RFCS-2022-JT-Big Tickets for Coal

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα RFCS έχει τους ακόλουθους ερευνητικούς στόχους για τον τομέα του άνθρακα:

 • Υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης του τομέα και των περιφερειών άνθρακα·
 • Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας.
 • Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρακωρυχείων σε μεταβατικό στάδιο.
Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

RFCS-2022-JT

Πρόσκληση/Προκήρυξη

RFCS-2022-JT-Big Tickets for Coal

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι:

 • Παρακολούθηση, διαχείριση και/ή επεξεργασία των υδάτων ορυχείων.
 • Παρακολούθηση, μοντελοποίηση, σταθεροποίηση ή/και αποκατάσταση γης.
 • Επεξεργασία απορριμμάτων ή/και χαλασμάτων.
 • Ανάκτηση ενέργειας που σχετίζεται με τον μετριασμό και την παρακολούθηση των εκπομπών μεθανίου από ανθρακωρυχεία που λειτουργούσαν παλαιότερα, ανθρακωρυχεία που εντοπίστηκαν για ενδεχόμενο κλείσιμο σε εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης ή ανθρακωρυχεία οπτανθρακοποίησης (π.χ. έργα αερισμού μεθανίου αέρα (VAM) ή εγκαταλελειμμένων έργων ορυχείων μεθανίου (AMM) που οξειδώνονται μεθάνιο και παράγουν χρήσιμη ενέργεια) και/ή συστήματα γεωθερμίας·
 • Ανακύκλωση υλικών και ανάπτυξη εναλλακτικών υλικών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών.
 • Επαναχρησιμοποίηση πρώην ανθρακωρυχείων και λιγνιτωρυχείων καθώς και υποδομών που σχετίζονται με τον άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με έργα αποθήκευσης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υδρογόνου ή υβριδικών λύσεων που επιτρέπουν τη σύζευξη του κλάδου.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€38,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Σημειώσεις για δικαιούχους

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

03/03/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

03/05/2022

Σημείο Επαφής EE

Για ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση email:
RTD-STEEL-COAL@ec.europa.eu