Ταινίες σε Κίνηση

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Δημιουργική Ευρώπη

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει τους τομείς του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CREA-MEDIA-2021-FILMOVE

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ταινίες σε Κίνηση

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση αυτή ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους πράκτορες πωλήσεων και τους θεατρικούς διανομείς, ιδίως να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι εκστρατείες για την πανευρωπαϊκή θεατρική ή / και διαδικτυακή διανομή επιλέξιμων ευρωπαϊκών ταινιών, συντονισμένες από τον πωλητή της ταινίας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εφαρμογές που παρουσιάζουν κατάλληλες στρατηγικές για την εξασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της διαφορετικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Σε όλη αυτή την πρόσκληση αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Ανάπτυξη πανευρωπαϊκών θεατρικών και / ή διαδικτυακών στρατηγικών διανομής για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες.
 • Αυξημένη επένδυση σε θεατρική και / ή διαδικτυακή προώθηση και διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενόψει της διεύρυνσης της προσέγγισης του κοινού.
 • Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του τομέα παραγωγής και διανομής βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση των μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών σε μια παγκόσμια αγορά.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€11,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η επιχορήγηση της ΕΕ περιορίζεται σε ένα μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 70% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Πολιτισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εργαζόμενοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

24/08/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Σχέσεων

Νέναντ Μπογκντάνοβιτς

Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού

Ιφιγένειας 27, 2007 Ακρόπολη, Λευκωσία

Tηλ. +357 7000 1300

info@epcr.org.cy

nb@epcr.org.cy

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/06/2021-μόνο για εσωτερική χρήση)

Σημείο Επαφής EE

Για ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή πρόσκλησης, επικοινωνήστε με την ακόλουθη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form

Για περαιτέρω ερωτήσεις στείλτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

EACEACROSS-INNOVLAB@ec.europa.eu