Ενημερωτικό Δελτίο – Απρίλης 2023


Ενημερωτικό Δελτίο – Απρίλης 2023

Ενημερωτικό Δελτίο – Απρίλης 2023

Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 για το Cluster 3: Civil Security for Society

Στις 31 Μαρτίου 2023, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) το νέο Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 για το Cluster 3: Civil Security for Society (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3: «Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία») του Προγράμματος-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία, «Ορίζοντας Ευρώπη». Το νέο Πρόγραμμα Εργασίας για το Cluster 3 περιλαμβάνει συνολικά 48 topics, και έχει προϋπολογισμό €367,8 εκατομμύρια.

Το κείμενο του Προγράμματος Εργασίας είναι διαθέσιμο εδώ, ενώ όλες οι επερχόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων είναι διαθέσιμες μέσω της Πύλης Funding & Tender Opportunities.

Στόχος του Cluster 3 είναι να προσφέρει νέες λύσεις σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών και την κυβερνοασφάλεια, την πρόληψη κινδύνων από  φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Επιπλέον, μαθαίνοντας μέσα από τις προκλήσεις που προέκυψαν κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, επιδιώκει στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και διατομεακών εργαλείων για την πρόληψη, μετριασμό και ετοιμότητα στη διαχείριση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών κρίσεων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων COST – 6 μήνες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους και στις ενδιαφερόμενες ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία νέων Δράσεων COST στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης (Open Callτου Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST (European Cooperation in Science & Technology) για το 2023, είναι η 25η Οκτωβρίου 2023, ώρα 12:00 το μεσημέρι (CEST).

To COST παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές / ερευνήτριες, προκειμένου να στηρίξει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Ειδικότερα, οι Δράσεις COST είναι διεπιστημονικά ερευνητικά δίκτυα που φέρνουν κοντά ερευνητές / ερευνήτριες ώστε να συντονίσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες πάνω σε ένα θέμα της επιλογής τους για 4 χρόνια. Οι Δράσεις COST είναι ανοικτές σε όλα τα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, συμπεριλαμβανομένων νέων και αναδυόμενων πεδίων. Η χρηματοδότηση καλύπτει δραστηριότητες δικτύωσης όπως συναντήσεις, μικρής διάρκειας επιστημονικές αποστολές, εκπαιδευτικά σχολεία, δραστηριότητες διάχυσης, εργαλεία εικονικής δικτύωσης κ.α.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

RENEWFM: Ο Μηχανισμός Χρηματοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΕΕ δημοσιεύει την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Μηχανισμού Χρηματοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΕΕ ξεκίνησε στις 18 Απριλίου 2023.
Η πρόσκληση θα υποστηρίξει νέα έργα ηλιακών φωτοβολταϊκών που βρίσκονται στη Φινλανδία με ελάχιστη ισχύ 5 MW και μέγιστη 100 MW.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

® Directorate General Growth, Ministry of Finance.
Copyright © 2023.

Facebook.