ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2020

Περίληψη

Το πρόγραμμα «Περικλής 2020», είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την ενίσχυση της προστασίας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Το πρόγραμμα στοχεύει στην καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ τόσο στην Ευρώπη όσό και διεθνώς. Χρηματοδοτεί τις ανταλλαγές, τη βοήθεια και την κατάρτιση των αρμόδιων αρχών, των τραπεζών και άλλων που εμπλέκονται στην προστασία των κερμάτων και χαρτονομισμάτων του ευρώ. Με γενικό στόχο την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη, το πρόγραμμα Περικλής στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και στο να δράσει ως καταλύτης για τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των σχετικών δομών και του προσωπικού. Επιδιώκει επίσης να βελτιώσει τη γενική κατανόηση των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών νόμων και εργαλείων.


Περιγραφή Προγράμματος

Τα έργα που χρηματοδοτούνται, στο πλαίσιο του προγράμματος "Περικλής", περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ένα σεμινάριο για την «κοινοτική στρατηγική για την προστασία του ευρώ στην περιοχή της Μεσογείου», ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων, σχετικά με την παραχάραξη χαρτονομισμάτων στη Λατινική Αμερική, και μια σειρά από ανταλλαγές προσωπικού μεταξύ των αρχών, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Υποστηριχτικές  Δράσεις

Δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών

  • Δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία του ευρώ
  • Κατάρτιση σχετικά με τη νομοθεσία, τη συνεργασία, την έρευνα και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του ευρώ
  • Ανάπτυξη και ενίσχυση των μηχανισμών και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
  • Αγορά εξοπλισμού για χρήση από εξειδικευμένους κατά της παραχάραξης οργανισμούς σε τρίτες χώρες για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη

Συνολικός Προϋπολογισμός

€7,344,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%-90%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Εθνικά Σημεία Επαφής

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Εγκληματολογικό Εργαστήριο Κυπριακής Αστυνομίας

Άννα Χριστοφόρου

Τηλ.: +357 22 714165

email: Α[email protected]

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:056:0003:0027:EN:PDF

Σημείο Επαφής EE

European Anti-Fraud Office (OLAF)

http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/euro-coins/index_en.htm

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/anti-counterfeiting/pericles/index_en.htmΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (1 αποτελέσματα)


Pericles 2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3452 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2016

Ο ειδικός στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων του ευρώ από την παραχάραξη συναφών απατών , με τη στήριξη και τη συμπλήρωση των μέτρων που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και την παροχή βοήθειας στις αρμόδιες εθνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές στις προσπάθειές ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.