ανθεκτικότητα είναι μερικές από τις βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για τα σύνθετα υλικά με βιολογική βάση. Είναι επίσης σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του τέλους ζωής και της κυκλικότητας των σύνθετων υλικών, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης ή της ανακύκλωσης.

 • Optimised and integrated wood-based value chains

  Κλειστή

  Κωδικός: 28990 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-01 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει να αυξήσει σημαντικά την αποδοτικότητα των πόρων προωθώντας τη συνεργασία εταιρειών διαφορετικής κλίμακας και άλλων παραγόντων και να κινηθεί προς τις επιχειρήσεις “μηδενικά απόβλητα, μηδενική ρύπανση”. Η πρώτη ύλη στο πεδίο εφαρμογής του θέματος είναι η ξυλώδης βιομάζα από δάση με βιώσιμη διαχείριση και πλευρικά ρεύματα και υπολείμματα της βιομηχανίας ξύλου.

  Για το σκοπό αυτό, απαιτείται απρόσκοπτη και αποτελεσματική ενοποίηση των τεχνολογιών επεξεργασίας των κύριων και πλευρικών ροών ξυλώδους βιομάζας μεταξύ διαφόρων εταιρειών και άλλων παραγόντων, ειδικευμένων στην κατασκευή διαφορετικών υλικών και προϊόντων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός συμβιωτικού οικοσυστήματος με ομάδες εταιρειών διαφορετικής κλίμακας και παρόχους τεχνολογίας που χρησιμοποιούν τα υπολείμματα ροών μεγάλης κλίμακας βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αλλά και αξιοποιώντας τις τεχνικές ευκαιρίες από τα αναδυόμενα συστήματα παραγωγής.

 • Expansion and/or retro-fitting of biorefineries towards higher-value bio-based chemicals and intermediates

  Κλειστή

  Κωδικός: 28986 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-02 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Πολλά βιοδιυλιστήρια στην Ευρώπη κατασκευάστηκαν τις περασμένες δεκαετίες με ένα μάλλον στενό εύρος προϊόντων (π.χ. εργοστάσια βιοκαυσίμων, εργοστάσια χαρτοπολτού και χαρτιού).
  Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την επέκταση της παραγωγικής τους ικανότητας για τη μετατροπή βιολογικών πρώτων υλών σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, ακολουθώντας την κλιμακωτή προσέγγιση, ή/και την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλότερης αξίας για να αξιοποιήσουν πλήρως τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία και να τα διατηρήσουν ανταγωνιστικά με την τρέχουσα αγορά απαιτήσεις. Επιπλέον, υπάρχει πληθώρα CAPEX από απορριφθέντα ή φθίνοντα βιομηχανικά περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να μετατραπούν ως μέρη του βιοδιυλιστηρίου αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές, με αποτέλεσμα χαμηλότερο CAPEX και άλλα οικονομικά και τεχνολογικά οφέλη (π.χ. ταχύτερη υλοποίηση, λιγότερες απώλειες χρόνου παραγωγής και χαμηλότερους κινδύνους σε σύγκριση με την κατασκευή πλήρως οικολογικών εγκαταστάσεων).

 • Bio-based packaging materials with improved properties: barrier, food contact, forming, printability, safety, recyclability /circularity-by-design

  Κλειστή

  Κωδικός: 28984 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-03 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Ο κλάδος της συσκευασίας υφίσταται σημαντικούς μετασχηματισμούς λόγω των πιεστικών νομοθετικών αλλαγών, του ζητήματος των πλαστικών απορριμμάτων και των αλλαγών στη συμπεριφορά των πελατών. Ενώ τα καταναλωτικά προϊόντα αποτελούν σημαντικό μερίδιο των προϊόντων συσκευασίας, τα βιομηχανικά προϊόντα συσκευασίας πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Τα μελλοντικά προϊόντα συσκευασίας πρέπει να είναι βιολογικής βάσης, ανακυκλώσιμα ή/και βιοαποδομήσιμα, ελαφριά και λειτουργικά. Μια πρόκληση αντιπροσωπεύεται από τις φαινομενικά αντίθετες απαιτήσεις των ιδιοτήτων φραγμού/επιφανείας (που λαμβάνονται από καινοτόμες επιστρώσεις ή πολυεπίπεδες δομές) και την ανάγκη να γίνει το προϊόν εύκολο στην ανακύκλωση (ευκολότερο με δομές πλήρως βιολογικής βάσης ή μονού υλικού).

