ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)

Total Budget

€ 3.137 δις

Thematic Categories

  • Migration and Citizenship

Eligibility for Participation

  • NGOs

Call Opening Date

24/09/2021

Call Closing Date

24/09/2021
Programme/Sub-programme/Plan Calls
No calls found
English