Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων - Μέτρα Ενιαίας Αγοράς

Θεματικές Κατηγορίες

  • Αγροτική Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

  • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (2 αποτελέσματα)


7η Προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α «Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3903 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων - Μέτρα Ενιαίας Αγοράς
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2017

Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας μέσω της παροχής στήριξης για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, υποδομές οινοποιίας ή/και εμπορίας οίνων.  

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.4 «ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4284 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων - Μέτρα Ενιαίας Αγοράς
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2018

Το Καθεστώς 16.4 παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του αγροδιατροφικού τομέα για τη δημιουργία τοπικών αγορών και άλλου είδους βραχέων αλυσίδων διάθεσης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.   Στόχοι του Καθεστώτος ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.