Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας ανάμεσα στα φύλα και κατά των παιδιών

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027)

Περιγραφή Προγράμματος

Η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος CERV αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των αξιών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με σκοπό τη διατήρηση ανοικτών, δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CERV-2021-DAPHNE  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας ανάμεσα στα φύλα και κατά των παιδιών

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση επικεντρώνεται στην έγκαιρη ανίχνευση, πρόληψη και προστασία ή / και υποστήριξη σε γυναίκες, παιδιά, νέους και θύματα LGBTIQ ή δυνητικά θύματα βίας, με ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19. Ακόμη, στοχεύει στην πρόληψη της βίας ανάμεσα στα φύλα,  αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της προβολής της αρρενωπότητας και γενικότερα της εμπλοκής ανδρών και αγοριών.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€17,700,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/06/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Σημείο Επαφής προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV)
Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων: 
www.epcr.org.cy

Νέναντ Μπογκντάνοβιτς
Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Επικεφαλής Σημείου Επαφής
Τηλ: 99589774
nb@epcr.org.cy

Σημείο Επαφής EE

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

Ιστοσελίδα: https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

Ελληνικά