Δημιουργική Ευρώπη

Περίληψη

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει τους τομείς του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • στη βοήθεια των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής και της παγκοσμιοποίησης
 • οι τομείς του προγράμματος να έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του οικονομικού τους δυναμικού, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και την κοινωνική συνοχή
 • οι τομείς του πολιτισμού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και κοινό.

Οι πιο πάνω στόχοι θα περιλαμβάνουν την παροχή χρηματοδότησης για 2,500 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού, 2,000 κινηματογράφους, 800 ταινίες, 4,500 μεταφράσεις βιβλίων, καθώς και ένα μέσο οικονομικής εγγύησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 2,44 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Πολιτισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εργοδότες
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Σχέσεων

Νέναντ Μπογκντάνοβιτς

Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού

Ιφιγένειας 27, 2007 Ακρόπολη, Λευκωσία

Tηλ. +357 7000 1300

info@epcr.org.cy

nb@epcr.org.cy

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Press and media councils and professional standards

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 22666 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2022-MFP-COUNCILSandSTANDARDS | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Rapid response mechanism

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 22661 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2022-MFP-RAPIDRESPONSE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • European Co-development

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 22655 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-CODEV | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • European mini-slate development

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 22650 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-DEVMINISLATE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Networks of European Cinemas

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 20863 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-CINNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/07/2022

  Στόχος της υποστήριξης είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου κινηματογραφικών αιθουσών με σκοπό να ενεργοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Δραστηριότητες δικτύωσης: ενημέρωση, κινούμενα σχέδια και επικοινωνία με σκοπό την αύξηση της απήχησης του κοινού και την υλοποίηση καινοτόμων και συνεργατικών δράσεων.
  • Παροχή οικονομικής στήριξης σε συμμετέχοντες κινηματογράφους που υλοποιούν επιλέξιμες δραστηριότητες.

 • Innovation Lab

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 19662 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2022-INNOVLAB | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022

  Το Creative Innovation Lab θα δώσει κίνητρα σε παίκτες από διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με δυνητικό θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο σε πολλούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.
  Για τους σκοπούς της φετινής πρόσκλησης, εκτός από επαναλαμβανόμενους στόχους και δραστηριότητες, υιοθετείται και μια θεματική προσέγγιση. Για το δεύτερο έτος του Εργαστηρίου Δημιουργικής Καινοτομίας, τα δύο θέματα είναι οικολογικά καθώς και καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση σχετικών κοινωνικών θεμάτων όπως η παραπληροφόρηση. Στόχος είναι να προωθηθεί η σκέψη του κύκλου ζωής και να προωθηθεί ένα πιο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον και τρόπος ζωής.

 • European VOD networks and operators

  Κλειστή

  Κωδικός: 19659 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-VODNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2022

  Στόχος είναι η υποστήριξη ευρωπαϊκών δικτύων και φορέων εκμετάλλευσης βίντεο κατά παραγγελία (VOD), ελέγχοντας σημαντικό ποσοστό μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητάς τους.

 • Circulation of European literary works

  Κλειστή

  Κωδικός: 19657 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2022-LIT | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Η δράση αυτή θα υποστηρίξει έργα που θα μεταφράζουν, δημοσιεύουν, διανέμουν και προωθούν έργα μυθοπλασίας.

 • NEWS-Journalism partnerships

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 19514 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2022-JOURPART | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022

  Οι Συμπράξεις Δημοσιογραφίας θα ενθαρρύνουν τη συστημική συνεργασία μεταξύ επαγγελματικών οργανισμών μέσων ενημέρωσης για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της επαγγελματικά παραγόμενης δημοσιογραφίας, εστιάζοντας στον συλλογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων ή/και σε συνεργατικά δημοσιογραφικά έργα.

 • Markets & networking

  Κλειστή

  Κωδικός: 19304 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-MARKETNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022

  Στόχος της Υποστήριξης Αγορών & Δικτύωσης:

  • Ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων μεταξύ ευρωπαίων επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα, και ιδίως αυξημένης συμμετοχής από χώρες της ομάδας Β LCC, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε φυσικές και διαδικτυακές αγορές·
  • Να συμπεριληφθούν εκδηλώσεις του κλάδου που εστιάζονται στο περιεχόμενο ή/και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων, εφόσον μπορούν να επηρεάσουν την προβολή και τις πωλήσεις ευρωπαϊκών έργων.
  • Να εκτιμούν φιλικές προς το περιβάλλον προσεγγίσεις.

 • European slate development

  Κλειστή

  Κωδικός: 18739 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-DEVSLATE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2022

  Στόχος του θέματος Υποστήριξη για την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού σχιστόλιθου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και η αύξηση του οικονομικού τους βάρους στην αγορά. Στόχος είναι επίσης να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσσουν έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, και να διευκολύνουν την ευρωπαϊκή και διεθνή συμπαραγωγή.

