Τα αποτελέσματα της επιλογής Αθλητικών Πιλοτικών Έργων και Προπαρασκευαστικών Δράσεων είναι διαθέσιμα