Ημέρα Πληροφοριών – Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης – Εθελοντισμός για την υποστήριξη των επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Ημερομηνία έναρξης: Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, 2022

Ημερομηνία λήξης: Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, 2022

Τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας στοχεύουν στη διατήρηση της ζωής, την πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την ενίσχυση της ικανότητας και της ανθεκτικότητας των ευάλωτων κοινοτήτων ή των κοινοτήτων που έχουν πληγεί από καταστροφές σε τρίτες χώρες. Η δράση αυτή δίνει την ευκαιρία σε νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών να συνεισφέρουν στην κοινωνία συμμετέχοντας σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες εθελοντικές δραστηριότητες.

Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση των φορέων που έχουν υποβάλει αίτηση για το σήμα ποιότητας για τον εθελοντισμό ανθρωπιστικής βοήθειας ή που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, θα εξετάσουμε το πλαίσιο πολιτικής, την πρόσκληση και τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και τη δράση είναι διαθέσιμες στον Οδηγό για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2022. Η πρόσκληση έχει ήδη δημοσιευτεί στην Πύλη Χρηματοδότησης & Διαγωνισμών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και δεν θα ηχογραφηθεί. Παρακαλούμε βρείτε παρακάτω τον σύνδεσμο για την εκδήλωση και την ατζέντα. Απαιτείται εγγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-day-european-solidarity-corps-volunteering-support-humanitarian-aid-operations_en

Ελληνικά