ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Innovation Fund - INNOVFUND)

Περίληψη

Το Ταμείο Καινοτομίας-Innovation Fund είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα χρηματοδότησης στον κόσμο για την επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό μέσο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για την οικονομία, κάτω από τη Συμφωνία του Παρισιού και του στόχου της, η ΕΕ να καταστεί ουδέτερη ως προς το κλίμα έως το 2050.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου μπορεί να ανέλθει σε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με την τιμή του άνθρακα, αφού θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU Emissions Trading System).


Περιγραφή Προγράμματος

Το Ταμείο Καινοτομίας θα:

 • συμβάλει στη δημιουργία των κατάλληλων οικονομικών κινήτρων για έργα που επενδύουν τώρα στην επόμενη γενιά τεχνολογιών που απαιτούνται για τη μετάβαση σε μια ΕΕ χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
 • ενισχύσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, ενδυναμώνοντας τις εταιρείες της ΕΕ με ένα πλεονέκτημα πρώτης κίνησης ώστε να γίνουν παγκόσμιοι ηγέτες της τεχνολογίας,
 • στηρίξει καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλα τα κράτη μέλη κατά τα αρχικά στάδια και την πρόσβαση στην αγορά.

Προτεραιότητες

Το Ταμείο Καινοτομίας εστιάζει σε:

 • καινοτόμες τεχνολογίες και διαδικασίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που αντικαθιστούν τα προϊόντα μεγάλης έντασης άνθρακα
 • δέσμευση και χρήση άνθρακα (CCU)
 • κατασκευή και λειτουργία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS)
 • καινοτόμο παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • αποθήκευση ενέργειας.

Τι θα χρηματοδοτηθεί;

Το Ταμείο Καινοτομίας θα επικεντρωθεί σε εξαιρετικά καινοτόμες τεχνολογίες και μεγάλα εμβληματικά έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που μπορούν να επιφέρουν σημαντικές μειώσεις εκπομπών. Αφορά στο να μοιραστεί το ρίσκο με τους υπεύθυνους έργων για να βοηθήσει στην επίδειξη πρωτοπόρων εξαιρετικά καινοτόμων έργων.

Στοχεύει στη χρηματοδότηση μιας σειράς διαφορετικών έργων επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη ισορροπία ενός ευρέος φάσματος καινοτόμων τεχνολογιών σε όλους τους επιλέξιμους τομείς (βιομηχανίες έντασης ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, CCS και CCU) και όλα τα Κράτη Μέλη.

Ταυτόχρονα, τα έργα πρέπει να είναι αρκετά ώριμα όσο αφορά στον προγραμματισμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την οικονομική και νομική δομή.

Το Ταμείο θα υποστηρίξει επίσης οριζόντια έργα σχετικά με καινοτόμες λύσεις χαμηλού άνθρακα που οδηγούν σε μείωση των εκπομπών σε πολλούς τομείς, για παράδειγμα μέσω βιομηχανικής συμβίωσης.

Το Ταμείο είναι επίσης ανοιχτό σε έργα μικρής κλίμακας με συνολικό κόστος κεφαλαίου κάτω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούν να επωφεληθούν από απλουστευμένες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€10 δισ. (εκτίμηση για περίοδο μέχρι 2027)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το Ταμείο Καινοτομίας θα υποστηρίξει έως και το 60% του πρόσθετου κεφαλαίου και των λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με την καινοτομία. Οι επιχορηγήσεις θα εκταμιευθούν με ευέλικτο τρόπο βάσει των αναγκών χρηματοδότησης έργων, λαμβάνοντας υπόψη τα ορόσημα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Μέχρι το 40% των επιχορηγήσεων μπορούν να δοθούν με βάση προκαθορισμένα ορόσημα πριν την ολοκλήρωση του έργου.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2027

Εθνικά Σημεία Επαφής

Θεόδουλος Μεσημέρης
Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος
20 – 22, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου, 2414, Λευκωσία, Κύπρος
E-mail: [email protected]
Τηλ.: +357 22 408948

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-0Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (1 αποτελέσματα)


Innovation Fund Large Scale Projects

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5921 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Innovation Fund - INNOVFUND)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/10/2020

Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προτάσεων  στον τομέα καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας (IF). Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι: η υποστήριξη έργων που αποδεικνύουν εξαιρετικά καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες ή προϊόντα, τα οποία ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.