Πιο αποτελεσματικοί κόμβοι εμπορευματικών, πολλαπλών μεταφορών για αύξηση της ευελιξίας, για την ορατότητα των υπηρεσιών και τη μείωση του μέσου κόστους των εμπορευματικών μεταφορών

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (ΕΕ), για τη περίοδο 2021 – 2027, το οποίο απευθύνεται στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει περίπου στα € 95,5 δισ., εκ των οποίων € 5,4 δισ. είναι από το NextGenerationEU για την τόνωση της ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στο μέλλον, και € 4,5 δισ. είναι ως συμπληρωματική ενίσχυση.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

HORIZON-CL5-2021-D6-01-07

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πιο αποτελεσματικοί κόμβοι εμπορευματικών, πολλαπλών μεταφορών για αύξηση της ευελιξίας, για την ορατότητα των υπηρεσιών και τη μείωση του μέσου κόστους των εμπορευματικών μεταφορών

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην επίτευξη ανταγωνιστικής βιωσιμότητας και υψηλότερων επιπέδων απόδοσης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κόστη και τις εξωτερικές επιπτώσεις και τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της χωρητικότητας των πολυτροπικών κόμβων εμπορευματικών μεταφορών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€15,00 εκατομ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70%

Συνεισφορά ανά έργο:  μεταξύ €7,00 και €8,00 εκατομ.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Μεταφορές
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Σημειώσεις για δικαιούχους

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

24/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/10/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α, 1075 Λευκωσία
Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22205000
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy
Ιστοσελίδα: https://www.research.org.cy/

Άτομα Επικοινωνίας:
κος Χριστάκης Θεοχάρους
Επιστημονικός Λειτουργός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 205 029
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ctheocharous@research.org.cy

κος Γιώργος Χρίστου
Επιστημονικός Λειτουργός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 205 030
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/07/2021-μόνο για εσωτερική χρήση)

Ελληνικά