ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περίληψη

Ο τομέας Αθλητισμός έχει ως στόχο:

(α) την αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων του Τομέα όπως το στήσιμο αγώνων, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, ιδιαίτερα στον μαζικό αθλητισμό,

(β) την υποστήριξη της καλής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και της διπλής καριέρας για τους αθλητές,

(γ) την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της υγιεινής ζωής μέσα από τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.

 

Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το υποπρόγραμμα Αθλητισμός περιλαμβάνουν: (α) Συμπράξεις και (β) Μη κερδοσκοπικές Ευρωπαϊκές Αθλητικές διοργανώσεις.


Περιγραφή Προγράμματος

Συμπράξεις

Δικαιούχοι οργανισμοί για συμμετοχή στις Συμπράξεις είναι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί και Δημόσιοι φορείς του Τομέα, από οποιαδήποτε χώρα του Προγράμματος ή οποιαδήποτε χώρα εταίρο από όλο τον κόσμο.

Επιλέξιμες δραστηριότητες στα πλαίσια των Συμπράξεων είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

 • δικτύωση μεταξύ βασικών παραγόντων το τομέα
 • εντοπισμός και ανταλλαγή καλών πρακτικών
 • ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού
 • προώθηση συνεργιών μεταξύ του τομέα του Αθλητισμού και των τομέων της υγείας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της Νεολαίας
 • δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τη σημασία του Αθλητισμού και της σωματικής άσκησης
 • συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις, εκδηλώσεις που σχετίζονται με την προώθηση των πιο πάνω.

 

Μη κερδοσκοπικές Ευρωπαϊκές Αθλητικές διοργανώσεις

Επιλέξιμες δραστηριότητες στα πλαίσια της Δράσης είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

 • διοργάνωση της Αθλητικής δραστηριότητας
 • διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης για αθλητές, προπονητές και εθελοντές που σχετίζονται με την Αθλητική εκδήλωση
 • διοργάνωση παράπλευρων δραστηριοτήτων (συνέδρια, σεμινάρια κλπ.)
 • δραστηριότητες αξιολόγησης, προγραμματισμός μελλοντικών σχεδίων

Συνολικός Προϋπολογισμός

1,8%

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Συμπράξεις: Η επιχορήγηση καλύπτει μέχρι και 80% των συνολικών εξόδων, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα 500.000 Ευρώ. Μη κερδοσκοπικές Ευρωπαϊκές Αθλητικές διοργανώσεις: Η επιχορήγηση καλύπτει μέχρι και 80% των συνολικών εξόδων, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000.000 Ευρώ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αθλητισμός
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλ: +357 22 448 888

 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Tel: +357 22 402 644

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/sport/opportunities/index_en.htmΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (21 αποτελέσματα)


Sport actions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2416 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2014

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις.

Sport actions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2420 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2014

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

Sports Actions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2415 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2014

Συνεργασίες στον τομέα του αθλητισμού

Sport actions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2812 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/01/2015

Συνεργασίες στον τομέα του αθλητισμού [ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ]

Sport actions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2814 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/01/2015

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις [ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ]

Sport actions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2815 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2015

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις [ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ]

Sport actions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2813 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2015

Συνεργασίες στον τομέα του αθλητισμού  [ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ]

Sport Actions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3303 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/01/2016

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις.

Sport Actions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3304 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2016

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις.

Sport: Collaborative Partnerships/Small Collaborative Partnerships in the sport field and Not-for-profit European sport events NOT related to the 2016 European Week of Sport

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3430 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/02/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2016

Συνεργασίες στον τομέα του αθλητισμού  [ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ]

Sports actions - Collaborative partnerships

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3632 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/04/2017

Συμπράξεις συνεργασίας. Σκοπός τους είναι να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν κοινές δραστηριότητες για την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, και να αντιμετωπίσουν απειλές κατά της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού (ντόπινγκ ή στήσιμο αγώνων), να προωθήσουν τη διπλή σταδιοδρομία ...

Sports actions - Small collaborative partnerships

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3633 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/04/2017

Μικρές συμπράξεις συνεργασίας. Σκοπός τους είναι η προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης μέσω καινοτόμων πρακτικών, καθώς και η δημιουργία και ανάπτυξη διακρατικών δικτύων  στον τομέα του αθλητισμού. Οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας στοχεύουν στα εξής: Ενθάρρυνση της ...

Sports actions - Not-for-profit European sport events

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3634 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/04/2017

Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στόχος τους είναι η ενθάρρυνση της αθλητικής δραστηριότητας, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών, καθώς και η συμβολή στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού   Η διοργάνωση ...

Sport actions - Collaborative partnerships

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4495 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2018

Οι Δράσεις που υποστηρίζονται στο κεφάλαιο του Αθλητισμού στοχεύουν:    • στην αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων που θίγουν την ακεραιότητα του τομέα του αθλητισμού, όπως η χρήση απαγορευμένων ουσιών, το στήσιμο των αγώνων, της βίας καθώς επίσης και όλων των ειδών διακρίσεων και ...

Sport actions - Small collaborative partnerships

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4496 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2018

Οι Δράσεις που υποστηρίζονται στο κεφάλαιο του Αθλητισμού στοχεύουν:    • στην αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων που θίγουν την ακεραιότητα του τομέα του αθλητισμού, όπως η χρήση απαγορευμένων ουσιών, το στήσιμο των αγώνων, της βίας καθώς επίσης και όλων των ειδών διακρίσεων και ...

Sport actions - Not-for-profit European sport events

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4497 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2018

Οι Δράσεις που υποστηρίζονται στο κεφάλαιο του Αθλητισμού στοχεύουν:    • στην αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων που θίγουν την ακεραιότητα του τομέα του αθλητισμού, όπως η χρήση απαγορευμένων ουσιών, το στήσιμο των αγώνων, της βίας καθώς επίσης και όλων των ειδών διακρίσεων και ...

Erasmus+ Sport

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4943 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2018

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις.

Sport actions - Collaborative partnerships

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5372 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2018

Οι Δράσεις που υποστηρίζονται στο κεφάλαιο του Αθλητισμού στοχεύουν:    • στην αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων που θίγουν την ακεραιότητα του τομέα του αθλητισμού, όπως η χρήση απαγορευμένων ουσιών, το στήσιμο των αγώνων, της βίας καθώς επίσης και όλων των ειδών διακρίσεων και ...

Sport actions - Small collaborative partnerships

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5373 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2018

Οι Δράσεις που υποστηρίζονται στο κεφάλαιο του Αθλητισμού στοχεύουν:    • στην αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων που θίγουν την ακεραιότητα του τομέα του αθλητισμού, όπως η χρήση απαγορευμένων ουσιών, το στήσιμο των αγώνων, της βίας καθώς επίσης και όλων των ειδών διακρίσεων και ...

Sport actions - Not-for-profit European sport events

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5374 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2018

Οι Δράσεις που υποστηρίζονται στο κεφάλαιο του Αθλητισμού στοχεύουν:    • στην αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων που θίγουν την ακεραιότητα του τομέα του αθλητισμού, όπως η χρήση απαγορευμένων ουσιών, το στήσιμο των αγώνων, της βίας καθώς επίσης και όλων των ειδών διακρίσεων και ...

Sport Actions 2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5742 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2020

Οι ακόλουθες δράσεις στον τομέα του αθλητισμού υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος οδηγού προγράμματος:  1. συμπράξεις συνεργασίας 2. συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας 3. μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις. Οι δράσεις στον τομέα του αθλητισμού αναμένεται να ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.