Συνεργασίες

Μπορείτε να υποβάλετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία με άλλους φορείς για υποβολή κοινής πρότασης, όπου αυτό απαιτείται από τα προγράμματα (Ανταγωνιστικά Προγράμματα και Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία). Μπορείτε επίσης να βρείτε οργανισμούς/φορείς που έχουν ήδη υποβάλει ενδιαφέρον για συνεργασία και ψάχνουν για συνεργάτες σε συγκεκριμένη πρόσκληση.Ενδιαφερόμενοι για συνεργασία

Μάθετε Περισσότερα

Προσθήκη νέου προφίλ συνεργασίας

Μάθετε Περισσότερα
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.