Προηγούμενη Εκδηλώσεις

Views Navigation

Εκδήλωση Views Navigation

Σήμερα

Φόρουμ Smart Cities Marketplace – Προς μια δίκαιη και καθαρή αστική μετάβαση

Η εκδήλωση στοχεύει να αντιμετωπίσει κοινές προκλήσεις και να βασιστεί στις βέλτιστες πρακτικές σε συνεργασίες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων, καθώς και σε υποδείξεις χειρισμού κινδύνων. […]

Φόρουμ Smart Cities Marketplace – Προς μια δίκαιη και καθαρή αστική μετάβαση

Η εκδήλωση στοχεύει να αντιμετωπίσει κοινές προκλήσεις και να βασιστεί στις βέλτιστες πρακτικές σε συνεργασίες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων, καθώς και σε υποδείξεις χειρισμού κινδύνων. […]

Διεύρυνση της συμμετοχής και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

Αυτή η ημερίδα πληροφοριών στοχεύει να ενημερώσει τους (δυνητικούς) αιτούντες για δύο νέα θέματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας WIDERA του 2022. (Περισσότερες πληροφορίες στο ελληνικό […]

Ευκαιρία δικτύωσης: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Cluster 6 – Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για επικείμενη εκδήλωση δικτύωσης (Brokerage Event) με τίτλο “Social Sciences and Humanities in […]

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση Opportunities to Participate in COST – European Cooperation in Science & Technology Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, 11:00 – 13:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 17 Ιουνίου 2022, στις 11:00 π.μ. με 13:00 μ.μ., διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: “Opportunities to Participate in COST – European Cooperation in Science & Technology”. Στην εκδήλωση θα […]

Ελληνικά