 • Valorisation of aquatic biomass waste and residues

  Κλειστή

  Κωδικός: 28945 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-04 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Τα υπολείμματα και τα ρεύματα αποβλήτων από την αλιεία, την επεξεργασία θαλασσινών και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των φυκιών και των ασπόνδυλων, αντιπροσωπεύουν δυνητικά ενδιαφέρουσες αλλά μέχρι στιγμής υποχρησιμοποιημένες πηγές ενεργών ενώσεων, χημικών ουσιών και υλικών. Ορισμένα από αυτά μεταποιούνται σε ζωοτροφές ή λιπάσματα, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζεται ως απόβλητο.
  Η συγκεκριμένη πρόκληση συνίσταται στην επίδειξη και ανάπτυξη της αποτελεσματικής λειτουργίας μιας πλήρους αλυσίδας αξίας που βασίζεται σε υπολείμματα και πλευρικά ρεύματα από την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και την υδρόβια επεξεργασία για αξιοποίηση σε νέα προϊόντα βιολογικής βάσης (συστατικά τροφίμων/ζωοτροφών, χημικές ουσίες και υλικά), αυξάνοντας την τιμή των εξαγόμενων κλασμάτων, διατηρώντας και προσθέτοντας λειτουργικότητα και αυξάνοντας το εύρος των τελικών εφαρμογών. Η πρόσθετη πρόκληση συνίσταται στη διασφάλιση της ποιότητας της βιομάζας για επεξεργασία, μεταξύ άλλων από κινητές και αρθρωτές μονάδες (όπου απαιτείται).

 • Phyto-management; curing soil with industrial crops, utilising contaminated and saline land for industrial crop production

  Κλειστή

  Κωδικός: 28922 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-R-01 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Η φυτοαποκατάσταση, η χρήση φυτών για την απομάκρυνση των ρύπων από το περιβάλλον και ιδιαίτερα τα εδάφη, έχει γίνει μια σημαντική προσέγγιση στην οικολογική μηχανική.

  Ένας σχετικά νέος τομέας φυτοαποκατάστασης είναι η φυτοδιαχείριση στην οποία χρησιμοποιούνται μη εδώδιμες καλλιέργειες υψηλής απόδοσης βιομάζας για τη μείωση και τον έλεγχο των κινδύνων που προκύπτουν από τη ρύπανση του εδάφους, καθιστώντας ταυτόχρονα δυνατή την κερδοφόρα και βιώσιμη χρήση των πόρων με την εξόρυξη ρύπων και την αξιοποίηση της εμπορεύσιμης βιομάζας.
  Η καλλιέργεια βιομηχανικών καλλιεργειών σε μολυσμένα εδάφη προσφέρει μεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη και νέες κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες για τους πρωτογενείς παραγωγούς, την ευρύτερη κοινωνία και ολόκληρο το βιολογικό σύστημα αξιών.
  Επιπλέον, αυτό το θέμα πραγματεύεται τεχνικές φυτοαποκατάστασης για εδάφη που έχουν προσβληθεί από αλάτι για την καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων επιλεγμένων βιομηχανικών καλλιεργειών υψηλής απόδοσης να αποκαταστήσουν τη γονιμότητα του εδάφους και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων ενόψει της μετατροπής σε μελλοντικές χρήσεις (γεωργία, αναψυχή κ.λπ.).

 • Production of safe, sustainable, and efficient bio-based fertilisers to improve soil health and quality

  Κλειστή

  Κωδικός: 28918 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-IA-02 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Τα λιπάσματα είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία της ΕΕ και η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς για ορυκτά και ορυκτά λιπάσματα, σε συνδυασμό με τη γενική αύξηση του κόστους των εισροών, θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στους γεωργούς της ΕΕ και την παραγωγικότητά τους.
  Τα λιπάσματα βιολογικής βάσης έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το σύστημα τροφίμων πιο βιώσιμο.
  Τα πολυμερή υλικά και οι πλαστικές επικαλύψεις, που χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων απελευθέρωσης των λιπασμάτων, παραμένουν ένα σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

 • Small scale biorefining in rural areas

  Κλειστή

  Κωδικός: 28910 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2023-IA-01 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Τα μικρής κλίμακας βιοδιυλιστήρια είναι ελκυστικά, ειδικά για τους αγροτικούς φορείς, επειδή ενδέχεται να μην απαιτούν υψηλό επίπεδο αρχικής επένδυσης σε σύγκριση με εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας και, ως εκ τούτου, συχνά παρέχουν ταχύτερη απόδοση της επένδυσης. Επιπλέον, οι πάροχοι τεχνολογίας επωφελούνται από αυτό το μοντέλο λόγω των υψηλών δυνατοτήτων αναπαραγωγής του σε όλη την Ευρώπη.

