Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων HOP-ON FACILITY του Προγράμματος «Widening Participation & Strengthening the ERA» του Ορίζοντα Ευρώπη