Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση Strategic Infrastructures/1222 του «Προγράμματος Ερευνητικές Υποδομές»