Προηγμένες μπαταρίες Li-ion Γενιάς 3b (υψηλής χωρητικότητας / υψηλής τάσης) που υποστηρίζουν ηλεκτροκίνηση και άλλες εφαρμογές (Συμπράξεις μπαταριών)

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (ΕΕ), για τη περίοδο 2021 – 2027, το οποίο απευθύνεται στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει περίπου στα € 95,5 δισ., εκ των οποίων € 5,4 δισ. είναι από το NextGenerationEU για την τόνωση της ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στο μέλλον, και € 4,5 δισ. είναι ως συμπληρωματική ενίσχυση.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

HORIZON-CL5-2021-D2-01-02

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Προηγμένες μπαταρίες Li-ion Γενιάς 3b (υψηλής χωρητικότητας / υψηλής τάσης) που υποστηρίζουν ηλεκτροκίνηση και άλλες εφαρμογές (Συμπράξεις μπαταριών)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι γενικές προκλήσεις έρευνας και καινοτομίας βρίσκονται στην ανάπτυξη προηγμένων υλικών που επιτρέπουν υψηλότερη πυκνότητα ενέργειας / ισχύος χάρη στην υψηλότερη χωρητικότητα (εύρος τάσης 4.3-4.5V) ή / και σε υψηλότερη τάση (4,7 + V). Έμφαση δίνεται στην προσαρμογή των υλικών καθόδου (NMC υψηλού νικελίου για χωρητικότητα, σπινελών / πλούσιων σε Li Mn NMCs για τάση), των υλικών ανόδου (Si (Ox) που περιέχουν γραφίτη), των ηλεκτρολυτών (σταθεροποιημένων σκευασμάτων) και της αλληλεπίδρασής τους.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€24,00 εκατομ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100%

Συνεισφορά ανά έργο:  μεταξύ € 6,00 και € 8,00

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

24/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/10/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α, 1075 Λευκωσία
Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22205000
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy
Ιστοσελίδα: https://www.research.org.cy/

Άτομα Επικοινωνίας:
κος Χριστάκης Θεοχάρους
Επιστημονικός Λειτουργός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 205 029
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ctheocharous@research.org.cy

κος Γιώργος Χρίστου
Επιστημονικός Λειτουργός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 205 030
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/07/2021-μόνο για εσωτερική χρήση)

Ελληνικά