Συνέδριο και Εκδήλωση Δικτύωσης «From coalition to networking: How to overcome common challenges in Cluster 1 & Cancer Mission in Baltic region» Βίλνιους, Λιθουανία

Ημ/νία έναρξης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, 2023 09:00

Ημ/νία λήξης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, 2023 16:00

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Ερευνητικού Συμβουλίου της Λιθουανίας σε συνεργασία με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Λετονίας, της Εσθονίας και της Πολωνίας διοργανώνουν το συνέδριο και την εκδήλωση δικτύωσης με τίτλο: «From coalition to networkingHow to overcome common challenges in Cluster 1 & Cancer Mission in Baltic region».Η εκδήλωση απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι σχεδιάζουν να συμμετάσχουν σε Προσκλήσεις της Πολυτομεακής Προτεραιότητας της «Υγείας» του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τον Καρκίνο, με ιδιαίτερη έμφαση στους φορείς από τις χώρες της Βαλτικής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, με φυσική παρουσία, στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 8 Δεκεμβρίου 2023 (09.00-16.00).Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προσκεκλημένοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ερευνητικά ινστιτούτα στον τομέα της υγείας από τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Εσθονία, την Πολωνία και τη Νορβηγία καθώς και οργανώσεις ασθενών θα παρουσιάσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη συμμετοχή τους σε Προσκλήσεις του «Ορίζοντα Ευρώπη» και της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τον Καρκίνο και θα συζητήσουν σχετικές στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους.Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί και εκδήλωση δικτύωσης (brokerage event), με  σκοπό την εξεύρεση συνεργατών για συμμετοχή σε Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του «Ορίζοντα Ευρώπη» στον τομέα της υγείας και της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τον Καρκίνο. Σημειώνεται ότι μέρος του κόστους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην εκδήλωση μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα του ΙδΕΚ «Horizon Europe Travel Grants», ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ. Σημειώνεται ότι το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλλεται στο ΙδΕΚ το συντομότερο δυνατό και το αργότερο τρεις (3) εβδομάδες πριν την ημερομηνία έναρξης της υπό αναφορά εκδήλωσης.Περισσότερες πληροφορίες για την ημερήσια διάταξη είναι διαθέσιμες εδώ. Για εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στον σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία»:

 κ. Γιώργο Χρίστου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy και τηλέφωνο: 22205030 και

Δρ Ιωάννη Θεοδώρου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: itheodorou@research.org.cy και τηλέφωνο: 22205038