ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.


Ιστοσελίδα

http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocumentΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (6 αποτελέσματα)


Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης για τη Στέγαση Εκτοπισθέντων και Παθόντων

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5563 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε εκτοπισθέντες και παθόντες για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση.

Σχέδιο Επιχορηγήσεων Διατηρητέων Οικοδομών

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2609 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/1987

Το Σχέδιο παρέχει απευθείας χορηγία στον ιδιοκτήτη για την ολοκληρωμένη συντήρηση της διατηρητέας του οικοδομής. Η έγκριση της χορηγίας εξασφαλίζεται κατά κανόνα πριν από την έναρξη των εργασιών ή κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης μιας διατηρητέας οικοδομής, νοουμένου ότι έχουν ήδη ...

Σχέδιο παροχής Επιχορηγήσεων του κόστους ανέγερσης/επιδιόρθωσης οικοδομών σε περίπτωση που αυτές επηρεάζονται από όρους που απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων παραδοσιακών υλικών.

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2646 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2008

Το παρόν Σχέδιο Επιχορηγήσεων στοχεύει στην εφάπαξ επιχορήγηση των ιδιοκτητών οικοδομών σε ιστορικές/παραδοσιακές περιοχές, είτε για ανέγερση είτε για επιδιόρθωσή τους, σε περίπτωση που επηρεάζονται από όρους (όροι που επιβλήθηκαν κατά την έκδοση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας) που απαιτούν τη ...

Σχέδιο Αγοράς κατοικίας/διαμερίσματος για εκτοπισθέντες

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2652 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/1982

Το Σχέδιο αφορά στην παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες για αγορά κατοικίας/διαμερίσματος. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι αιτητές δεν πρέπει να είναι κάτοχοι άλλης ιδιόκτητης οικίας.

Σχέδιο ανέγερσης κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο για εκτοπισθέντες

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2655 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/1976

Το Σχέδιο αφορά στην παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου για Εκτοπισθέντες

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 2656 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/1983

Το Σχέδιο αφορά στην επιδότηση ενοικίου σε εκτοπισθέντες για ενοικίαση κατοικίας/διαμερίσματος. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι αιτητές δεν πρέπει να είναι κάτοχοι άλλης ιδιόκτητης οικίας.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.