Προσκλήσεις Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας 2007-2013

Περίληψη

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (EΠΑΛ) 2007-2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και σε αυτό καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι στόχοι του αλιευτικού τομέα, καθώς και η στρατηγική επίτευξης τους για την περίοδο 2007-2013.Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης του ΕΠΑΛ ανέρχεται σε περίπου 39,5 εκ. ευρώ, όπου η κοινοτική και εθνική συμμετοχή ανέρχονται σε ποσοστό 50%, αντίστοιχα.

Οι στόχοι της πολιτικής για τον αλιευτικό τομέα κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνουν την ορθολογιστική διαχείριση των αλιευτικών πόρων, τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και του τομέα της μεταποίησης και εμπορίας, την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη βελτίωση των αλιευτικών υποδομών, αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον αλιευτικό τομέα.

 

 

 

 

 


Δικαιούχοι

  • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Εθνικά Σημεία Επαφής

Διαχειριστική Αρχή

Γ.Δ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης,

1409 Λευκωσία

Σημείο Επικοινωνίας:

Κα Κώστας Αντωνίου

[email protected]

Τηλ.: 22-602826

 

Ενδιάμεσος Φορέας

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

1416 Λευκωσία

Σημείο Επικοινωνίας:

Κα Νατάσα Παππουλή

[email protected]

Τηλ.: 22-807861

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/fisheries

 

Ιστοσελίδα

http://www.moa.gov.cy/opfΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (2 αποτελέσματα)


1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 4.1.1.3/01/05.2014 Σχέδιο Χορηγιών για Εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής (Ψαροταβέρνες) (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2681 Όνομα Προγράμματος: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Υποπρόγραμμα: Προσκλήσεις Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2014

Σκοπός του Σχεδίου είναι η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης της Ομάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εστιατόρια που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα αλιευτικά προϊόντα και χαρακτηρίζονται ως «Ψαροταβέρνες». Ταυτόχρονα το Σχέδιο στοχεύει στην αναβάθμιση των ...

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 3.1/04/08.2014 Σχέδιο Χορηγιών για Συλλογικές Δράσεις στον Αλιευτικό Τομέα

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3080 Όνομα Προγράμματος: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Υποπρόγραμμα: Προσκλήσεις Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/08/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2014

Στόχος της πρόσκλησης είναι η ένταξη έργων για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου με την άσκηση έντονης αλιευτικής πίεσης στον αναπαραγωγικό πληθυσμό του είδους, λίγο πριν και κατά την αναπαραγωγική περίοδο, στις κυριότερες αναπαραγωγικές περιοχές του είδους, από τον παράκτιο επαγγελματικό στόλο της ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.