 • Cost-effective production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks

  Κλειστή

  Κωδικός: 23525 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-IA-03 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Η Ευρώπη πρέπει να διαφοροποιήσει τις πηγές βιώσιμης πρώτης ύλης για τη χημική βιομηχανία της, όχι μόνο για τη βελτίωση των επιδόσεων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των βιομηχανικών διεργασιών και προϊόντων, αλλά και για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και ανθεκτικότητάς τους.
  Η επιτάχυνση της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου χημικών ουσιών που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα θα είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της βιοοικονομίας και για την περαιτέρω επιτάχυνση της υποκατάστασης της πρώτης ύλης με βάση τα ορυκτά.
  Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί προτεραιότητα για τη χημική βιομηχανία, ως κλάδο έντασης ενέργειας. Οι χημικές πλατφόρμες που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα, που προέρχονται από βιώσιμη πρώτη ύλη και με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση αυτής της προτεραιότητας.

 • Co-processing of mixed bio-based waste streams

  Κλειστή

  Κωδικός: 23523 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-IA-04 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Το πεδίο εφαρμογής της ΚΕ της CBE περιλαμβάνει μια ποικιλία αποβλήτων βιολογικής βάσης και πλευρικές ροές από διαφορετικούς τομείς: υπολειμματικά ρεύματα από τη γεωργία και την κηπουρική, τη δασοκομία, την κηπουρική και από την καλλιέργεια, την επεξεργασία και την αλιεία υδρόβιας βιομάζας. υπολείμματα τροφίμων και ζωοτροφών (από την παραγωγή/επεξεργασία τροφίμων και ζωοτροφών), βιολογικά απόβλητα εκτός από απόβλητα τροφίμων από διαδικασίες παραγωγής, π.χ. υφάσματα, ξύλο, πολτός και χαρτί κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων μετά την κατανάλωση· λάσπη λυμάτων και λυμάτων, χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι, απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιλαμβάνουν συστατικά με βάση το ξύλο, υπολείμματα και υποπροϊόντα από τη βιομηχανία βιολογικών προϊόντων.
  Αυτά τα ρεύματα μπορεί να περιέχουν ακαθαρσίες καθώς και πολυμερή και ορυκτά συστατικά.
  Η μετατροπή των ροών βιολογικών αποβλήτων σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Ωστόσο, η βιομηχανία θέτει αυστηρές απαιτήσεις για τη σύνθεση και την καθαρότητα των ανανεώσιμων πρώτων υλών για να διασφαλίσει τη σωστή επεξεργασία και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του προϊόντος.

 • Maximum valorisation of sustainably sourced bio-based feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution biorefinery

  Κλειστή

  Κωδικός: 23520 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-01 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη λύσεων με τα υψηλότερα επίπεδα κυκλικότητας, εξάγοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη αξία από την πρώτη ύλη βιολογικής βάσης για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής βάσης στο πεδίο εφαρμογής του CBE και την πρόληψη και τον έλεγχο οποιασδήποτε ρύπανσης από βιο-βιομηχανίες.

 • High performance bio-based polymers for market applications with stringent requirements

