Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

Περίληψη

Η κοινή επιχείρηση Circular Bio-based Europe Joint Entertainment (CBE JU) είναι μια συνεργασία 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βιομηχανικής Κοινοπραξίας (BIC) που χρηματοδοτεί έργα που προωθούν ανταγωνιστικές κυκλικές βιο-βιομηχανίες στην Ευρώπη.

Η CBE JU λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του Horizon Europe, του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, για την περίοδο 2021-2031. Η συνεργασία βασίζεται στην επιτυχία του προκατόχου της, της Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), ενώ αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

 

Περιγραφή Προγράμματος

Η μετάβαση από μη ανανεώσιμες ορυκτές πρώτες ύλες και ορυκτά σε κυκλικές διαδικασίες παραγωγής βιολογικής βάσης είναι απαραίτητη για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ισχυροί, αποδοτικοί ως προς τους πόρους και ανταγωνιστικές βιο-βιομηχανίες είναι σημαντικοί οδηγοί αυτής της αλλαγής. Παράγοντας ανανεώσιμα προϊόντα βιολογικής βάσης και υλικά από απόβλητα και βιομάζα με καινοτόμο, βιώσιμο και κυκλικό τρόπο, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον στόχο για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, δημιουργώντας πράσινες θέσεις εργασίας και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε περιοχές σε όλη την Ευρώπη.

Ο ρόλος της Circular Bio-based Europe είναι να συγκεντρώνει διάφορους παράγοντες από βιο-βιομηχανίες, που κυμαίνονται από αγρότες έως επιστήμονες, για την επίλυση των τεχνολογικών, κανονιστικών προκλήσεων και προκλήσεων της αγοράς του κλάδου. Το πρόγραμμα δημόσιας-ιδιωτικής χρηματοδότησης ενισχύει την καινοτομία και την ανάπτυξη της αγοράς και ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές επενδύσεις.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 2 billion

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νομικές Οντότητες
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Συμπράξεις ΑΤΑ
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Cost-effective production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks

  Κλειστή

  Κωδικός: 23525 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-IA-03 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Η Ευρώπη πρέπει να διαφοροποιήσει τις πηγές βιώσιμης πρώτης ύλης για τη χημική βιομηχανία της, όχι μόνο για τη βελτίωση των επιδόσεων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των βιομηχανικών διεργασιών και προϊόντων, αλλά και για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και ανθεκτικότητάς τους.
  Η επιτάχυνση της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου χημικών ουσιών που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα θα είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της βιοοικονομίας και για την περαιτέρω επιτάχυνση της υποκατάστασης της πρώτης ύλης με βάση τα ορυκτά.
  Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί προτεραιότητα για τη χημική βιομηχανία, ως κλάδο έντασης ενέργειας. Οι χημικές πλατφόρμες που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα, που προέρχονται από βιώσιμη πρώτη ύλη και με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση αυτής της προτεραιότητας.

 • Co-processing of mixed bio-based waste streams

  Κλειστή

  Κωδικός: 23523 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-IA-04 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Το πεδίο εφαρμογής της ΚΕ της CBE περιλαμβάνει μια ποικιλία αποβλήτων βιολογικής βάσης και πλευρικές ροές από διαφορετικούς τομείς: υπολειμματικά ρεύματα από τη γεωργία και την κηπουρική, τη δασοκομία, την κηπουρική και από την καλλιέργεια, την επεξεργασία και την αλιεία υδρόβιας βιομάζας. υπολείμματα τροφίμων και ζωοτροφών (από την παραγωγή/επεξεργασία τροφίμων και ζωοτροφών), βιολογικά απόβλητα εκτός από απόβλητα τροφίμων από διαδικασίες παραγωγής, π.χ. υφάσματα, ξύλο, πολτός και χαρτί κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων μετά την κατανάλωση· λάσπη λυμάτων και λυμάτων, χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι, απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιλαμβάνουν συστατικά με βάση το ξύλο, υπολείμματα και υποπροϊόντα από τη βιομηχανία βιολογικών προϊόντων.
  Αυτά τα ρεύματα μπορεί να περιέχουν ακαθαρσίες καθώς και πολυμερή και ορυκτά συστατικά.
  Η μετατροπή των ροών βιολογικών αποβλήτων σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Ωστόσο, η βιομηχανία θέτει αυστηρές απαιτήσεις για τη σύνθεση και την καθαρότητα των ανανεώσιμων πρώτων υλών για να διασφαλίσει τη σωστή επεξεργασία και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του προϊόντος.

 • Maximum valorisation of sustainably sourced bio-based feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution biorefinery

  Κλειστή

  Κωδικός: 23520 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-01 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη λύσεων με τα υψηλότερα επίπεδα κυκλικότητας, εξάγοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη αξία από την πρώτη ύλη βιολογικής βάσης για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής βάσης στο πεδίο εφαρμογής του CBE και την πρόληψη και τον έλεγχο οποιασδήποτε ρύπανσης από βιο-βιομηχανίες.

