Ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την προώθηση αναδυόμενων καλλιτεχνών

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Δημιουργική Ευρώπη

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει τους τομείς του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CREA-CULT-2021-PLAT

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την προώθηση αναδυόμενων καλλιτεχνών

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα που στοχεύουν στην αύξηση της προβολής και της κυκλοφορίας των ευρωπαίων αναδυόμενων καλλιτεχνών και έργων εκτός των συνόρων τους,  στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Ακόμη, επιδιώκει,  να αυξήσει την πρόσβαση και τη συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, καθώς και τη συμμετοχή και την ανάπτυξη του κοινού. Τέτοια σχέδια έχουν επίσης σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ στον πολιτιστικό τομέα.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση αυτή, στοχεύει στη στήριξη περίπου 15 πλατφορμών που καλύπτουν διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Με λίγα λόγια, εχουν πρόθεση να υποστηρίξουν μόνο μία πλατφόρμα που στοχεύει στον ίδιο τύπο καλλιτέχνη ή πολιτιστικής εργασίας.

Οι δραστηριότητες βάσει αυτής της πρόσκλησης θα υλοποιηθούν προκειμένου:

 • να προωθήσει, να γιορτάσει και να ενισχύσει την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού ρεπερτορίου αναπτύσσοντας έναν κοινό ευρωπαϊκό προγραμματισμό μη εθνικών καλλιτεχνών και διασφαλίζοντας την παρουσία αυτών των καλλιτεχνών σε μεγάλες εκδηλώσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και αγορές
 • να αναπτύξει μια ισχυρή κοινή στρατηγική επικοινωνίας και επωνυμίας και να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας
 • να προωθήσει και να ενθαρρύνει την ψηφιακή αλλαγή
 • να προσαρμοστεί στις ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο δημιουργίας, διαχείρισης, διάδοσης, πρόσβασης, κατανάλωσης και νομισματοποίησης πολιτιστικών αγαθών, αλλάζοντας τις προτάσεις αξίας που επικράτησαν στην εποχή επιβολής της ομότιμης μάθησης και της δικτύωσης, ιδίως με άλλες πλατφόρμες, έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη
 • ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης με δραστηριότητες συντονισμού, συναντήσεις, αξιολόγηση, ποιοτικός έλεγχος, αναφορά κ.λπ.

Οι προτάσεις πρέπει να παρουσιάζουν ανάλυση και μια τεκμηριωμένη στρατηγική για τη ύπατξη των ακόλουθων θεμάτων και προτεραιοτήτων:

 • Υποστήριξη αναδυόμενων καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού.
 • Προώθηση ενός δίκαιου, χωρίς αποκλεισμούς και διαφορετικού περιβάλλοντος για αναδυόμενους καλλιτέχνες.
 • Συμβολή στην αύξηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας πρωοθώνταε επίγνωση της κλιματικής κατάστασης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€33,000,000. Το πρόγραμμα θα υποστηρίζει 15 πλατφόρμες με 2,1M η καθεμία (μέγιστη), οπότε συνολικά είναι περίπου 33M.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης είναι €2,100,000.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Πολιτισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εργαζόμενοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/09/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Νέναντ Μπογκντάνοβιτς

Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Σχέσεων

Ιφιγένειας 27, 2007 Ακρόπολη, Λευκωσία

Tηλ. +357 7000 1300

info@epcr.org.cy

nb@epcr.org.cy

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/06/2021-μόνο για εσωτερική χρήση)