ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)

Total Budget

€ Ανακοινώνεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Thematic Categories

  • Rural development
  • Audiovisual sector and Media

Eligibility for Participation

  • Private Bodies
  • Central Government
  • State-owned Enterprises
  • Large Enterprises
  • Non Profit Organisations
  • NGOs
  • Small and Medium Enterprises (SMEs)

Call Opening Date

24/09/2021

Call Closing Date

24/09/2021
Programme/Sub-programme/Plan Calls
No calls found
English