Εξάντληση Προϋπολογισμού Πρόσκλησης SPONSORSHIPS/0323 – Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνής Διαγωνισμούς (Κατηγορία Γ)