Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027)

Περιγραφή Προγράμματος

Η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος CERV αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των αξιών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με σκοπό τη διατήρηση ανοικτών, δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CERV-2021-EQUAL  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει μια ολοκληρωμένη, διατομεακή προσέγγιση, με συγκεκριμένες δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση, αφορά διακρίσεις όσον αφορά τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό καθώς και τις διακρίσεις ανάμεσα στα φύλα (antigypsism, αντισημητισμός-antisemitism, το μίσος κατά των μουσουλμάνων-anti-Muslim hatred, αφροφοβία-Afrophobia, και LGBTIQ φοβία).

Με αυτόν τον στόχο, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες προτεραιότητες:

1. Καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, των διακρίσεων και το μίσος απέναντι σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, τα οποία προβάλλονται μέσω του λόγου και των εγκληματικών πράξεων.

2. Προώθηση της διαχείρισης της πολυμορφίας και της ένταξης στο χώρο εργασίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

3. Καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των LGBTIQ ατόμων και προώθηση της ισότητας τους στην κοινωνία, εφαρμόζοντας την ανάλογη στρατηγική.

4. Πρόληψη, καταγγελία και αντιμετώπιση του λεκτικού μίσους στο Διαδίκτυο.

Η ευθύνη περιορίζεται στις δημόσιες αρχές για να βελτιωθούν οι απαντήσεις τους σε τέτοια φαινόμενα διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€9,900,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/06/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Σημείο Επαφής προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV)
Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων: 
www.epcr.org.cy

Νέναντ Μπογκντάνοβιτς
Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Επικεφαλής Σημείου Επαφής
Τηλ: 99589774
nb@epcr.org.cy

Σημείο Επαφής EE

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

Ιστοσελίδα: https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

Ελληνικά