Ο νέος δημόσιος πίνακας εργαλείων LIFE προωθεί τη διαφάνεια και την κατανόηση