 • High performance bio-based polymers for market applications with stringent requirements

  Κλειστή

  Κωδικός: 23510 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-R-01 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Η μεγάλη ποικιλία μοριακών δομών των βιο-βασισμένων πολυμερών μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη προϊόντων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
  Τα ειδικά κατασκευασμένα βιο-βασισμένα πολυμερή για αυτές τις εφαρμογές μπορούν να επωφεληθούν από τις εγγενείς φυσικές/χημικές τους ιδιότητες και από τη δυνητικά υψηλότερη βιωσιμότητά τους σε σύγκριση με αντίστοιχα με βάση τα ορυκτά. Ορισμένα από αυτά τα εξειδικευμένα πολυμερή ή τα συστατικά τους ενδέχεται να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ. Οι διαδρομές παραγωγής τους πρέπει να σχεδιαστούν και οι ιδιότητές τους να δοκιμαστούν και να αποδειχθούν χρήσιμες και εφαρμόσιμες κάτω από αυστηρές συνθήκες, όπως απαιτούνται από συγκεκριμένους τομείς της αγοράς. Καινοτόμα βιο-βασισμένα πολυμερή σε εύρος μπορούν να συντεθούν από βιο-βασισμένα δομικά στοιχεία, που παράγονται μέσω βιοτεχνολογίας, άλλων βιώσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας βιο-βασισμένων ή μέσω της λειτουργικότητας με βιοκαταλύτες ή με άλλα μέσα βιοπολυμερών που εξάγονται από βιο-βασισμένη πρώτη ύλη.

 • Bio-based coatings, barriers, binders, and adhesives

  Κλειστή

  Κωδικός: 23508 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-R-02 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Η συσκευασία, οι κατασκευές, η γεωργία, η υδατοκαλλιέργεια, οι θαλάσσιες δραστηριότητες, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα έπιπλα, η βιομηχανία με βάση το ξύλο και οι μεταφορές είναι μερικοί από τους βιομηχανικούς κλάδους που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις βιολογικής βάσης σε επικαλύψεις με βάση τα ορυκτά, φράγματα, συνδετικά και κόλλες.
  Οι προαναφερθέντες τομείς μπορούν να επωφεληθούν από εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα με βελτιώσεις και στους δύο τομείς μέσω βιοτεχνολογικών λύσεων και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών που διατίθενται. Ωστόσο, μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμα μόνο λίγα προϊόντα. Η έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε νέες, βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις σε συνεργασία με πελάτες, καταναλωτές και τελικούς χρήστες.

 • Circular-by-design bio-based materials to improve the circularity of complex structures

  Κλειστή

  Κωδικός: 23504 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-R-03 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Η ανακύκλωση των πολύπλοκων δομών (π.χ. προϊόντα πολλαπλών στρωμάτων, προϊόντα πολλαπλών υλικών και σύνθετα υλικά) παραμένει μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί μπορεί συχνά να είναι προκλητική λόγω της σύνθεσής τους αλλά και λόγω των διαφορών στις πρακτικές σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά τη διαλογή, τη συλλογή και επεξεργασία απορριμμάτων. Η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να αφορούν τα τρέχοντα υλικά/εξαρτήματα (στις προαναφερθείσες πολύπλοκες δομές) που επί του παρόντος βασίζονται σε ορυκτά ή μη κυκλικά βιολογικά ή εν μέρει βιολογικά/αλιθώματα, με στόχο εναλλακτικές κυκλικές βιο-βασισμένες.

 • Proteins from alternative and unconventional sources

  Κλειστή

  Κωδικός: 23499 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-R-04 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Η μεγαλύτερη πηγή πρωτεΐνης για ανθρώπινη κατανάλωση σήμερα βασίζεται σε ζώα φάρμας, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν πολλαπλά ζητήματα βιωσιμότητας. Επιπλέον, πρωτεΐνες χαμηλής ποιότητας ή ειδικές πρωτεΐνες που δεν είναι κατάλληλες για εφαρμογές τροφίμων ή ζωοτροφών θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρώτη ύλη για τη βιομηχανία βιολογικών προϊόντων.

 • Biogenic carbon capture and use (CCU) for circular bio-based products

  Κλειστή

  Κωδικός: 23460 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-IA-01 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Η κυκλική οικονομία και οι τομείς της βιώσιμης βιοοικονομίας πρέπει να προωθήσουν τεχνολογικές λύσεις για τη δέσμευση και χρήση άνθρακα (CCU) και την παραγωγή βιώσιμων προϊόντων με βάση τις ανανεώσιμες πηγές άνθρακα.

 • Cooperative business models for the sustainable mobilisation and valorisation of agricultural residues, by-products, and waste in rural areas

  Κλειστή

  Κωδικός: 23357 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-IA-02 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Alternative sources for high added value food and/or feed ingredients

  Κλειστή

  Κωδικός: 23355 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-02 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Sustainable fibres biorefineries feedstock

  Κλειστή

  Κωδικός: 23353 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-R-05 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Developing and validating monitoring systems of environmental sustainability and circularity: collection of best practices and benchmarks

  Κλειστή

  Κωδικός: 23351 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CBE-2022-S-01 | Όνομα Προγράμματος: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.