Τμήμα Περιβάλλοντος

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα εθνικά σχέδια/προγράμματα που προκηρύσσονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος


Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (6 αποτελέσματα)


Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου (2020)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5789 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υποπρόγραμμα: Τμήμα Περιβάλλοντος
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2020

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, και αφορά την παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων ...

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης–EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (2015)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3274 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υποπρόγραμμα: Τμήμα Περιβάλλοντος
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/05/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/11/2015

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών με την εγκαθίδρυση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS, (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) και τον περί της Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε ...

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης–EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (2016)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3436 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υποπρόγραμμα: Τμήμα Περιβάλλοντος
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/02/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2016

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών με την εγκαθίδρυση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS, (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) και τον περί της Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε ...

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης–EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (2017)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4124 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υποπρόγραμμα: Τμήμα Περιβάλλοντος
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/11/2017

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών με την εγκαθίδρυση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS, (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) και τον περί της Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε ...

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (2018)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5286 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υποπρόγραμμα: Τμήμα Περιβάλλοντος
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/11/2018

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών με την εγκαθίδρυση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS, (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) και τον περί της Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε ...

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου (2019)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5499 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υποπρόγραμμα: Τμήμα Περιβάλλοντος
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2019

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, και αφορά στην παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.