  Κλειστή

  Κωδικός: 23510 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-R-01 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Η μεγάλη ποικιλία μοριακών δομών των βιο-βασισμένων πολυμερών μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη προϊόντων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
  Τα ειδικά κατασκευασμένα βιο-βασισμένα πολυμερή για αυτές τις εφαρμογές μπορούν να επωφεληθούν από τις εγγενείς φυσικές/χημικές τους ιδιότητες και από τη δυνητικά υψηλότερη βιωσιμότητά τους σε σύγκριση με αντίστοιχα με βάση τα ορυκτά. Ορισμένα από αυτά τα εξειδικευμένα πολυμερή ή τα συστατικά τους ενδέχεται να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ. Οι διαδρομές παραγωγής τους πρέπει να σχεδιαστούν και οι ιδιότητές τους να δοκιμαστούν και να αποδειχθούν χρήσιμες και εφαρμόσιμες κάτω από αυστηρές συνθήκες, όπως απαιτούνται από συγκεκριμένους τομείς της αγοράς. Καινοτόμα βιο-βασισμένα πολυμερή σε εύρος μπορούν να συντεθούν από βιο-βασισμένα δομικά στοιχεία, που παράγονται μέσω βιοτεχνολογίας, άλλων βιώσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας βιο-βασισμένων ή μέσω της λειτουργικότητας με βιοκαταλύτες ή με άλλα μέσα βιοπολυμερών που εξάγονται από βιο-βασισμένη πρώτη ύλη.

 • Bio-based coatings, barriers, binders, and adhesives

  Κλειστή

  Κωδικός: 23508 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-R-02 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Η συσκευασία, οι κατασκευές, η γεωργία, η υδατοκαλλιέργεια, οι θαλάσσιες δραστηριότητες, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα έπιπλα, η βιομηχανία με βάση το ξύλο και οι μεταφορές είναι μερικοί από τους βιομηχανικούς κλάδους που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις βιολογικής βάσης σε επικαλύψεις με βάση τα ορυκτά, φράγματα, συνδετικά και κόλλες.
  Οι προαναφερθέντες τομείς μπορούν να επωφεληθούν από εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα με βελτιώσεις και στους δύο τομείς μέσω βιοτεχνολογικών λύσεων και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών που διατίθενται. Ωστόσο, μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμα μόνο λίγα προϊόντα. Η έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε νέες, βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις σε συνεργασία με πελάτες, καταναλωτές και τελικούς χρήστες.

 • Circular-by-design bio-based materials to improve the circularity of complex structures

  Κλειστή

  Κωδικός: 23504 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-R-03 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Η ανακύκλωση των πολύπλοκων δομών (π.χ. προϊόντα πολλαπλών στρωμάτων, προϊόντα πολλαπλών υλικών και σύνθετα υλικά) παραμένει μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί μπορεί συχνά να είναι προκλητική λόγω της σύνθεσής τους αλλά και λόγω των διαφορών στις πρακτικές σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά τη διαλογή, τη συλλογή και επεξεργασία απορριμμάτων. Η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να αφορούν τα τρέχοντα υλικά/εξαρτήματα (στις προαναφερθείσες πολύπλοκες δομές) που επί του παρόντος βασίζονται σε ορυκτά ή μη κυκλικά βιολογικά ή εν μέρει βιολογικά/αλιθώματα, με στόχο εναλλακτικές κυκλικές βιο-βασισμένες.

 • Proteins from alternative and unconventional sources

  Κλειστή

  Κωδικός: 23499 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-R-04 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Η μεγαλύτερη πηγή πρωτεΐνης για ανθρώπινη κατανάλωση σήμερα βασίζεται σε ζώα φάρμας, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν πολλαπλά ζητήματα βιωσιμότητας. Επιπλέον, πρωτεΐνες χαμηλής ποιότητας ή ειδικές πρωτεΐνες που δεν είναι κατάλληλες για εφαρμογές τροφίμων ή ζωοτροφών θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρώτη ύλη για τη βιομηχανία βιολογικών προϊόντων.

 • Biogenic carbon capture and use (CCU) for circular bio-based products

  Κλειστή

  Κωδικός: 23460 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-IA-01 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Η κυκλική οικονομία και οι τομείς της βιώσιμης βιοοικονομίας πρέπει να προωθήσουν τεχνολογικές λύσεις για τη δέσμευση και χρήση άνθρακα (CCU) και την παραγωγή βιώσιμων προϊόντων με βάση τις ανανεώσιμες πηγές άνθρακα.

 • Cooperative business models for the sustainable mobilisation and valorisation of agricultural residues, by-products, and waste in rural areas

  Κλειστή

  Κωδικός: 23357 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-IA-02 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Alternative sources for high added value food and/or feed ingredients

  Κλειστή

  Κωδικός: 23355 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-02 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Sustainable fibres biorefineries feedstock

  Κλειστή

  Κωδικός: 23353 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-R-05 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Developing and validating monitoring systems of environmental sustainability and circularity: collection of best practices and benchmarks

  Κλειστή

  Κωδικός: 23351 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-S-01 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.