ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Εκπαίδευση: Προϋπολογισμός ρεκόρ ύψους 272 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των συμμαχιών μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων

Η Επιτροπή ανακοίνωσε μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus+ για τη συνέχιση της υλοποίησης της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια». Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 272 εκατ. ευρώ, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus+ του 2022 για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχει προθεσμία μέχρι τις 22 Μαρτίου 2022. Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, δήλωσε σχετικά: «Χάρη σε καινοτόμα και διαφοροποιημένα μοντέλα μακροπρόθεσμης ολοκληρωμένης συνεργασίας, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια προωθούν τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή ταυτότητα, ενώ επίσης βοηθούν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να κάνουν ένα σημαντικό άλμα όσον αφορά την ποιότητα, τις επιδόσεις, την ελκυστικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Η πρόσκληση αυτή αποτελεί ένα βήμα καθοριστικής σημασίας για τη στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό ένα βιώσιμο, ανθεκτικό και επιτυχημένο μέλλον.» Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα βοηθούμε περισσότερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να ενισχύσουν τις συμπράξεις τους με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να δημιουργήσουν νέες συμπράξεις, αξιοποιώντας από κοινού τα δυνατά τους στοιχεία. Τα ισχυρά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι επωφελή από πολλές απόψεις: εφοδιάζουν τους σπουδαστές τους, το προσωπικό τους και τους ερευνητές τους με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να καλύψουν τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Τα ισχυρά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι επίσης απαραίτητα για την ανάπτυξη ενός ισχυρού αισθήματος του ανήκειν στην Ευρώπη, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή.» Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στηρίζουν τη συστημική, διαρθρωτική και βιώσιμη συνεργασία μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, καλύπτοντας όλα τα καθήκοντά τους: εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία και υπηρεσίες στην κοινωνία. Με βάση την επιτυχία των πιλοτικών προσκλήσεων που δρομολογήθηκαν το 2019 και το 2020 και στηρίχθηκαν από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για την ερευνητική τους διάσταση, η πρόσκληση του 2022 έχει στόχο να διευκολύνει τη συνέχιση των προσπαθειών συνεργασίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν ήδη σε προηγμένες συμπράξεις σε θεσμικό επίπεδο, όπως αυτές που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης Erasmus+ του 2019 για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα προσφέρει την δυνατότητα να δημιουργηθούν εντελώς νέες συμμαχίες. Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε υφιστάμενες συμμαχίες. Για τη νέα αυτή πρόσκληση του 2022, οι χώρες της διαδικασίας της Μπολόνια που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ καλούνται να συμμετάσχουν στις συμμαχίες ως συνεργαζόμενοι εταίροι.

CulturEU: Στήριξη προς τον πολιτιστικό τομέα

Στις 29 Νοεμβρίου 2021, η Επιτροπή δρομολόγησε έναν νέο διαδραστικό οδηγό που χαρτογραφεί όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Στην πλατφόρμα ενιαίας εξυπηρέτησης CulturEU για τη χρηματοδότηση από την ΕΕ παρουσιάζονται συνολικά 75 ευκαιρίες χρηματοδότησης από 21 διαφορετικά προγράμματα της ΕΕ, μεταξύ αυτών τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη», «Ορίζων Ευρώπη», τα διαρθρωτικά ταμεία και το πρόγραμμα InvestEU. Κάθε ευρωπαϊκή πολιτιστική οντότητα θα μπορεί, με λίγα μόνο κλικ, να μάθει χάρη στο διαδραστικό διαδικτυακό αυτό εργαλείο ποια είναι η καταλληλότερη χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ.

Περισσότερα από 290 εκατ. ευρώ ενωσιακής χρηματοδότησης για έργα που αφορούν τη φύση, το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επενδυτικό πακέτο ύψους άνω των 290 εκατ. ευρώ για 132 νέα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE που αφορούν το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Αυτή η χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση ύψους 562 εκατ. ευρώ, με έργα σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Τα νέα έργα LIFE θα βοηθήσουν την Ευρώπη να γίνει μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, θέτουν τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε πορεία ανάκαμψης έως το 2030, και συμβάλλουν στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ ύστερα από την πανδημία Covid-19. Αυτή είναι η πρώτη δέσμη έργων που επελέγησαν στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού 2021–2027, κατά την οποία η χρηματοδότηση θα αυξηθεί κατά σχεδόν 60 %.

Μ’ αυτή τη νέα δέσμη μέτρων, η Επιτροπή προβλέπει να διαθέσει περίπου 223 εκατ. ευρώ για έργα με αντικείμενο το περιβάλλον και την αποδοτική χρήση των πόρων, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, καθώς και την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Επίσης, επενδύει περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ σε διάφορα έργα με αντικείμενο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή και την διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για τους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της κυβερνοασφάλειας και των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας

Στα μέσα Νοεμβρίου 2021, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρώτη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη». Της ανακοίνωσης προηγήθηκε η έγκριση των προγραμμάτων εργασίας που θα διαθέσουν σχεδόν 2 δισ. ευρώ για επενδύσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και σε οντότητες από άλλες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη». Οι εν λόγω επιχορηγήσεις θα εστιάζουν σε επενδύσεις άνω των 415 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2022 σε υποδομές υπολογιστικού νέφους και υπολογιστικής παρυφών, σε χώρους δεδομένων, σε τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), σε υποδομές κβαντικής επικοινωνίας, στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και σε έργα που προωθούν το ασφαλές διαδίκτυο και καταπολεμούν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και την παραπληροφόρηση. Επιπλέον, οι επενδύσεις για την κυβερνοασφάλεια θα συμπληρωθούν από επιχορηγήσεις ύψους 43 εκατ. ευρώ για την παροχή στήριξης στην κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας, καθώς και στην ανάπτυξη ενός δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού, που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, επίσης έως το τέλος του 2022. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τη δημιουργία και την ανάπτυξη του δικτύου του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH). Οι κόμβοι αυτοί θα στηρίξουν τις ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων και των νεοφυών επιχειρήσεων, και τον δημόσιο τομέα στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο αυτής της δέσμης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Περαιτέρω προσκλήσεις θα δημοσιευθούν στις αρχές του 2022.

Συμφωνία για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022

Το βράδυ της Δευτέρας, 15 Νοεμβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν, με βάση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε άτυπη πολιτική συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022. Πρόκειται για τον δεύτερο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Η συμφωνία αφορά αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 169,5 δισ. ευρώ και πληρωμές ύψους 170,6 δισ. ευρώ. Μόλις εγκριθεί, ο προϋπολογισμός θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους ώστε να συνεχίσει να αντιμετωπίζει την πανδημία του κορονοϊού και τις συνέπειές της, να δρομολογήσει τη βιώσιμη ανάκαμψη, καθώς και να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας και να δημιουργήσει νέες. Θα πυροδοτήσει ακόμα περισσότερες επενδύσεις σε μια πιο πράσινηψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη, προστατεύοντας παράλληλα τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς στις γειτονικές της χώρες και ανά τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/annual-eu-budget/all-annual-budgets/2022_en

® Directorate General Growth, Ministry of Finance.
Copyright © 2023.

Facebook.