Δημιουργική Ευρώπη

Περίληψη

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει τους τομείς του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • στη βοήθεια των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής και της παγκοσμιοποίησης
 • οι τομείς του προγράμματος να έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του οικονομικού τους δυναμικού, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και την κοινωνική συνοχή
 • οι τομείς του πολιτισμού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και κοινό.

Οι πιο πάνω στόχοι θα περιλαμβάνουν την παροχή χρηματοδότησης για 2,500 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού, 2,000 κινηματογράφους, 800 ταινίες, 4,500 μεταφράσεις βιβλίων, καθώς και ένα μέσο οικονομικής εγγύησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 2,44 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Πολιτισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εργοδότες
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Σχέσεων

Νέναντ Μπογκντάνοβιτς

Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού

Ιφιγένειας 27, 2007 Ακρόπολη, Λευκωσία

Tηλ. +357 7000 1300

info@epcr.org.cy

nb@epcr.org.cy

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • European Co-development

  Κλειστή

  Κωδικός: 13043 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-CODEV | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021

  Ο στόχος της στήριξης της ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής που αναπτύσσουν έργα με ισχυρό διεθνές δυναμικό κοινού.

 • Audience Development and Film education

  Κλειστή

  Κωδικός: 13038 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2021

  Στόχος – αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Ενθάρρυνση του ενδιαφέροντος και αύξηση της γνώσης του κοινού για τις ευρωπαϊκές ταινίες και τα οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για την κινηματογραφική κληρονομιά
  • Ενίσχυση της πανευρωπαϊκής συνεργασίας για καινοτόμα έργα ανάπτυξης κοινού και κινηματογραφικής εκπαίδευσης, ειδικά με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων
  • Αυξήστε τον πανευρωπαϊκό αντίκτυπο και την προσέγγιση κοινού
  • Ανάπτυξη έργων κινηματογραφικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές περιοχές

 • Circulation of European literary works

  Κλειστή

  Κωδικός: 13034 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-LIT | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2021

  Αυτή η δράση θα υποστηρίξει έργα που μεταφράζουν, δημοσιεύουν, διανέμουν και προωθούν έργα μυθοπλασίας.

 • Ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την προώθηση αναδυόμενων καλλιτεχνών

  Κλειστή

  Κωδικός: 4026 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-PLAT | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2021

  Αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα που στοχεύουν στην αύξηση της προβολής και της κυκλοφορίας των ευρωπαίων αναδυόμενων καλλιτεχνών και έργων εκτός των συνόρων τους,  στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Ακόμη, επιδιώκει,  να αυξήσει την πρόσβαση και τη συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, καθώς και τη συμμετοχή και την ανάπτυξη του κοινού. Τέτοια σχέδια έχουν επίσης σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ στον πολιτιστικό τομέα.

 • Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ

  Κλειστή

  Κωδικός: 3991 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-FEST | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/08/2021

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να παρέχει υποστήριξη σε ευρωπαϊκά δίκτυα και φεστιβάλ, προβάλλοντας ένα σημαντικό ποσοστό μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων, διατηρώντας ταυτόχρονα την ταυτότητά τους και το μοναδικό τους προφίλ.

 • Ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς VOD

  Κλειστή

  Κωδικός: 3989 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-VODNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2021

  Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων ευρωπαϊκών υπηρεσιών VOD.

 • Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 3983 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-COOP | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2021

  Η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα που περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία παικτών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, για την πραγματοποίηση ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.

 • Πανευρωπαϊκές πολιτιστικές οντότητες

  Κλειστή

  Κωδικός: 3980 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-PECE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/08/2021

  Αυτή η πρόσκληση υπόκειται κάτω από το υποπρόγραμμα Πολιτισμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και θα υποστηρίζει έργα που προτείνονται από πολιτιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ορχηστρών με καλλιτέχνες από τουλάχιστον 20 χώρες που θα έχουν ως στόχο να προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης, επαγγελματισμού και απόδοσης για νέους καλλιτέχνες υψηλού δυναμικού.

 • Ευρωπαϊκά δίκτυα πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών

  Κλειστή

  Κωδικός: 3975 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-NET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/08/2021

  Η υποστήριξη στη δράση των Ευρωπαϊκών Δικτύων Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις, να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

 • Εργαστήριο Καινοτομίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 3971 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2021-INNOVLAB | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2021

  Το Δημιουργικό Εργαστήριο Καινοτομίας θα δώσει κίνητρα στους παίκτες από διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με ένα πιθανό θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, σε πολλούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.

 • Ταινίες σε Κίνηση

  Κλειστή

  Κωδικός: 3966 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-FILMOVE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/08/2021

  Η δράση αυτή ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους πράκτορες πωλήσεων και τους θεατρικούς διανομείς, ιδίως να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Ελληνικά