ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 7ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2007-2013

Περίληψη

Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη αποτελεί το μεγαλύτερο κοινοτικό πρόγραμμα της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013. Υλοποιείται μέσω τεσσάρων ειδικών προγραμμάτων: Συνεργασίας, Ιδεών, Ανθρώπων και Ικανοτήτων.

Στην ιστοσελίδα καταγράφονται τέσσερεις προσκλήσεις του προγράμματος αυτού που αφορούν τα ειδικά προγράμματα Συνεργασίας (3 προσκλήσεις) και Ικανοτήτων (1 πρόσκληση). Οι θεματικές κατηγορίες των τεσσάρων αυτών προσκλήσεων αφορούν τις μεταφορές, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, βιομηχανία, ενέργεια και υγεία. Δικαιούχοι στις περιπτώσεις αυτές είναι: Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια, Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς, Κεντρική Κυβέρνηση, Mη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις.


Συνολικός Προϋπολογισμός

€50,500,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%-100%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Βιομηχανία
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταφορές

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής

01/01/2007

Λήξη Υποβολής

 31/12/2013

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]

http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (7 αποτελέσματα)


Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking Call for Proposals 2013 Part II (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2591 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 7ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/02/2014

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει του ετήσιου σχεδίου υλοποίησης 2013 της Κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου» (ΚΕ ΚΚΥ).

Clean Sky JTI 2013-03 (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2592 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 7ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/04/2014

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area WATER-3-2014, (2) Dissemination and exploitation, ICT, ...

Innovative Medicines Initiative 11th Call 2013

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2594 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 7ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2014

Στόχος του IMI είναι να προτείνει μια συντονισμένη προσέγγιση για την υπερνίκηση των εντοπισθέντων ερευνητικών φραγμών στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων για τους ασθενείς, με την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ...

CAREER DEVELOPMENT (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2593 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 7ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2014

Η πρόσκληση έχει ως στόχο να ενισχύσει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής για την υποστήριξη της ανάπτυξης της σταδιοδρομίας των ερευνητών σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ξεκινώντας από τη γνώση, τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά ενός μεμονωμένου ερευνητή, οι συμβουλές για την εξέλιξη ...

Heritage Plus call

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2677 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 7ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2014

Η πρόσκλησης «Heritage Plus» έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει καινούργιες συνεργασίες που βασίζονται στην έρευνα γνώσης για την προώθηση της αειφόρου χρήσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και έτσι να ανταποκριθεί στις κοινωνικές προκλήσεις και να συμβάλει στην ανάπτυξη ...

EURO-MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET Joint Activities and Beyond” 

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2916 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 7ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2015

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώvει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Κοινής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο “EURO-MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET Joint Activities and Beyond” (ERANETMED) ...

EURO–MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET Joint Activities and Beyond - ERANETΜΕD / Fostering sustainable water management for the economic growth of the Mediterranean region

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4063 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 7ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/07/2017

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την έρευνα και την καινοτομία στη Μεσόγειο και στην ενίσχυση των ευρωμεσογειακών ερευνητικών δικτύων που αντιμετωπίζουν την πρόκληση του ύδατος στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές των παράκτιων ζωνών και των νησιών. ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.