Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Pathways to Synergies» του Προγράμματος «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του ERA» του Ορίζοντα Ευρώπη