Ημερίδα ενημέρωσης αναφορικά με την 3η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Interreg Europe 2021-2027

Ημ/νία έναρξης: Τετάρτη 10 Απριλίου, 2024 08:00

Ημ/νία λήξης: Τετάρτη 10 Απριλίου, 2024 17:00

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024θα διοργανωθεί Ημερίδα Ενημέρωσης, στην Λευκωσία,  για την 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021-2027 η οποία θα προκηρυχθεί στις 19/3/24. Η Ημερίδα διοργανώνεται σε συνεργασία και με τη συμμετοχή της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος.

Η ημερίδα ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία.

Επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη για ενημέρωση. Μετά το γεύμα προνοείται συνάντηση μεταξύ ενδιαφερόμενων και του εκπροσώπου της Κοινής Γραμματείας για ανταλλαγή απόψεων.

Κατά την εγγραφή σας θα μπορείτε να κλείσετε slot διάρκειας 20′. Θα συζητηθούν περίπου 6 προτάσεις/ιδέες.

Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε εκ των προτέρων για την πρόθεση σας να συζητήσετε με την Κοινή Γραμματεία, αποστέλλοντας μια σύντομη περιγραφή της πρότασης που θέλετε να συζητήσετε στην Αγγλική στην ηλεκτρονική διεύθυνση (mayiomamitou@mof.gov.cy), έτσι ώστε να σταλεί στο πρόγραμμα για ενημέρωση.

Εγγραφές μπορούν να γίνονται στον πιο κάτω σύνδεσμο μέχρι και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 στις 9.00 π.μ.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXIRL2zc-AkeorJomHTbI3EYmOMhXX-IWmHcQQ2A-dUwyIsA/viewform?usp=sf_link

Λεπτομέρειες αναφορικά με την 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects

Info Day 10Apr24 3rd call Interreg Europe