 • Fostering European Media Talents and Skills

  Κλειστή

  Κωδικός: 18661 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-TRAINING | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2022

  Ο στόχος της Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ταλέντου είναι να προωθήσει τα ταλέντα και τις δεξιότητες των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα. Ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα να προσαρμόζονται σε νέες δημιουργικές διαδικασίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα με σκοπό τη μεγιστοποίηση και την πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών της ψηφιακής καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας.

 • TV and online content

  Κλειστή

  Κωδικός: 18627 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-TVONLINE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Στόχος της υποστήριξης της τηλεόρασης και του διαδικτυακού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσσουν και να παράγουν ισχυρά έργα με σημαντικές δυνατότητες κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν, και να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.

 • Video games and immersive content development

  Κλειστή

  Κωδικός: 18624 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-DEVVGIM | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Ο στόχος της υποστήριξης βιντεοπαιχνιδιών και την ανάπτυξη καθηλωτικού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των ευρωπαίων παραγωγών βιντεοπαιχνιδιών, των στούντιο XR και των εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσσουν βιντεοπαιχνίδια και διαδραστικές εμπειρίες με τη δυνατότητα να προσεγγίσουν παγκόσμιο κοινό.

 • European Film Distribution

  Κλειστή

  Κωδικός: 18508 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-FILMDIST | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Διανομής Ταινιών ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διεθνή διανομή πρόσφατων ευρωπαϊκών ταινιών με την παροχή κεφαλαίων σε διανομείς, με βάση τις επιδόσεις τους στην αγορά, για περαιτέρω επανεπένδυση στην απόκτηση, προώθηση και διανομή (συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου) πρόσφατων ξένων Ευρωπαϊκών ταινιών.

 • Innovative tools and business models

  Κλειστή

  Κωδικός: 18506 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-INNOVBUSMOD | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022

  Στόχος της δράσης Καινοτόμα εργαλεία και Επιχειρηματικά μοντέλα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επεκτασιμότητας και της βιωσιμότητας των ευρωπαίων ευρωπαίων παραγόντων, καθώς και η βελτίωση της προβολής και της διαθεσιμότητας των ευρωπαϊκών έργων και η αύξηση του κοινού στο ψηφιακό περιβάλλον. Στόχος είναι η υποστήριξη έργων που εστιάζουν στις ειδικές προκλήσεις του οπτικοακουστικού τομέα, όπως η δυνατότητα ανακάλυψης, η αλληλουχία των παραθύρων κυκλοφορίας, η χρηματοδότηση και η εδαφικότητα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισχυρή και ορατή προσφορά ευρωπαϊκών έργων στο διαδίκτυο και διασυνοριακά στο ευρύ κοινό.

 • NEWS-Media Literacy

  Κλειστή

  Κωδικός: 18503 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2022-MEDIALITERACY | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/04/2022

  Η δράση NEWS-Media Literacy (Γραµµατισµός στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) έχει ως στόχο να επιτρέψει στους πολίτες να αναπτύξουν κριτική κατανόηση και χρήση των μέσων ενημέρωσης. Είναι επίσης ένα ισχυρό εργαλείο για τον περιορισμό του αντίκτυπου της παραπληροφόρησης. Για τον σκοπό αυτό, οι δράσεις θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και τις ανταλλαγές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές γραμματισμού στα μέσα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 • Films on the Move

  Κλειστή

  Κωδικός: 18499 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-FILMOVE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022

  Η δράση Ταινίες σε Κίνηση θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους αντιπροσώπους πωλήσεων και τους θεατρικούς διανομείς ιδίως να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

 • MEDIA 360°

  Κλειστή

  Κωδικός: 18497 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-MEDIA360 | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Ο στόχος της υποστήριξης MEDIA 360° είναι να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ των υπαρχόντων οικοσυστημάτων, να αναπτύξει περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας, να επιτύχει οικονομίες κλίμακας σε διάφορες υποστηριζόμενες δραστηριότητες, να δημιουργήσει αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.
  Αυτή η δράση θα υποστηρίζει ένα πακέτο δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διευκόλυνση της δημιουργίας και προώθησης ευρωπαϊκού περιεχομένου ή/και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή επιχειρησειακών μοντέλων για τον οπτικοακουστικό τομέα.

 • Networks of European Festivals

  Κλειστή

  Κωδικός: 18490 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2022-FESTNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022

  Τα δίκτυα ευρωπαϊκών φεστιβάλ παρέχουν υποστήριξη σε συντονισμένες/συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών φεστιβάλ με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για μη εθνικό ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο και την προώθηση της κυκλοφορίας και της προβολής του.

 • European Cooperation projects Large Scale

  Κλειστή

  Κωδικός: 18348 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2022-COOP-3 | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022

  Αυτή η δράση αποσκοπεί στην επιδίωξη των στόχων του σκέλους CULTURE του προγράμματος, έργα που αφορούν αποκλειστικά οργανισμούς από τον οπτικοακουστικό τομέα και έργα αποκλειστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε έργα Large Scale.

