ΕΙΤ Food: InfraBooster: Ξεκλειδώνοντας την Κρυμμένη Αξία των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών Ευκαιρίες για Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα