ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περίληψη

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.


Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:

 • Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.
 • Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.
 • Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης ,ανταλλαγές ,καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ.
 • Παροχή υποστήριξης σε κύριους εταίρους όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία και πολιτικές.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€439,470,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

43%-57% ανάλογα με ομάδα ειδικών στόχων

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Εθνικά Σημεία Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κυπριακή Δημοκρατία

Κωνσταντίνα Φιλίππου
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλ.: +357 22805955
Φαξ: +357 22518356
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

DG Justice: http://ec.europa.eu/justice/contact/index_en.htm

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htmΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (73 αποτελέσματα)


Call for proposals for operating grants for 2014 DAPHNE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2686 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2014

Η πρόσκληση Daphne έχει ως στόχο να χρηματοδοτήσει τα δίκτυα των οποίων οι ιδρυτικοί σκοποί τους εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος REC.

Call for proposals for operating grants for 2014 rights of the child

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2688 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2014

Η πρόσκληση Rights (Δικαιώματα) έχει ως στόχο να χρηματοδοτήσει τα δίκτυα των οποίων οι ιδρυτικοί σκοποί τους εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος REC.

Action grants to support projects to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2753 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/08/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/11/2014

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διακρατικά Έργα που είναι σύμφωνα με τον ειδικό στόχο του Προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας.

Project(s) for a web-based platform on female genital mutilation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2911 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει το ένα ή πολλά διακρατικά σχέδια για την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας γνώσης σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών .

Transnational projects to build capacity for professionals in the area of rights of the child

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2908 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2015

H παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που υποστηρίζουν τα ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας του παιδιού και να αυξήσει την ικανότητα των επαγγελματιών νομικών που εκπροσωπούν τα παιδιά σε δικαστικές διαδικασίες.

Action grants to support national and transnational projects projects aiming to promote Union citizenship

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2907 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί να συγχρηματοδοτήσει ή / διακρατικά και εθνικά προγράμματα που συμβάλλουν στην προώθηση και ενίσχυση της άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ.

Daphne call - National or transnational projects to support victims of violence and crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2913 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί , πρώτον, στο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που υποστηρίζουν τα θύματα της βίας , σύμφωνα με τον ειδικό στόχο του Προγράμματος για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια που αφορά στην πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά ...

Daphne call - Transnational projects linked to children as victims of bullying

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2912 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2015

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που συνδέονται με τα παιδιά ως θύματα εκφοβισμού στο σχολείο, σε συνθήκες φροντίδας κατοικιών και όταν βρίσκονται υπό κράτηση , σύμφωνα με τον ειδικό στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών , των ...

Restricted call for proposals (the EU Member States + Iceland and Liechtenstein) - Projects to support equal economic independence of women and men

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2945 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2015

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στη συγχρηματοδότηση έργων τα οποία προάγουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Daphne call – Transnational projects on violence against women, young people and children linked to harmful practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2981 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2015

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια για την πρόληψη, την ενημέρωση σχετικά και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών , των νέων και των παιδιών που συνδέονται με επιβλαβείς πρακτικές .

Projects to support activities on non-discrimination and Roma integration

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3020 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/05/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2015

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει εθνικά ή διακρατικά σχέδια για την αποφυγή διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά, σύμφωνα με τον ειδικό στόχο την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω φύλου , φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής , ...

Action grants - restricted call (Member-States) to support MS activities to promote Roma integration

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3083 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίξει τη δημιουργία ή την ενίσχυση της εθνικής διαβούλευσης διαδικασιών μέσω Εθνικών πλατφορμών Ρομά από την Εθνικά σημεία επαφής Ρομά .

Call for proposals to support national projects on a mutually recognised European Disability Card and associated benefits

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3160 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2015

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας, που θα συνεπάγεται την αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασης της αναπηρίας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη . Η κάρτα αυτή θα επιτρέπει στα άτομα με αναπηρίες από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη που ταξιδεύουν ...

Daphne: Actions grants to support transnational projects to combat sexual harassment and sexual violence against women

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3085 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2015

Η πρόσκληση έχει στόχο τη συγχρηματοδότηση διακρατικών σχεδίων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, σύμφωνα με τον ειδικό στόχο της πρόληψης και της καταπολέμησης όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των ...

Call for Proposals for Operating Grants for 2016 open to EU-level networks active in the area: "rights of persons with disabilities" and having signed a Framework Partnership Agreement 2015-2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3233 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/08/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην παροχή χορηγιών λειτουργίας για το 2016 στο πλαίσιο των συμφωνιών -πλαίσιο εταιρικής σχέσης για την περίοδο 2015 - 2017 για τη μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δικτύων που δραστηριοποιούνται στην προώθηση των ...

Action grants - restricted call for running 116 000 hotlines for missing children

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3084 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων πρόκειται να συγχρηματοδοτήσει δραστηριότητες των οργανώσεων οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί από εθνικές αρχές να λειτουργήσουν 116 000 ανοικτές γραμμές επικοινωνίας για εξαφανισμένα παιδιά.

Action grants to support transnational projects to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3380 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/02/2016

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά έργα, τα οποία είναι υποστηρικτικά προς στους ειδικούς στόχους του προγράμματος, για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών διακρίσεων. 

Action grants to support transnational projects on the elimination of corporal punishment for children

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3090 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της βίας με τη μορφή σωματικής τιμωρίας κατά των παιδιών και για την προστασία των παιδιών-θυμάτων αυτών των μορφών βίας

Action grants to support transnational projects linked to supporting victims of violence

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3091 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2016

Στόχος της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων βίας και την επιβολή της νομοθεσίας για την υποστήριξη των θυμάτων αυτών .

Action grants to support national and transnational projects on non-discrimination and Roma integration

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3389 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2016

Στην παρούσα πρόσκληση, η Επιτροπή επιθυμεί να υποστηρίξει δραστηριότητες που να αφορούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο διακρίσεων: φυλετικές ή εθνοτικές μειονότητες, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι / νέοι, θρησκευτικές μειονοτητες και ΛΟΑΤ .

Action grants to support transnational projects aiming to build capacity for professionals in child protection systems and legal professionals representing children in legal proceedings

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3089 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους επαγγελματίες στον τομέα των συστημάτων προστασίας του παιδιού και τους επαγγελματίες σε νομικά θέματα που εκπροσωπούν τα παιδιά στις δικαστικές διαδικασίες , με την προώθηση ορθών πρακτικών όσον αφορά την ...

Action grants to support transnational projects to promote good practices on gender roles and to overcome gender stereotypes in education, training and in the workplace

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3096 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων τα οποία παρουσιάζουν καινοτόμες λύσεις σε σχέση με τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό διαχωρισμό στην αγοράς εργασίας , την προώθηση ορθών πρακτικών σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων με στόχο να ξεπεραστούν τα στερεότυπα ...

Action grants to support national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation and on underreporting

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3094 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2016

Στόχος της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην υποστήριξη των θυμάτων της βίας , ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ φορέων και τη  διεπιστημονική συνεργασία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και / ή των παιδιών , και να επιφέρει μεγαλύτερη συχνότητα ενημέρωσης για τις εν λόγω ...

Call for proposals to support integrated and multidisciplinary child-centred approaches to child victims of violence

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3548 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2016

Ειδικός στόχος : Δάφνη - για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών , καθώς και τη βία ενάντια σε άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο , σε συγκεκριμένες ομάδες σε κίνδυνο βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων , και την προστασία των θυμάτων τέτοιων ...

Call for proposals to support capacity building on rights of the child and child protection for professionals in asylum and migration

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3549 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2016

Ειδικός στόχος : η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

Action grants to support Member States’ authorities in the identification and exchange of best practice to ensure correct and full implementation of the EU Framework Decision on combatting racism and xenophobia by means of criminal law

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3570 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/01/2017

Η προτεραιότητα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση της ταυτότητας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δημόσιων αρχών που φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τα εγκλήματα μίσους και λεκτικού μίσους , και ιδίως των ...

Support dialogue and exchange of best practice in fostering tolerance and mutual respect

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3571 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/01/2017

Ο διάλογος και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών θα βοηθήσει τα κράτη μέλη και τoυς επαγγελματίες στην προώθηση της ανοχής και του αμοιβαίου σεβασμού.

Action grants to foster the successful inclusion and participation of European citizens in their host EU country's civic and political life

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3551 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Ειδικός στόχος : να προωθήσει και να ενισχύσει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης

Action grants to explore the role of internet tools in stimulating democratic participation and to investigate how digital tools can contribute to the stronger and longer-term engagement of citizens, under a Pilot Project "E-voting: making the best use of modern technologies for more active and democratic voting procedures"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3605 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2017

Διερευνώντας τον ρόλο των διαδικτυακών εργαλείων για την τόνωση της δημοκρατικής συμμετοχής και διερεύνηση του κατά πόσο πώς τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να συμβάλουν στην ισχυρότερη και πιο μακροπρόθεσμη δέσμευση των πολιτών.

Call for proposals to support training activities on the data protection reform

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3550 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2017

Ειδικός στόχος : να συμβάλει στην εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων

Pilot Project "Europe of diversities"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3604 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2017

Στόχος του πιλοτικού προγράμματος για την «Ευρώπη των διαφορών» είναι να ενισχυθεί το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Ενωμένοι στην πολυμορφία»,  τόσο σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο

Call for proposals to promote the access to justice and support of victims of gender-based violence and the treatment of perpetrators

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3546 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2017

Ειδικός στόχος Δάφνη - για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, καθώς και την καταπολέμηση της βίας ενάντια σε άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο, σε συγκεκριμένες ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων. Ο στόχος ...

Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based violence as a way to prevent it at an early stage

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3547 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2017

Ειδικός στόχος : Δάφνη - για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών , καθώς και τη βία ενάντια σε άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο , σε συγκεκριμένες ομάδες σε κίνδυνο βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων , και την προστασία των θυμάτων τέτοιων ...

Call for proposals to support national or transnational projects on nondiscrimination and Roma integration

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3552 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2017

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει εθνικά ή διακρατικά σχέδια για την αποφυγή διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά, σύμφωνα με τον ειδικό στόχο για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ...

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the fields covered by the specific objective Rights of the child

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3934 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση θα υποστηρίξει τα δίκτυα των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος και τα οποία θα εφαρμόσουν μεταξύ άλλων: αναλυτικές δραστηριότητες, δραστηριότητες κατάρτισης, αμοιβαία μάθηση, διάδοση ορθών και υποσχόμενων πρακτικών, συνεργασία, ...

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the fields covered by the specific objectives Daphne

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3935 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να καθιερώσει τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με Ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών ή/και γυναικών, και να προστατέψει τα θύματα βίας. Οι ετήσιες επιδοτήσεις που θα δοθούν για τα Πλαίσια-Συμφωνίες ...

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of non-discrimination

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3936 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να καθιερώσει τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με Ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στοχεύουν στην προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής για την μη-διάκριση. Η ετήσια επιδότηση λειτουργίας που θα δοθεί με βάση τα Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης θα ...

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of equality between women and men

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3937 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να καθιερώσει τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με Ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και της ισότητας των φύλων. Οι ετήσιες επιχορηγήσεις που θα δοθούν με βάση τα Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης ...

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of racism, xenophobia, homophobia or other forms of intolerance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3938 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να καθιερώσει τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με Ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, όσο επίσης και στην πρόληψη και την καταπολέμηση των ...

Call for proposals to improve the inclusion of mobile EU citizens and their political and societal participation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4123 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2017

Ο στόχος είναι να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την κινητικότητα εντός της ΕΕ, ενώ, επίσης, την προώθηση και τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ και των μελών των ...

Restricted call for proposals to support National Roma platforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4111 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2017

Η προτεραιότητα αυτής της περιορισμένης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης, είναι να στηρίξει τη δημιουργία ή την ενίσχυση των εθνικών διαδικασιών διαβούλευσης στα κράτη μέλη μέσω εθνικών πλατφορμών για τους Ρομά που συγκαλούνται και διοικούνται από εθνικά σημεία επαφής για τους ...

Restricted call for proposals for public authorities on preventing and combating racism, xenophobia and other forms of intolerance, and in particular hate crime and hate speech

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4112 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/11/2017

Η περιορισμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να βοηθήσει τις αρχές των κρατών μελών στην ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών για την αποτελεσματική πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, και ιδίως εγκλημάτων μίσους και ρητορική μίσους. Η ...

Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4113 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/11/2017

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη σχεδίων που συμβάλλουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας. Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων μπορούν να διερευνήσουν τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων και μορφών ...

Support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4110 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/11/2017

Η παρούσα πρόσκληση θα αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση εθνικών ή διακρατικών σχεδίων με στόχο: 1. Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού στην κοινωνία και προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ. 2. Προώθηση της διαχείρισης της πολυμορφίας στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα: ...

Prevent and combat gender-based violence and violence against children

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4109 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2017

Προτεραιότητες αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι: 1.1 Πρόληψη της βίας με βάση το φύλο: Η έμφαση δίνεται στην πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή στην αλλαγή κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών, προκειμένου να τερματιστεί η ανοχή όλων των μορφών βίας. 1.2 Προστασία και υποστήριξη των θυμάτων ...

Ensure the highest level of protection of privacy and personal data

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4118 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2018

Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής Juncker, η μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία μιας «Συνδεδεμένης Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς» και ενός «Χώρου Δικαιοσύνης και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που Βασίζονται στην αμοιβαία ...

Restricted call for proposals to address gender gaps over the life-cycle

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4117 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2018

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη σχεδίων από τα κράτη μέλη που αναλύουν τα υφιστάμενα κενά μεταξύ των φύλων και αναπτύσσουν αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους, ιδίως το χάσμα μεταξύ των φύλων στις συντάξεις. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος των έργων είναι να συμβάλει στη μείωση του ...

Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child - putting in place robust national or regional integrated mechanisms to support children ageing out of/leaving alternative care

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5158 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2018

Τα έργα πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται για και με τα παιδιά για τα δικαιώματα των παιδιών και της παιδικής προστασίας: οι δραστηριότητες του σχεδίου επικεντρώνονται στη δημιουργία ισχυρών εθνικών ή περιφερειακών ολοκληρωμένων μηχανισμών για την ...

Call for proposals to improve the inclusion of mobile EU citizens and their political and societal participation and to support and enhance the democratic participation of mobile EU citizens, particularly in underrepresented groups

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5159 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2018

O στόχος είναι να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την κινητικότητα εντός της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα προωθούν και θα διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας από τους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των ...

Call for proposals to address: a) equal participation of women and men in public fora, in leadership positions in politics and in the corporate sector b) to support public authorities and civil society in relation with the New Start to Support Work-Life Balance for Parents and Carers Initiative

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5162 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/06/2018

Στόχος της πρόσκλησης / θέματος είναι η υποστήριξη έργων προώθησης της ισότητας γυναικών και ανδρών σε δημόσιες συζητήσεις, σε ηγετικές θέσεις στην πολιτική και στον εταιρικό τομέα. Στόχος της πρόσκλησης / θέματος είναι η στήριξη σχεδίων που αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας της ...

Restricted call for proposals for public authorities on preventing and combating racism, xenophobia and other forms of intolerance, and in particular hate crime and hate speech

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5165 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2018

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων των δημοσίων αρχών των κρατών μελών που αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας και ειδικότερα στη βελτίωση της αντίδρασης των αρχών σε εγκλήματα μίσους και μέσω: του ...

Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5163 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2018

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη σχεδίων που εστιάζονται στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, μέσω: της βελτίωση της αντιμετώπισης του εγκλήματος μίσους και της ομιλίας μίσους μέσω του ποινικού δικαίου; της υποστήριξης θυμάτων ...

Call for proposals to support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5166 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/10/2018

Αυτή η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει δραστηριότητες σχετικά με: συλλογή δεδομένων και την έρευνα για παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων; την κατάρτιση των επαγγελματιών;  την αμοιβαία μάθηση, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την συνεργασία, ...

Call for proposals to monitor, prevent and counter hate speech online

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5164 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/10/2018

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παρακολούθηση, την πρόληψη και την καταπολέμηση του διαδικτυακού μίσους θα υποστηρίξει τις ακόλουθες προτεραιότητες: Έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη, μελέτη και ανάλυση του κοινωνιολογικού τοπίου και των τάσεων της διαδικτυακής ομιλίας μίσους. Έργα ...

Restricted call for proposals to support National Roma platforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5167 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2018

Η προτεραιότητα αυτής της περιορισμένης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσεων που θα στηρίζουν τη δημιουργία ή την ενίσχυση των εθνικών διαδικασιών διαβούλευσης στα κράτη μέλη μέσω εθνικών πλατφορμών για τους Ρομά, τα οποία συγκαλούνται και διοικούνται από τα εθνικά σημεία επαφής ...

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5161 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/11/2018

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων και πρακτικών έργων που εξασφαλίζουν τα μέγιστα απτά και αποδεδειγμένα οφέλη και επιπτώσεις στη ζωή των δικαιούχων.

Call for proposals to improve the awareness on EU citizenship rights and inclusion of mobile EU citizens and to support coordination among national authorities competent in electoral matters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5432 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να προωθήσει και να ενισχύσει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης.

Restricted call for proposals to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders on the new data protection legislation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5433 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην εξασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, μέσω της υποστήριξης των Εθνικών Αρχών προστασίας δεδομένων ώστε να προσεγγίσουν και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες για τη συμμόρφωση ...

Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance and to monitor, prevent and counter hate speech online

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5439 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2019

Στόχος της πρόσκλησης είναι η πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας.

Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child and child-friendly justice

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5430 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2019

Στόχος της πρόσκλησης είναι η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Ως αναπόσπαστο μέρος του φιλικού προς τα παιδιά δικαιοσύνης, η παρούσα πρόσκληση έχει τις εξής προτεραιότητες: Να συστηματοποιήσει και να αναπτύξει περαιτέρω υποστηρικτικά τεκμήρια σε παιδιά που εμπλέκονται σε ...

Restricted call for proposals to national authorities on closing gender gaps over the life cycle - work-life balance for women and men - a better sharing of care

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5438 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2019

Στόχος της πρόσκλησης είναι να προωθήσει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και να προωθήσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

Call for proposals to prevent and combat all forms of violence against children, young people and women

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5436 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2019

Στόχος της πρόσκλησης είναι να προληφθούν και να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, καθώς και η βία κατά άλλων ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδίως των ομάδων που κινδυνεύουν από βία σε στενές σχέσεις και να προστατευθούν τα θύματα τέτοιων ...

Call for proposals to promote the effective implementation of the principle of non-discrimination

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5437 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2019

Στόχος της πρόσκλησης είναι να προωθηθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και να σέβεται την αρχή της μη διάκρισης.

Restricted call for proposals to support National Roma platforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5446 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2019

Οι εθνικές πλατφόρμες για τους Ρομά αναμένεται να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τον διάλογο, την αμοιβαία μάθηση, τη συνεργασία και την επανεξέταση των πολιτικών μεταξύ όλων των εθνικών φορέων. Η ένταξη των Ρομά, ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων, ενθαρρύνεται. Σκοπός των εθνικών πλατφόρμφων ...

Call for proposals for action grants for limiting dual quality and strengthening consumer organisations in the EU

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5577 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/11/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου «Περιορισμός της διπλής ποιότητας και ενίσχυση των οργανώσεων καταναλωτών στην ΕΕ», αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων των καταναλωτών όσον αφορά στη δοκιμή και σύγκριση των βασικών καταναλωτικών ...

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals to improve the awareness on EU citizenship rights and inclusion of mobile EU citizens and to support coordination among national authorities competent in electoral matters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5764 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να προωθήσει και να ενισχύσει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης.

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals to prevent and combat all forms of violence against children, young people and women

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5765 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020

Στόχος της πρόσκλησης είναι να προληφθούν και να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, καθώς και η βία κατά άλλων ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδίως των ομάδων που κινδυνεύουν από βία σε στενές σχέσεις και να προστατευθούν τα θύματα τέτοιων ...

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals to promote the effective implementation of the principle of non-discrimination

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5766 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020

Στόχος της πρόσκλησης είναι να προωθηθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και να σέβεται την αρχή της μη διάκρισης.

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders on the new data protection legislation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5771 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην εξασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, μέσω της υποστήριξης των Εθνικών Αρχών προστασίας δεδομένων ώστε να προσεγγίσουν και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες για τη συμμόρφωση ...

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals on closing gender gaps over the life-course: addressing gender equality and empowerment of women and girls through tackling gender stereotypes in education and early childhood care and in educational and career choices in a digitalised world

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5772 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020

Στόχος της πρόσκλησης είναι να προωθήσει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και να προωθήσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance and to monitor, prevent and counter hate speech online

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5767 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2020

Στόχος της πρόσκλησης είναι η πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας.

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5763 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/05/2020

Προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή των παιδιών στη δημοκρατική και πολιτική ζωή της ΕΕ, η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες προτεραιότητες: Να αυξηθεί η γενική ευαισθητοποίηση και η γνώση, τόσο σε γενικό επίπεδο αλλά και μεταξύ των παιδιών, των δικαιωμάτων ...

Call for proposals for action grants 2020 / Call for proposals limited/restricted to National Roma Platforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5773 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/05/2020

Οι εθνικές πλατφόρμες για τους Ρομά αναμένεται να προωθήσουν και να διευκολύνουν τον διάλογο, την αμοιβαία μάθηση, τη συνεργασία, την επανεξέταση της πολιτικής μεταξύ όλων των εθνικών φορέων. 


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.