 • European Cooperation projects Medium Scale

  Κλειστή

  Κωδικός: 18340 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2022-COOP-2 | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022

  Αυτή η δράση αποσκοπεί στην επιδίωξη των στόχων του σκέλους CULTURE του προγράμματος, έργα που αφορούν αποκλειστικά οργανισμούς από τον οπτικοακουστικό τομέα και έργα αποκλειστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε έργα Medium Scale.

 • European Cooperation projects Small Scale

  Κλειστή

  Κωδικός: 18333 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2022-COOP-1 | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022

  Αυτή η δράση αποσκοπεί στην επιδίωξη των στόχων του σκέλους CULTURE του προγράμματος, έργα που αφορούν αποκλειστικά οργανισμούς από τον οπτικοακουστικό τομέα και έργα αποκλειστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε έργα Small-scale.

 • European Co-development

  Κλειστή

  Κωδικός: 13043 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-CODEV | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021

  Ο στόχος της στήριξης της ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής που αναπτύσσουν έργα με ισχυρό διεθνές δυναμικό κοινού.

 • Audience Development and Film education

  Κλειστή

  Κωδικός: 13038 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2021

  Στόχος – αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Ενθάρρυνση του ενδιαφέροντος και αύξηση της γνώσης του κοινού για τις ευρωπαϊκές ταινίες και τα οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για την κινηματογραφική κληρονομιά
  • Ενίσχυση της πανευρωπαϊκής συνεργασίας για καινοτόμα έργα ανάπτυξης κοινού και κινηματογραφικής εκπαίδευσης, ειδικά με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων
  • Αυξήστε τον πανευρωπαϊκό αντίκτυπο και την προσέγγιση κοινού
  • Ανάπτυξη έργων κινηματογραφικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές περιοχές

 • Circulation of European literary works

  Κλειστή

  Κωδικός: 13034 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-LIT | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2021

  Αυτή η δράση θα υποστηρίξει έργα που μεταφράζουν, δημοσιεύουν, διανέμουν και προωθούν έργα μυθοπλασίας.

 • Ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την προώθηση αναδυόμενων καλλιτεχνών

  Κλειστή

  Κωδικός: 4026 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-PLAT | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2021

  Αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα που στοχεύουν στην αύξηση της προβολής και της κυκλοφορίας των ευρωπαίων αναδυόμενων καλλιτεχνών και έργων εκτός των συνόρων τους,  στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Ακόμη, επιδιώκει,  να αυξήσει την πρόσβαση και τη συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, καθώς και τη συμμετοχή και την ανάπτυξη του κοινού. Τέτοια σχέδια έχουν επίσης σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ στον πολιτιστικό τομέα.

 • Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ

  Κλειστή

  Κωδικός: 3991 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-FEST | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/08/2021

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να παρέχει υποστήριξη σε ευρωπαϊκά δίκτυα και φεστιβάλ, προβάλλοντας ένα σημαντικό ποσοστό μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων, διατηρώντας ταυτόχρονα την ταυτότητά τους και το μοναδικό τους προφίλ.

 • Ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς VOD

  Κλειστή

  Κωδικός: 3989 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-VODNET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2021

  Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων ευρωπαϊκών υπηρεσιών VOD.

 • Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 3983 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-COOP | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2021

  Η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα που περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία παικτών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, για την πραγματοποίηση ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.

 • Πανευρωπαϊκές πολιτιστικές οντότητες

  Κλειστή

  Κωδικός: 3980 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-PECE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/08/2021

  Αυτή η πρόσκληση υπόκειται κάτω από το υποπρόγραμμα Πολιτισμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και θα υποστηρίζει έργα που προτείνονται από πολιτιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ορχηστρών με καλλιτέχνες από τουλάχιστον 20 χώρες που θα έχουν ως στόχο να προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης, επαγγελματισμού και απόδοσης για νέους καλλιτέχνες υψηλού δυναμικού.

 • Ευρωπαϊκά δίκτυα πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών

  Κλειστή

  Κωδικός: 3975 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CULT-2021-NET | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/08/2021

  Η υποστήριξη στη δράση των Ευρωπαϊκών Δικτύων Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις, να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

 • Εργαστήριο Καινοτομίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 3971 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-CROSS-2021-INNOVLAB | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: Διατομεακό σκέλος | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2021

  Το Δημιουργικό Εργαστήριο Καινοτομίας θα δώσει κίνητρα στους παίκτες από διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με ένα πιθανό θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, σε πολλούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.

 • Ταινίες σε Κίνηση

  Κλειστή

  Κωδικός: 3966 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CREA-MEDIA-2021-FILMOVE | Όνομα Προγράμματος: Δημιουργική Ευρώπη | Υποπρόγραμμα: MEDIA (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/08/2021

  Η δράση αυτή ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους πράκτορες πωλήσεων και τους θεατρικούς διανομείς, ιδίως να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Ελληνικά