Προσεχείς Εκδηλώσεις

Views Navigation

Εκδήλωση Views Navigation

Σήμερα

4ο Cyprus Talks Green

PwC Experience Center

Οι εταίροι του EIT Climate-KIC Cyprus Hub -Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Chrysalis LEAP και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου- σας προσκαλούν στο 4ο Cyprus Talks Green […]

Κοινή Ενημερωτική Εκδήλωση Ελλάδας – Κύπρου: «Επιχορηγήσεις ERC και Μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη»

Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ της Ελλάδας και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία […]

Ελληνικά