Πανευρωπαϊκές πολιτιστικές οντότητες

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Δημιουργική Ευρώπη

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει τους τομείς του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CREA-CULT-2021-PECE

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πανευρωπαϊκές πολιτιστικές οντότητες

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση υπόκειται κάτω από το υποπρόγραμμα Πολιτισμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και θα υποστηρίζει έργα που προτείνονται από πολιτιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ορχηστρών με καλλιτέχνες από τουλάχιστον 20 χώρες που θα έχουν ως στόχο να προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης, επαγγελματισμού και απόδοσης για νέους καλλιτέχνες υψηλού δυναμικού.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι στόχοι αυτής της δράσης είναι:

 • η ενίσχυση της προβολής της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
 • η προώθηση και η ανάδειξη της καλλιτεχνικής αριστείας επιτυγχάνοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ορχηστικής παράστασης,
 • η υποστήριξη των οργανώσεων και καλλιτεχνών που ενεργούν ως υποστηρικτές και πρεσβευτές των πολιτιστικών αξιών της ΕΕ,
 • η προώθηση της συμμετοχής και της πρόσβασης στη καλλιτεχνική δημιουργία υψηλού επιπέδου για τους νέους σε καινούργιο κοινό,
 • η προώθηση των ικανοτήτων του κλάδου να είναι ανθεκτικός και προετοιμασμένος να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες τόσο για την επαγγελματική ανάπτυξη καλλιτεχνών όσο και για προσβασιμότητα των παραστάσεων.

Ακόμη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψιν την προτεραιότητα που αφορά την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και την επαγγελματoποίηση νέων πολύ ταλαντούχων μουσικών, παρέχοντάς τους υψηλές προδιαγραφές εξέλιξης σταδιοδρομίας μέσω προσλήψεων, κατάρτισης και ευκαιριών απόδοσης.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να είναι δομημένες σε συνεκτικά πακέτα εργασίας και να συνδέονται με συναφή παραδοτέα όπως η διαχείριση του έργου, η καλλιτεχνική και πολιτιστική έκφραση, ανάπτυξη ικανοτήτων, επιλογή, κινητικότητα, κοινό, ανάπτυξη και κυκλοφορία καθώς και δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης.

Κάθε πακέτο εργασίας που προτείνουν οι αιτούντες πρέπει να παρουσιάζει τουλάχιστον ένα παραδοτέο. Μπορούν επίσης να προστεθούν κι άλλα πακέτα εργασίας.

Τα στοχοποιημένα έργα θα πρέπει να υιοθετήσουν μια διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση στην πρόσληψη και την κατάρτιση νέων πολύ ταλαντούχων καλλιτεχνών που θα πρέπει να είναι υπήκοοι / κάτοικοι σε τουλάχιστον 20 χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Η ευρεία γεωγραφική κάλυψη που επιτρέπεται από τις δραστηριότητες πρόσληψης, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη μουσική και πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης. Επίσης, τα έργα θα πρέπει να προσφέρουν σε αυτούς τους καλλιτέχνες επαρκείς δυνατότητες να αποδώσουν, ιδίως για τους νέους ή/και το καινούργιο κοινό, χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων ζωντανών παραστάσεων ή ψηφιακών εργαλείων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5,400,000. Αυτός ο προϋπολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί κατά 20%, το πολύ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι €1,800,000 ανά έργο.

Ποσοστό χρηματοδότησης 40%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Πολιτισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εργαζόμενοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

26/08/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Νέναντ Μπογκντάνοβιτς

Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Σχέσεων

Ιφιγένειας 27, 2007 Ακρόπολη, Λευκωσία

Tηλ. +357 7000 1300

info@epcr.org.cy

nb@epcr.org.cy

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/06/2021-μόνο για εσωτερική χρήση)

Σημείο Επαφής EE

Για ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή πρόσκλησης, επικοινωνήστε με την ακόλουθη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form

Για περαιτέρω ερωτήσεις στείλτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

EACEACROSS-INNOVLAB@ec.europa.eu