ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.


Ιστοσελίδα

www.onek.org.cyΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (1 αποτελέσματα)


«Πρωτοβουλίες Νέων»

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2444 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2008

Το Πρόγραμμα αφορά σε επιχορήγηση δραστηριοτήτων που διοργανώνονται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας από νέους και οργανωμένα σύνολα που εδρεύουν στην Κύπρο. Όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραμμα προσδιορίζονται στον Οδηγό του προγράμματος, τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.