ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περίληψη

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη αποτελεί συνέχεια των εξής τριών προγραμμάτων: Αστική Δικαιοσύνη, Ποινική Δικαιοσύνη και Πρόληψη της Τοξικομανίας, και Προγράμματα Πληροφόρησης (Civil Justice, Criminal Justice and Drug Prevention and Information Programmes).


Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων νομικών επαγγελματιών, και θα στηρίξει τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Η νομοθεσία της Ένωσης για τον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από το συμβατικό δίκαιο και αφερεγγυότητα σε δικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των θυμάτων. Το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη θα ενισχύσει την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή τους, και θα εξασφαλίσει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€378,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

5%-35% ανάλογα με ειδικούς στόχους

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Κερδοσκοπικοί οργανισμοί και φορείς θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο σε συνδυασμό με μη κερδοσκοπικούς ή δημόσιους οργανισμούς

Εθνικά Σημεία Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κυπριακή Δημοκρατία

Κωνσταντίνα Φιλίππου
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλ.: +357 22805955
Φαξ: +357 22518356
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

DG Justice
http://ec.europa.eu/justice/contact/index_en.htm

Ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/newsroom/just/news-overview.cfmΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (56 αποτελέσματα)


Call for proposals for operating grants for 2014 judicial cooperation in civil and/or in criminal matters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2684 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2014

Η πρόσκληση για τη δικαστική συνεργασία που αφορά αστικές ή / και ποινικές υποθέσεις έχει ως στόχο να χρηματοδοτεί τα δίκτυα των οποίων οι ιδρυτικοί σκοποί τους εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος "Δικαιοσύνη".

Call for proposals for operating grants for 2014 access to justice

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2685 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2014

Η πρόσκληση για τη δικαστική συνεργασία που αφορά αστικές ή / και ποινικές υποθέσεις έχει ως στόχο να χρηματοδοτεί τα δίκτυα των οποίων οι ιδρυτικοί σκοποί τους εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος "Δικαιοσύνη".

Training of national judges in EU competition law and judical cooperation between national competition law judges

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2712 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2014

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συγχρηματοδοτήσει έργα που αποσκοπούν στην προώθηση της δικαστικής συνεργασίας και της εκπαίδευσης των εθνικών δικαστών στο πλαίσιο της επιβολής των ευρωπαϊκών κανονισμών του ανταγωνισμού. Αυτό περιλαμβάνει δημόσιες και ιδιωτικές ...

Action grants to enhance the rights of persons suspected or accused of crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2750 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/08/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2014

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διακρατικά ή / και εθνικά Έργα που συμβάλλουν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των υπόπτων ή των κατηγορουμένων για εγκλήματα, σύμφωνα με τον ειδικό στόχο που έχει τεθεί για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική πρόσβαση στη ...

Framework Partnership Agreements 2015-2017 & Operating Grants 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2767 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2014

Η παρούσα πρόσκληση σκοπεύει στην υιοθέτηση τριετής συμφωνίας –πλαισίου εταιρικής σχέσης (2015-2017) και στην χορηγία επιχορηγήσεων των λειτουργικών εξόδων ευρωπαϊκών δικτύων για το 2015.

Action grants to support European judicial training

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2752 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/08/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2014

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διακρατικά Έργα που συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τον ειδικό στόχο που έχει τεθεί για την υποστήριξη και την ...

Transnational projects on children's rights in judicial proceedings

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2902 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2014

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σχέση με τα δικαιώματά τους σε δικαστικές διαδικασίες

National or transnational e-Justice project

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2901 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά ή εθνικά προγράμματα με στόχο τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους , συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και υποστήριξης  των δικαιωμάτων των θυμάτων της εγκληματικότητας, με ...

Action grants to support transnational projects in the area of EU drugs policy

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2754 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/08/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διακρατικά Έργα σύμφωνα με τον ειδικό στόχο που έχει τεθεί για την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία και τις πτυχές της πρόληψης του εγκλήματος που συνδέονται ...

Daphne call - National or transnational projects to support victims of violence and crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2914 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί , πρώτον, στο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που υποστηρίζουν τα θύματα της βίας , σύμφωνα με τον ειδικό στόχο του Προγράμματος για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια που αφορά στην πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά ...

Transnational projects linked to supporting victims of violence and national or transnational projects to promote access to criminal justice including to enhance the right of victims – Action grants 2014

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2768 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2015

Transnational project linked to children as victim of bullying at school in residential care setting and in detention – Action grants 2014

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2771 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2015

Actions grants to support transnational projects on promoting the quality of the national justice systems

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3215 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2015

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διακρατικά έργα για την προώθηση της ποιότητας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης , σύμφωνα με τον ειδικό στόχο της διευκόλυνσης της αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη από όλους.

Action grants to support projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3082 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2015

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ σε σχέση με τα δικαιώματα των υπόπτων ή κατηγορουμένων του εγκλήματος και στην προετοιμασία νέας δράσης της ΕΕ .

Action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3086 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/08/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2015

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς της αστικού δικαίου, του ποινικού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Action grants to support national or transnational e-Justice projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3087 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/01/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στο να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατγικής για  Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη 2014-2018 .

Support for judicial cooperation in criminal matters aiming to fight terrorism by preventing radicalisation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3375 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2016

Ο στόχος είναι η προώθηση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί τον βίαιο εξτρεμισμό και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας

Action grants to support transnational projects to support judicial cooperation in criminal matters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3092 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ .

Action grants to support national or transnational projects to support judicial cooperation in civil matters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3093 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του αστικού δικαίου της ΕΕ

TRAINING OF NATIONAL JUDGES IN EU COMPETITION LAW AND JUDICIAL COOPERATION BETWEEN NATIONAL JUDGES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2987 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/01/2016

Η κατάρτιση των εθνικών δικαστών μέσα από το πρόγραμμα της ΕΕ για το Νόμο για τον Ανταγωνισμό θα χρηματοδοτήσει έργα που εμπίπτουν στους στόχους και τις προτεραιότητες που καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων .

Actions grants to support national or transnational projects to enhance the rights of victims

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3088 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων της εγκληματικότητας .

Action grants to support transnational projects in the area of EU drugs policy

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3572 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διακρατικά Έργα σύμφωνα με τον ειδικό στόχο που έχει τεθεί για την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία και τις πτυχές της πρόληψης του εγκλήματος που συνδέονται ...

Call for proposals to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3543 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διακρατικά ή / και εθνικά Έργα που συμβάλλουν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των υπόπτων ή των κατηγορουμένων για εγκλήματα, σύμφωνα με τον ειδικό στόχο που έχει τεθεί για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική πρόσβαση στη ...

Actions grants to support national or transnational projects to enhance the rights of victims of crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3544 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων εγκλημάτων.

Action grants to support support national or transnational projects regarding the criminal justice response to prevent radicalisation leading to terrorism and violent extremism

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3539 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης θα είναι η εφαρμογή δράσεων που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα για την ασφάλεια όσον αφορά την ανταπόκριση της ποινικής δικαιοσύνης για την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και το βίαιο εξτρεμισμό

Call for proposals to support transnational projects on judicial training

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3540 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2016

Ειδικός στόχος : να στηρίξει και να προωθήσει την κατάρτιση των δικαστών , συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης σχετικά με τη νομική ορολογία , με σκοπό την προώθηση μιας κοινής νομικής και δικαστικής παιδείας

Action grants to support transnational projects to support judicial cooperation in civil matters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3537 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του αστικού δικαίου της ΕΕ

Action grants to support transnational projects to support judicial cooperation in criminal matters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3538 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2017

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ .

Call for proposals to support national or transnational e-Justice projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3542 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2017

Ειδικός στόχος : να διευκολυνθεί η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους , συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και της υποστήριξης των δικαιωμάτων των θυμάτων της εγκληματικότητας , με σεβασμό στα δικαιώματα της υπεράσπισης

Training of national judges in EU Competition Law

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3848 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2017

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η συγχρηματοδότηση σχεδίων για την επιμόρφωση των εθνικών δικαστών στον τομέα της επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει τη δημόσια και την ιδιωτική επιβολή τόσο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας όσο και της ...

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of access to justice

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3939 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να καθιερώσει τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με Ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στοχεύουν στην αποτελεσματική πρόσβαση των πολιτών στην δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και των ...

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of facilitating and promoting judicial cooperation in civil and/or criminal matters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3940 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να καθιερώσει τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με Ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στοχεύουν στην υποστήριξη της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Οι ετήσιες λειτουργικές επιχορηγήσεις που θα υπογραφτούν με βάση τα 4-ετή ...

Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4122 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2017

Τα σχέδια θα στηρίξουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται για/με τα παιδιά σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και την προστασία του παιδιού. Οι δραστηριότητες του έργου θα επικεντρωθούν στη θέσπιση ισχυρών εθνικών ή περιφερειακών μηχανισμών για την υποστήριξη των παιδιών που ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2017 / Action grants to support national or transnational e-Justice projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4034 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/07/2017

Ο στόχος είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης Στρατηγικής 2014-2018. Θα στηρίξει την υλοποίηση των έργων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, εφόσον έχουν ευρωπαϊκή διάσταση.

CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2017 / Action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4035 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2017

Ο κύριος στόχος είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4114 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2017

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι: Α) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των προσώπων που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για εγκληματικότητα (προτεραιότητα των διαδικαστικών δικαιωμάτων) και Β) συμβολή στην αποτελεσματική και ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2017 / Action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4033 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2017

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι: α) να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των υπόπτων ή κατηγορουμένων εγκλημάτων (με προτεραιότητα τα διαδικαστικά δικαιώματα), και β) να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική ...

SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4129 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017

Ο ειδικός στόχος των υποστηρικτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά είναι η υποστήριξη σχεδίων στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά όσον αφορά τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας και πρόληψης του εγκλήματος που συνδέονται στενά με τον γενικό στόχο του προγράμματος, που δεν ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2017 / Action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4036 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017

Ο στόχος είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς του αστικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τους καταναλωτές), του ποινικού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαστικής δεοντολογίας και του κράτους δικαίου, ...

Training of national judges in EU Competition Law

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5136 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/04/2018

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η συγχρηματοδότηση σχεδίων για την επιμόρφωση των εθνικών δικαστών στον τομέα της επιβολής κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει τη δημόσια και την ιδιωτική επιβολή τόσο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας όσο και της ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2018 / Restricted call to members of the European Judicial Network in civil and commercial matters and to the national authorities, courts and professional association

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5153 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/06/2018

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2018 / Call for proposals for action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5154 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/06/2018

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2018 / Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5155 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2018

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2018 / Action grants to support national or transnational e-Justice projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5156 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2018

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2018 / Action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5157 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων ...

Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5326 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/09/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2019

Ο ειδικός στόχος των υποστηρικτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά είναι η υποστήριξη σχεδίων στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά όσον αφορά τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας και πρόληψης του εγκλήματος που συνδέονται στενά με τον γενικό στόχο του προγράμματος, που δεν ...

Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5421 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2019

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι: α) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των προσώπων που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για εγκληματικότητα (προτεραιότητα των διαδικαστικών δικαιωμάτων), β) συμβολή στην αποτελεσματική και ...

Capacity building for litigating cases relating to democracy, rule of law and fundamental rights violations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5459 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2019

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: • Να ενισχυθεί η γνώση και η ικανότητα των νομικών επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητα όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να συμμετέχουν ...

Call for proposals for action grants to support national or transnational e-Justice projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5434 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και του σχεδίου δράσης 2019-2023. Θα υποστηρίξει την υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πύλης για την ηλεκτρονική ...

Call for proposals for action grants to support national and transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5429 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις

Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5435 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2019

Στόχος της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς του αστικού δικαίου, του ποινικού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαστικής ηθικής και του κράτους δικαίου, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των ...

Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5696 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/01/2020

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στον τομέα των ναρκωτικών.

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance rights of persons suspected or accused of crime and the rights of the victims of crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5760 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι: α) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των προσώπων που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για εγκληματικότητα (προτεραιότητα των διαδικαστικών δικαιωμάτων), β) συμβολή στην αποτελεσματική και ...

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals for action grants to support national or transnational e-justice projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5761 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2020

Ο βασικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και του σχεδίου δράσης 2019-2023, υποστηρίζοντας την υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, δεδομένου ...

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5769 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2020

Κύριος στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις ενισχύοντας έτσι την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5762 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/05/2020

Στόχος είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς του αστικού δικαίου, του ποινικού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τη δικαστική ηθική και τα ζητήματα που συνδέονται με το κράτος ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.