ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Θεματικές Κατηγορίες

Δικαιούχοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

21/10/2019

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Ναυτιλίας, Κυπριακή Δημοκρατία
Διεύθυνση: Οδός Κυλλήνης 4007, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός
Τηλέφωνο: +357 25 848100,
Τηλεομοιότυπο: +357 25 848200
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: maritimeadmin@dms.gov.cy
Διαδικτυακός Τόπος: www.shipping.gov.cy

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Δεν βρέθηκαν προσκλήσεις
Ελληνικά